Comisia de cazare anunţă următoarele:
Datorită calendarului stabilit de rectoratul Universităţii din Bucureşti, locurile ocupate prin redistribuiri trebuie ocupate (contract semnat) până cel târziu marţi, 9 octombrie, ora 14:00.
Aşadar, calendarul redistribuirilor locurilor FLLS este:
Studenţii vor fi strigaţi conform unei ierarhii care va fi postată pe site şi la avizier luni, 8 octombrie, în a doua parte a zilei, împreună cu locurile disponibile.
Lista cererilor depuse*
Locuri disponibile: Grozăveşti – 12 locuri; Kogălniceanu – 5 locuri; Leu C – 2 locuri; Fundeni – 5 locuri; Stoian Militaru – 5 locuri;  Panduri – 2 locuri; Poligrafie – 9 locuri; Măgurle – 10 locuri; Total: 50 locuri.
Redistribuirile vor avea loc în şedinţă publică, în data de 9 octombrie,  ora 8:00, sediul din Pitar Moş, parter.
Fiecare student strigat va putea alege dintre locurile rămase libere, va primi cererea cu răspunsul comisiei pe loc şi trebuie să semneze contract (şi să plătească prima lună de regie) ÎN ACEEAŞI ZI, 9 octombrie, până la ora 14:00 la administratorul de cămin.
Menţiuni:
Prezenţa este obligatorie!
Neprezentarea la ora anunţată atrage după sine pierderea oricărei şanse de a primi loc.
Necontractarea unui loc primit în ziua de 9 octombrie, până la ora 14:00 atrage după sine pierderea locului.
ATENŢIE! Având în vedere şedinţa publică, confidenţialitatea existenţei cazurilor sociale nu mai poate fi respectată. Studenţii care vor să renunţe la cazul social sau să-şi retragă dosarul din această cauză, pot solicita acest lucru trimiţând un email conţinând datele personale la cazari@asls.ro până duminică, 7 octombrie, ora 20:00.
*Comisia de cazare a luat decizia prioritizării tuturor cazurilor sociale grave; ierarhia în prima parte  a listei are la bază un algoritm care ţine cont de prioritatea anilor mai mari; mediile au fost preluate de la secretariat în urma încheierii situaţiei anului precedent (inclusiv restanţe/măriri);  studenţii care au restanţe au avut media calculată cu *ZERO* în locul restanţei; studenţii BSR (Bursieri ai Statului Român) etnici români primesc loc indiferent de medie, conform legislaţiei în vigoare.