Înscrierile pentru examenele de admitere la programele de masterat ale Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine vor avea loc în perioada 7-14 septembrie, zilnic între orele 10-14 (inclusiv sâmbăta, exclusiv duminica) la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet, 5-7, et. II.
Acte necesare :
1. Cerere de înscriere la concurs

2. Diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2011)

3. Certificat de naştere (copie legalizată)

4. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate

5. Chitanţă atestând plata taxei de înscriere la concurs (taxa se achită la casieria Universităţii din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu, lângă Opera Română – atenţie, casieria este închisă sâmbăta, taxa poate fi plătită doar în zilele lucrătoare !!!)

Datele examenelor vor fi anunţate ulterior, pentru fiecare program de masterat în parte.