MASTERATUL DE STUDII EST-ASIATICE

(China, Japonia, Coreea)

2010-2012

Locuri propuse: 9 buget/15 taxă

Masteratul de Studii Asiatice constituie o premieră nu numai la nivelul secţiilor de limba chineză, japoneză şi coreeană din Catedra de Limbi Orientale care îl organizează, ci şi la nivelul studiilor de orientalistică din România. Acest masterat răspunde aşteptării unor absolvenţi de chineză, coreeană şi japoneză, precum şi a absolvenţilor de la facultăţile de istorie, ştiinţe sociale, filozofie, psihologie sau arte care doresc să-şi orienteze specializarea pe această arie culturală.
Colectivul cadrelor didactice cuprinde atât specialişti români, cât şi cadre didactice din centre universitare din Europa şi Asia (profesori japonezi, subvenţionaţi de Nippon Foundation). Programul de studii masterale va fi completat prin conferinţe susţinute de specialişti invitaţi de la Universitatea Paris VII, INALCO, Universitatea Sapienza din Roma, Universitatea din Gent şi Universitatea Trier, prevăzuţi în programul Erasmus, precum şi profesori coreeni prin sponsorizarea Korea Foundation.
Se vor organiza grupuri de cercetare pe secţii, iar masteranzii vor fi antrenaţi să participe la colocviul ştiinţific anual organizat de catedră, precum şi la editarea revistelor secţiilor.  Studenţii beneficiază de burse de masterat în China, Coreea şi Japonia, precum şi de burse în programul Erasmus.
Admitere:
1. interviu de intenţie – prezentarea unui proiect de cercetare
2. examen scris – redactarea unui eseu pe o tema dată pe baza bibliografiei
CURSURI:

 • Scriere ideografică.
 • Tipologie lingvistică.
 • Teorii moderne ale traducerii.
 • Rolul traducerii în dialogul intercultural.
 • Tehnica traducerilor literare.
 • Hemeneutică. Circulaţia conceptelor şi traducerea lor.
 • Istorie culturală.
 • Antropologie culturală.
 • Mentalităţi.
 • Cultură urbană. Cultură populară.
 • Limbaje specializate.

CURSURI OPŢIONALE:

 • Strategii intelectuale şi urmările lor în formele de reprezentare.
 • Literatura emigraţiei (transnaţionalism, hibridizare, identitate în context global)
 • Istoria modernă a Asiei de Est. Tendinţe politice în perioada modernă şi contemporană
 • Business şi management în Asia de Est
 • Elemente pentru o istorie culturală a filmului chinez-japonez
 • Probleme ale societăţii asiatice moderne

De asemenea, în program sunt incluse cursuri de limbă chineză, coreeană, japoneză pentru începători.
Debuşee profesionale

 • cadru didactic în învăţământul liceal şi superior
 • cercetător ştiinţific
 • traducător-interpret
 • consultant pentru zona Asia de Est la Ministerul de Externe
 • redactor-publicist, tehnoredactor, referent, lector în presa scrisă, în audio-vizual şi în sectorul editorial
 • critic literar

Persoane de contact:
Roman Paşca – roman.pasca@g.unibuc.ro
Mugur Zlotea – mugur.zlotea@g.unibuc.ro
BIBLIOGRAFIE:
Cheng, A., Istoria gîndirii chineze. Iaşi: Polirom 2001. (Confucianism, Budism, Taoism şi trecerea la modernitate)
Delumeau,  Religiile lumii, Bucureşti: Humanitas, 1996. (Capitolele despre Confucianism, Daoism, Budism, Şintoism)
Gernet., J., Lumea chineză. Bucureşti: Meridiane, 1987. (etapele istoriei culturale a Chinei)
Hall, E. T. & Hall, M. L., „ Japonezii”, în Secolul 20. Japonia,Bucureşti, 1998
Jeanrenaud, M., Universaliile traducerii. Studii de traductologie, Iaşi, Polirom, 2006
Kamenarović, I. P., China clasică. Bucureşti: ALL, 2002
Liiceanu, S., „Religia în societatea niponă”, în Secolul 20. Japonia,Bucureşti, 1998
Marcus, S., „Monism japonez şi postmodernism european”, în Secolul 20. Japonia,Bucureşti, 1998
Nakamura, H., Orient şi Occident: o istorie comparată a ideilor. Bucureşti: Humanitas 1997 (elementele de comparaţie între zonele culturale)
Ricoeur, P., Despre traducere, Iaşi, Polirom, 2005
Said, E.,  Orientalism. Timişoara: Amarcord, 2001