ANUNŢ IMPORTANT

ALEGERI STUDENŢEŞTI

Dragi studenţi,
Vă informăm că, în urma retragerii din Consiliul Facultăţii de Limbi şi Literaturi  Străine a reprezentanților de secție Cristina Silistraru (studii culturale), Anca Bîra (traducători), Aura Ionescu (LMA) și Lucian Oancea (filologie), se organizează alegeri anticipate!
Locurile vacantate şi în vederea ocupării cărora se organizează alegerile sunt următoarele:

  • 1 loc ciclul de licenţă, domeniul Filologie (orice secţie filologică)
  • 1 loc ciclul de licenţă, domeniul Studii Culturale (Studii Americane ori Studii Ebraice)
  • 1 loc ciclul de licenţă, domeniul Limbi Moderne Aplicate, secţia Traducători
  • 1 loc ciclul de licenţă, domeniul Limbi Moderne Aplicate, secţia LMA.

Alegerile vor avea loc după cum urmează:

Depunerea candidaturilor – între 4 – 10 aprilie, între orele 14:00-16:00, sediul ASLS
Reprezentanţi de secţie, primul tur 19 aprilie, între orele 12:00 – 16:00
Reprezentanţi de secţie, al doilea tur23 aprilie , între orele 12:00 – 16:00
Candidaturile presupun:

  • CV privind activitatea academică şi extra-academică,
  • recomandare scrisă din partea unui profesor al secţiei respective,
  • listă de susţinători, înscrişi în ciclul de studiu şi la secţia pentru care candidează, conform Anexei.


N.B. Poate candida la funcţia de reprezentant de secţie orice student al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine care are cel mult o restanţă, doar pentru secția respectivă.
Numărul de semnături necesar pentru depunerea candidaturii ca Reprezentant de Secţie este de 30.
Regulamentul complet de alegeri îl puteţi descărca de AICI.