În urma ședinței Senatului din data de 21 noiembrie, s-a luat hotărârea ca reprezentanții Facultății de Limbi și Literaturi Străine în Senatul Universității București să fie aleși de către toți studenții facultății, indiferent de secție, în aceeași manieră în care au fost aleși reprezentanții în Consiliul facultății.
Începând cu data de 26 noiembrie până pe data de 5 decembrie vă puteți depune candidatura doar dacă aveți maxim o restanță, și prezentând următoarele documente:
– CV;
– listă de susținători (30 – licență, 20 – master, 10 – doctorat);
– recomandare din partea unui profesor.
Studenții care au fost aleși consilieri își pot depune candidatura printr-o scrisoare de intenție.
Alegerile vor avea loc în zilele de 6 decembrie – turul I –  și 11 decembrie – turul II.
Aveți atașat aici calendarul alegerilor.
REZULTATE ALEGERI STUDENȚEȘTI – Reprezentanți Senat
Aveți atașate mai jos procesul verbal din urma primului tur de alegeri și cel din urma celui de-al doilea tur. La vot s-a constatat o prezenţă de 11,23% din totalul de 3850 de studenţi.
Proces verbal – alegeri Senat – tur I

Proces verbal – alegeri Senat – tur II
Vă mulțumim pentru susținere!