CONDIŢII DE ADMITERE:

se pot înscrie absolvenţi ai secţiilor de filologie (specializările A/ B, L.M.A.) studenţi  program  Erasmus, orice absolvent de facultate cu cunoştinte de nivel B1 in cele două limbi straine.

PROBE DE CONCURS
–      examen scris la limba engleză (traduceri specializate din The Economist cu exerciţii lexicale pe textul propus) – 50% din notă
–       interviu la limba B – 50% din nota
LIMBILE DE STUDIU:  limba engleză în combinaţie cu limba franceză/ germană/ spaniolă.
DURATA STUDIILOR: 4 semestre
OPORTUNITĂŢI PE PIAŢA MUNCII

  1. Traducător – traduceri specializate (domeniile economic, juridic, politic, administrativ) în două limbi străine.
  2. Secretar de firmă de comert, counselling, administraţie etc.
  3. Documentarist: mapa negociatorului, prezentări de firme sau produs, elaborare de baze de date on-line, studii şi sondaje de marketing.
  4. Organizator  evenimente: team-building, simpozioane, saloane, congrese.
    TIPURI DE CURSURI/ ATELIERE

q   Modulul Comunicare in afaceri (oral)
q   Modulul Comunicare in afaceri (scris)
q   Modulul –Cultura Organizatională (Comunicarea Interpersonală, Bune practici in negociere, prezentare, intâlniri, tehnici de recrutare)
q   Modulul Civilizaţie Europeană Contemporană
q   Modulul Organizaţiile Europene
q   Modulul – atelier de limbaj specializat (limbaj juridic, politic,financiar, contabil,  corespondenţa in afaceri, tehnici de redactare in limbă straină);
q   Modulul Drept Comunitar
q   Modulul Economie (macroeconomie, strategii internaţionale, marketing)
q   Leadership in management
PRACTICA PROFESIONALĂ – la firme recomandate de Camera de Comerţ, Biblioteca Metropolitan, Ministerul de Interne, ISRA Center- firma de marketing research pentru produse farmaceutice.
COLECTIVUL DE PROFESORI: cadre didactice cu mare experienţa de la Catedrele de Limba Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă ale Facultăţii de Limbi  si Literaturi Străine,  profesori şi conferenţiari ai Facultatăţii de Administraţie si Afaceri, de la  A. S. E, profesori şefi de catedre şi departamente de la Facultatea de Drept, profesori prestigioşi de la Universitatea Media.
BURSE ERASMUS:  Seinajoki University of Applied Sciences,  Finlanda,  Hope University, Liverpool, UK, Avans Breda, Olanda, Franta- 2 universităţi.
AFILIERI– Consorţiul european DUKENET, cu sediul în Avans University, Hertogenbosch, Olanda.
În cadrul acestui consorţiu se organizează de două ori pe an concursuri de strategii de marketing şi de management, prin limba engleză, unde studenţii nostri, de patru ani, de când ne-am afiliat,  au obţinut  medalii de aur, de agint şi de bronz – la Quimper in Franţa, la Hamilton, în Marea Britanie, la Seinajoki, Finlanda si ,  ultima oară, la Budapesta, Ungaria.
NOU-acest masterat are o componentă profesională aplicată foarte puternică, cu accent pe limbaje specializate în cele două limbi, dar şi pe componentă europeană privitor la legislaţia şi instituţiile  europene, norme de angajare şi recrutare în spaţiul UE, dreptul comunitar european.
DIRECTOR PROGRAM
Conf.dr. Diana IONIŢĂ, ionita_diana@yahoo.com