În urma Consiliului Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din 26.09.2012, se dispune în mod excepţional şi valabil numai pentru anii specificaţi:

 

ANUNŢ

 

pentru restanţierii anului al doilea (2011-2012) cu maxim cinci restanţe la care şi-au epuizat toate încercările la care le dau dreptul Regulamentul FLLS şi deciziile extraordinare ale Consiliului Facultăţii (restanţe din anul întâi de studiu  2010-2011 )

Studenţii restanţieri care nu mai au dreptul să fie reexaminaţi (restanţe din anul întâi 2010-2011 pentru care au fost epuziate toate cele 4 încercări regulamentare) dar care însumează numărul minim de credite stipulat de Regulamentul UB se pot înscrie în anul al treilea de studii (2012-2013), dar nu îşi vor putea promova aceste examene decât în semestrul de graţie (după încheierea anului al treilea), urmând ca fiecare profesor de la cursurile ce trebuie reluate să decidă dacă este cazul ca studentul să refacă în semestrul de graţie întreg cursul şi obligaţiile de seminar aferente acestuia.

Studenţii în aceste situaţii NU vor putea da examenul de licenţă la sfârşitul anului al treilea, ci doar după încheierea cu succes a semestrului de graţie (promovarea tuturor restanţelor).

Semestrul de graţie se desfăşoară în anul următor anului al treilea şi presupune achitarea a jumătate din taxa de şcolarizare.

Atenţie!!! Admiterea în semestrul de graţie va fi posibilă numai în cazul studenţilor care acumulează maxim 5 restanţe în TOTAL până la sfârşitul anului al treilea.

Studenţii care la sfârşitul anului al treilea acumulează mai mult de 5 restanţe în TOTAL vor fi exmatriculaţi, cu drept de reînmatriculare anul următor tot în anul al treilea.