PLANIFICARE DISERTATIE MASTER IUNIE 2011

1. DIDACTICA LIMBILOR STRĂINE.
FUNDAMENTALE SI STRATEGII ACTUALE (FRANCEZĂ)                                   20 iunie           ora 10,00   Sala 212
2. LITERATURĂ FRANCEZĂ – ABORDĂRI ANTROPOLOGICE                           21 iunie           ora 9,00            Catedră
3. STUDII EST ASIATICE                                                                                                              21 iunie           ora 10,00            Catedră
4. STUDII AMERICANE                                                                                                                  22 iunie           ora 9,00            CSA (Sala 4)
5. STUDII CULTURALE BRITANICE                                                                                    20 iunie           ora 9,00            BCSC
6. STRATEGII COMUNICAŢIONALE INTERCULTURALE ÎN EUROPA                      ————————————————-
7. DIDACTICA LIMBILOR STRĂINE.                                                                                  20 iunie           ora 9,00            Catedră
FUNDAMENTALE SI STRATEGII ACTUALE(ENGLEZĂ)
8. DISCURS  ŞI ARGUMENTARE                                                                                              20 iunie           ora 9,00            Catedră
9. STUDII DE CULTURĂ RUSĂ ŞI LIMBA RUSĂ PENTRU AFACERI                25 iunie           ora 9,00            Catedră
10. CULTURA ŞI LIMBAJUL ORGANIZAŢIILOR EUROPENE  Engleză              20 iunie           ora 9,00            Sala 9 (Matematică)
11. TRADUCEREA TEXTULUI LITERAR CONTEMPORAN Arabă 22 iunie           ora 10,00   Centru St. Arabe
12. TRADUCEREA TEXTULUI LITERAR CONTEMPORAN  Franceză 20 iunie           ora  10,00            Sala 212
13. TRADUCEREA TEXTULUI LITERAR CONTEMPORAN Engleză 23 iunie           ora 10,00            Sala 6
14. TRADUCEREA TEXTULUI LITERAR CONTEMPORAN Spaniolă 23 iunie           ora 14,00            Catedră
15. TRADUCEREA TEXTULUI LITERAR CONTEMPORAN Neerlandeză 22 iunie           ora 9,00     Cabinet Neerlandeză
16. TRADUCERE SPECIALIZATĂ ŞI STUDII TERMINOLOGICE Engleză          18 iunie           ora 12,00
Franceză         14 iunie           ora 12,00            Catedră
17. FORMAREA INTERPREŢILOR DE CONFERINŢĂ                                                      18 iunie           ora 9,00            Sala 321
18. STUDII CANADIENE                                                                                                                       23 iunie           ora 15,00            Sala 5
19. ROMANISTICĂ                                                                                                                                    23 iunie           ora 14,00   Catedră