Pentru specializările A la care forma de admitere specificată este examenul scris, proba va consta dintr-un examen de 4 ore la două discipline, alese din lista de mai jos:
Engleză / Germană / Franceză / Spaniolă / Italiană / Latină / Română / Arabă / Chineză / Japoneză /  Turcă / Rusă.
.

  • La secţiile de Traducere şi Interpretare este obligatorie combinaţia între o disciplină dintre Engleză / Germană / Franceză / Italiană / Spaniolă / Rusă şi disciplina Română;
  • Disciplinele Arabă / Chineză / Japoneză / Turcă vor fi alese numai de candidaţii care doresc să urmeze aceste specializări A;
  • Specializările A Engleză / Franceză / Germană sunt de nivel avansat (cursurile vor fi predate în limba respectivă, începând chiar cu semestrul I al anului I de studii, examenele vor fi susţinute în aceeaşi limbă). În consecinţă, candidaţii sunt obligaţi să susţină examen la disciplina corespunzătoare.

.
.
Candidaţii care au obţinut în cursul anilor de liceu certificate de competenţe în limbile străine (Cambridge, DALF, CELI, CELS etc.) NU sunt scutiţi de examenul de admitere.  În schimb, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la concursurile naţionale de limbi străine au dreptul la admitere fără examen în condiţiile specificate AICI.