Studentii in anul terminal sunt in plina sesiune, sustinerea licentei se apropie si ea vertiginos si Facultatea de Limbi si Literaturi Straine este pregatita deja pentru admiterea la master a studentilor.

In cadrul facultatii exista urmatoarele programe de masterat:

 1. STUDII CULTURALE BRITANICE– examen scris+ oral
 2. STUDII AMERICANE – examen scris+ oral
 3. LINGVISTICA LIMBII ENGLEZE. METODE ŞI APLICAŢII– concurs de dosar+interviu oral
 4. STUDII FRANCEZE ŞI FRANCOFONE. DIDACTICA LIMBII FRANCEZE– concurs de dosar+ interviu oral+proiect
 5. STRATEGII COMUNICAŢIONALE INTERCULTURALE-LITERARE ŞI LINGVISTICE – concurs de dosar+interviu oral
 6. STUDII EST-ASIATICE– concurs de dosar + interviu oral
 7. SPAŢIUL ISLAMIC: SOCIETĂŢI, CULTURI, MENTALITĂŢI – concurs de dosar+interviu oral
 8. STUDII DE CULTURĂ RUSĂ ŞI LIMBA RUSĂ PENTRU AFACERI –concurs de dosar+ interviu oral
 9. CULTURA ŞI LIMBAJUL ORGANIZAŢIILOR EUROPENE – examen scris+oral
 10. FORMAREA INTERPREŢILOR DE CONFERINŢĂ– examen scris+ oral
 11. TRADUCEREA TEXTULUI LITERAR CONTEMPORAN – examen scris+ oral
 12. TRADUCERE SPECIALIZATĂ ŞI STUDII TERMINOLOGICE –examen scris+oral
 13. STUDII CULTURALE BALCANICE – concurs de dosar+ interviu oral
 14. STUDII RELIGIOASE – concurs de dosar +interviu oral
 15. STUDII MEDIEVALE –concurs de dosar+interviu oral

Etapa preliminară a examenului de admitere constă în depunerea dosarului la Comisia centrală de admitere masterat la secretariatul FLLS, str. Edgar Quinet, nr. 5-7, et. II, în perioada 8-15 iulie (cu excepţia masteratului de Studii medievale când dosarele se depun la secretariatul Facultăţii de istorie).
ACTELE necesare la înscriere :
-cerere tip de înscriere (de la secretariatul FLLS)
-2 fotografii tip paşaport (pe hârtie fotografică)
– diploma/adeverinţa de licenţă în original (doar pentru cei care au susţinut examenul de licenţă în sesiunea iunie 2010, sau anterior. Adeverinţele sau diplomele de licenţă eliberate de instituţii de învaţământ particulare trebuie să aibă specificat nr. hotărârii de acreditare a specializării şi forma de învăţământ ZI).
– diploma de bacalaureat în original
-certificatul de naştere (copie legalizată)
– certificatul de căsătorie (dacă este cazul-copie legalizată)
– B.I. sau C.I (copie simplă)
– dosar plic
-chitanţa de plată (100 RON- taxa se achită la casieria rectoratului)