• La anumite secţii filologice ale Facultăţii (Rusă, Bulgară, Sârbă, Ucraineană, Maghiară şi Rromani), vor exista locuri de la buget rezervate pentru candidaţii de naţionalitatea respectivă. Aceste locuri reprezintă o suplimentare venită din partea Ministerului Educaţiei, faţă de cifra de şcolarizare stabilită prin decizia Rectoratului. Candidaţii de altă naţionalitate vor fi admişi prioritar, în ordinea mediilor lor (concurs de dosare pentru toate secţiile). Dacă numărul de candidaţi de altă naţionalitate este mai mare decât numărul locurilor alocate, candidaţii cărora media nu le permite să fie admişi pe locurile speciale vor rămîne în concurs pentru celelalte locuri, împreună cu candidaţii români.
  • Pentru a avea drept la înscrierea pe locurile speciale, candidaţii vor depune în dosarul de înscriere o recomandare oficială din partea unei organizaţii a minorităţii respective, care să le ateste naţionalitatea.
  • În cazuri excepţionale, vor putea fi admişi să candideze pe locurile speciale şi candidaţii români care primesc din partea organizaţiilor minoritare o recomandare care să ateste faptul că au un nivel avansat de cunoaştere a limbii respective (eventual şi faptul că au câştigat distincţii la concursuri naţionale şi internaţionale). Recomandarea va fi depusă în dosarul de înscriere.
  • Candidaţii care doresc să afle dacă se încadrează în specificaţiile de mai sus sunt rugaţi să contacteze comisia de admitre prin e-mail.