Contestaţiile depuse de dna. Dumitru Ş. Ecaterina şi dl. Dumitru T. Emil la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de asistent, poziţia 13, la Departamentul de Filologie Rusă şi respectiv lector, poziţia 11, la acelaşi Department, au fost declarate RESPINSE. Candidaţii pot solicita Decanatului Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine o fotocopie certificată a rapoartelor Comisiei.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor

 28 septembrie 2011