Programul de masterat

SPAŢIUL ISLAMIC: SOCIETĂŢI, CULTURI, MENTALITĂŢI

2010-2012

SESIUNE DE ADMITERE, TOAMNA 2010 — 4 LOCURI CU TAXĂ

Programul de masterat Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi este conceput ca un program de studii multidisciplinare, consacrat unei arii de cercetare care se bucură de un interes legitim la ora actuală. În zonele de influenţă islamică au înflorit şi s-au afirmat nenumărate populaţii şi civilizaţii, arabofone, turcofone, persanofone etc., care au întreţinut, de-a lungul timpului, relaţii politice, istorice, comerciale şi culturale multiple. Aceste relaţii s-au soldat cu influenţe reciproce consistente şi au condus la apariţia unui spaţiu de referinţă comun care, dincolo de diversitatea sa lingvistică, socială, culturală, se remarcă prin trăsături şi repere specifice.

Masteratul Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi se adresează tuturor celor interesaţi de studiile de areal; cursanţii vor dobândi competenţe indispensabile exercitării unor profesiuni care solicită un grad superior de calificare, precum cele de profesor, cercetător, traducător, jurnalist, diplomat etc. Cunoştinţele asimilate în cadrul masteratului le vor permite, pe de altă parte, absolvenţilor să abordeze teze de doctorat cu subiecte legate de disciplinele studiate sau conexe acestora.

Masteratele de tipul celui pe care îl propunem corespund orientărilor contemporane din învăţământul superior. Programe cu conţinut şi obiective similare funcţionează atât la universităţi din Europa occidentală, cât şi la universităţi americane, în contextul sporirii interesului pentru islam şi pentru cultura sa specifică. Participanţii la program vor beneficia de cursuri de civilizaţie, antropologie culturală şi religioasă, limbă (arabă sau turcă, începători sau avansaţi, la alegere), precum şi de ateliere cu caracter aplicativ, care îşi propun să contribuie la formarea unor abilităţi de înţelegere şi comunicare indispensabile pentru accesul la civilizaţiile studiate.

Înscrierea la examenul de admitere va avea loc în perioada 1-13 septembrie 2010, la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet, 5-7, et. II.

ACTE NECESARE LA INSCRIERE:
1. Cerere de înscriere la concurs
2. Diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2010)
3. Certificat de naştere (copie legalizată)
4. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate
5. Chitanţă atestând plata taxei de înscriere la concurs (conform taxelor aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti la data de 21.04.2010 – taxa la achită la casieria Universităţii, Bd. Mihail Kogălniceanu, lângă Opera Română)
Admiterea va avea loc în perioada 15-16 septembrie 2010.

BIBLIOGRAFIE (PROBA SCRISĂ):
● Barnaby Rogerson. 2007. Moştenitorii Profetului Mahomed. Cauzele schismei dintre şiiţi şi sunniţi. Traducere: Anca Delia Comăneanu. Iaşi: Polirom.
● Philip K. Hitti. 2008. Istoria arabilor. Traducere: Irina Vainovski-Mihai. Bucureşti: ALL.
Persoane de contact:
Prof. dr. George Grigore
E-mail: gmgrigore@yahoo.com
Prof. dr. Luminiţa Munteanu
E-mail: opanezus@gmail.com