MASTERUL PENTRU FORMAREA

INTERPREŢILOR DE CONFERINTA

(2010-2012)

Coordonator : Prof. dr. Daniela Corina Ionescu
Locuri propuse: 15 buget/25 taxa
Program de studii cu durata de 4 semestre (2 ani)
Se pot înscrie la examenul de admitere absolvenţii oricărei instituţii de învăţământ superior (cu diplomă de licenţă) care cunosc doua limbi străine (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)

  • Masterul pregateşte INTERPREŢI capabili să  lucreze în instituţii din ţară şi din Uniunea Europeană (pe baza unei acreditări organizată de CE pentru instituţii europene) sau pentru servicii în interes comunitar (instanţe judecătoreşti, primărie, poliţie, spitale etc.), pe baza unui contract permanent sau temporar – în funcie de necesităţile instituţionale. De asemenea, li se oferă studenţilor instrumentele necesare pentru a fi capabili să comunice, să administreze şi să folosească instrumentele limbilor străine studiate în vederea realizării unei foarte bune comunicări şi interacţiuni socio-profesionale. Planul de învăţământ al acestui masterat prevede discipline şi practică de specialitate pentru a facilita crearea unor abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul în cele mai bune condiţii şi pentru dobândirea cunoştinţelor de limbi străine şi de limba română corectă şi elegantă din punct de vedere stilistic. .
  • Se studiază: Limbaj şi conceptualizare în actul interpretării, Consolidarea limbii B şi C (limbile străine studiate), Noţiuni de drept european, Istoria modernă şi contemporană a României, Practica retoricii şi argumentării, Stilistica limbii române, Interpretare consecutivă şi interpretare simultană, Studii culturale europene etc. Programul este monitorizat şi sprijinit permanent de Comisia Europeană/DGInterpretation/SCIC, studenţii beneficiind în fiecare an de programul de asistenţă pedagogică semestrial cu experţi interpreţi trimişi de CE cât şi de o serie de burse pe scurtă durată (vizitarea instituţiilor europene şi programe de monitorizare şi practică), parţial subvenţionate de Parlamentul European.
  • Se lucrează împreună cu experţi şi interpreţi calificaţi sau cu profesori cu experienţă îndelungată în traducere/interpretare şi în formarea tinerilor interpreţi/traducători.
  • Absolvenţii acestei forme masterale se pot prezenta la concursurile organizate de Comisia Europeana pentru a candida cu şanse de succes la ocuparea unor poziţii de interpret de conferinţă pentru instituţiile europene, dar pot lucra cu mult succes pe piaţa naţională, atât pentru angajatorii instituţionali cît şi pentru cei corporativi.

Examenul de admitere include o probă scrisă de 4 ore – traducere, retroversiune, scurt chestionar (10 întrebări tip grilă) privind institutţile europene şi funcţiile lor în cadrul UE  pentru ambele limbi străine şi o probă orală, care vizează verificarea abilităţilor de memorare, logica discursului, cunoştinţe de limbi străine şi de limba română, corectitudine şi sens în exprimarea orală. Proba orala cuprinde: un discurs rostit în limba străină principală – redat în limba română, un discurs rostit în limba română redat în limba străină principală (retour) şi un discurs rostit în limba strănă secundară –redat în limba română. Fiecare discurs original nu durează mai mult de 2-3 minute. Limbile străine pe care le oferim în cadrul acestui masterat sunt: engleza, franceza, germana, spaniola şi italiana. Menţionăm că anul 2010 este primul an când se oferă şi locuri la limba italiană. De la buget se oferă câte 3 locuri/limbă.
Bibliografie orientativă:
Gile, D. (1995): Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Benjamins P.C., Amsterdam-Philadelphia
Ionescu, D. (2003): Translation: Theory and Practice, ediţie revizuită, OSCAR PRINT, Bucureşti.
Examenul de admitere va avea loc în perioada 17 – 23 iulie. Inscrierile se fac la secretariatul Facultatii de limbi straine, (Str. E. Quinet, nr. 5-7, et. 2), in perioada 7 – 15 iulie a.c.
Persoană de contact: Prof.dr. Daniela Ionescu daniones@gmail.com