Pentru înscrierea la admitere în cadrul FLLS, indiferent de forma de concurs (examen scris și/sau concurs de dosare) studiile din străinătate trebuie recunoscute de statul român, prin direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Fiecare candidat are obligația de a prezenta la înscriere atestatul de recunoaștere a studiilor.
De asemenea, la admiterea la studii cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de M.E.C.T.S.
Precizările de mai sus au fost extrase din metodologia oficială de admitere, elaborată de Rectoratul Universității din București.