MASTERATUL

STUDII DE CULTURĂ RUSĂ ŞI LIMBA RUSĂ

PENTRU AFACERI

(2010-2012)

4 semestre

Locuri propuse: 9 buget/20 taxă


Masteratul interdisciplinar, organizat de Catedra de filologie rusă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (Universitatea din Bucureşti) şi Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale (A.S.E.), oferă o pregătire complexă filologico-economică. Se desfăşoară pe baza unui contract de colaborare încheiat între Universitatea din Bucureşti şi Academia de Ştiinţe Economice.
Studenţii au posibilitatea să frecventeze cursuri şi seminare ţinute de cadre didactice de prestigiu (profesori şi conferenţiari) de la ambele facultăţi, din domenii reprezentative pentru ambele direcţii de pregătire: constante ale culturii ruse, specificul mentalităţilor, teoria discursului şi comunicării, limbaje de specialitate, literatura emigraţiei ruse, precum şi cursuri de management internaţional, tranzacţii comerciale internaţionale, spaţiul geopolitic mondial, comunicare în afaceri.
Scopul unui asemenea tip de masterat este să ofere absolvenţilor cât mai multe oportunităţi pe piaţa muncii.
La masterat se pot înscrie absolvenţi ai Universităţii din Bucureşti, ai A.S.E., precum şi din alte centre universitare din ţară şi din străinătate.
Examenul de admitere constă într-o probă scrisă pe baza tematicii şi a bibliografiei afişate la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Proba va fi susţinută în limba română.
Informaţiile referitoare la înscriere pot fi obţinute la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (Universitatea din Bucureşti).
Examenul de admitere: 22 iulie 2010, ora 9,  Catedra de Filologie rusă (str. Pitar Moş, 7-13)
Pentru detalii: ubrusa@mail.ru