Directori de program:
Prof. Dr. Ioan Pânzaru (Facultatea de Limbi Străine) : panzaru@unibuc.eu;
Prof. Dr. Antal Lukacs (Facultatea de Istorie): antal_lukacs@yahoo.com,
Persoane de contact:
Prof. Dr. Mihaela Voicu: mvoicu2007@gmail.com,
Prof. Dr. Ecaterina Lung :ecaterina_lung@yahoo.com;

Prezentare generală
Programul de Master Studii medievale se adresează absolvenţilor programului de licenţă din domeniul studiilor socio-umane şi oferă o introducere complexă în studiul interdisciplinar al culturilor Evului Mediu european organizat pe trei direcţii fundamentale de formare: istorică, filologică şi filosofică.
La conceperea şi structurarea programului au contribuit cadre didactice şi cercetători aparţinând Facultăţii de Istorie şi Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, o bună parte dintre aceştia fiind reuniţi în cadrul Centrului de Studii Medievale al Universităţii din Bucureşti. Acestora li s-au adăugat profesori ai Facultăţii de Filosofie, membri ai aceluiaşi centru.
Aspectul interdisciplinarităţii constituit pe fundalul comunităţii de surse de tip lingvistic- discursiv şi imagistic pentru toate cele trei domenii ştiinţifice menţionate reprezintă elementul definitoriu al acestui program. În cadrul studiilor umane in general şi în acela al studiilor medievale în special, unele dintre cele mai interesante descoperiri ale ultimelor decenii se datorează modului inovator în care specialişti aparţinând unor domenii considerate incompatibile dialoghează şi colaborează la multiplicarea perspectivelor din care pot fi abordate faptele de cultură medievală. Dinamica programelor academice a preluat această experienţă, astfel încât, programele de studii medievale în plan european şi nu numai sunt, aproape fără excepţie, programe interdisciplinare.
În acelaşi timp, prin concepţia sa care alternează disciplinele de sinteză cu disciplinele de aprofundare, programul permite şi stimulează explorarea şi aprofundarea unor aspecte concrete ale domeniului medieval, în funcţie de obiectul şi metodologia specifica a disciplinelor implicate. Astfel, în interiorul direcţiilor fundamentale menţionate, cursurile si seminariile vor dezvolta problematici sectoriale, aflate în ultimii ani în prim planul cercetarilor de medievistică, precum iconografie si simbologie creştină (orientală şi occidentală), artă monumentală, istoria bisericii, antropologie culturală, cultură populară şi oralitate, studii de gen, etc.
Prin intermediul seminariilor metodologice, o atenţie specială se acordă iniţierii sudenţilor în tehnica cercetării şi în studiul surselor, de la studiul documentelor de arhivă, până la utilizarea bazelor de date şi a fondurilor virtuale de materiale lingvistice şi vizuale.
Obiective generale:
–          introducere in studiul filologic al surselor medievale; iniţierea studenţilor în procedurile de cercetare specifice disciplinelor care studiază manuscrisul medieval: codicologia, paleografia, diplomatica
–          formarea competenţelor specifice de lectură –interpretare şi editare specifice varietăţilor tipologice ale discursului medieval: poezie lirică, epica si istoriografie, roman arturian, literatura enciclopedica, sapientiala si politico-doctrinara; recuperarea statutului semiotic şi a relevanţei istorice si socio-culturale a textelor
–          orientarea teoretică complexă a studenţilor în direcţii precum; hermeneutică şi estetică, teorii ale discursului şi comunicării, sisteme ale cunoaşterii şi reprezentării în cultura medievală; cunoaşterea raporturilor dintre cultură şi metacultură, dintre civilizaţie materială şi spiritualitate şi reliefarea conexiunilor fundamentale dintre lumea medievală şi configuraţia actuală a spaţiului cultural european
Pregătirea de natură interdisciplinară pe care programul de masterat Studii medievale o va asigura absolvenţilor le va permite acestora integrara rapidă în instituţiile de cercetare, muzee, structuri instituţionale ale autorităţilor centrale şi locale cu atribuţii în protejarea şi conservarea patrimoniului istoric şi cultural medieval, calificarea obţinută fiind în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă din România şi din ţările Uniunii Europene.
Condiţii de admitere
Admiterea la acest program masteral va avea loc în luna septembrie şi va consta în două probe:
– elaborarea unui proiect de cercetare pe teme de cultură medievală (istorie, literatură, artă, civilizaţie, mentalităţi, etc), însoţit obligatoriu de o bibliografie reprezentativă pentru tema aleasă; proiectul va fi depus în momentul înscrierii, urmând a fi evaluat de membrii comisiei
– susţinerea acestui proiect în cadrul unui colocviu.
La ambele probe se primeşte câte o notă, din care se obţine media finală. Admiterea pe locurile de la buget (8 de la Limbi Străine, 8 de la Istorie) se face în ordinea descrescătoare a mediilor. Restul candidaţilor promovaţi (minimum nota 7 şi conform deciziei Senatului) sunt acceptaţi cu taxă.