Examenul de admitere la masteratul de MTTLC – limba rromani va avea loc pe data de 19 iulie, orele 9, la Cabinetul de limba rromani (sediul FLLS din str. Pitar Moş, 7-13, et. II).

BIBLIOGRAFIE

La probele de traduceri din limba rromani în limba română şi din limba română în limba rromani se va scrie în conformitate cu alfabetul internaţional al limbii rromani, oficializat în anul 1990, la cel de-al IV-le Congres Internaţional al Uniunii Rome, desfăşurat la Varşovia, adoptat şi utilizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în procesul educaţional din învăţământul preuniversitar şi universitar, din anul 1990 şi până în prezent.

Bibliografie pentru domeniul limbii rromani

Sarău, Gheorghe 2002, Stilistica limbii rromani în texte (Antologie de traduceri şi redactări). I stilìstika e rromane ćhibaqi teksturenθe (Amboldimatenqi aj redakcienqi antològia), Bucureşti: CREDIS [Universitatea Bucureşti], vol. bilingv: 152 p. + 142 p. = 294 p.

Sarău, Gheorghe 2006, Dicţionar rrom-român, Bucureşti: Editura Sigma,  224 p.

[Sarău, Gheorghe; Hristu, Corina; Bâzdâgă, Iuliana …] 2003, Dictionar român-rrom (Lexicul rrom modern, rar şi vechi). Coordonarea, uniformizarea, redactarea lexicografică, Cuvântul înainte si Alfabetul limbii rromani: Gheorghe Sarău, Bucureşti: Editura Vanemonde, 2003, 268 p.

Sarău, Gheorghe 2008, Curs practic de limba rromani pentru toţi, Bucureşti: Sigma [Colecţia „Biblioteca rromă, nr. 8], 208 p., cu CD si cheia exerciţiilor.

Sarău, Gheorghe 2009 Structùre rromane ćhibaqe. Structuri ale limbii rromani, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 172 p.

Sarău, Gheorghe 2004, Rromani leksikologìa (Lexicologie rroma), Editura Universităţii din Bucureşti, 138 p. [în limba rromani].

Sarău, Gheorghe 2009, Limba şi literatura rromani. Manual pentru clasa a IX-a. I rromani ćhib thaj i literatùra (vaś i enăto klàsa), Bucureşti: Editura Sigma, 200 p. [ediţia a IV-a].

Mostră de subiect la limba rromani, timp de lucru: 2 ore

I. Traduceţi din limba română în limba rromani! (5 puncte)

“Pe noi, ţiganii, ne-au oprit, iar pe evrei i-au  dus mai departe – după câte am aflat mai târziu, i-au împuşcat. Urmam noi, ţiganii. Am avut noroc şi a venit o maşină nemţească, un general neamţ şi un general român. Generalul român a făcut gălăgie, a vorbit cu generalul neamţ, spunându-i: “ Noi nu am adus oamenii să-i omorâm, noi i-am adus aici pentru muncă, că aşa au vrut Hitler şi cu Antonescu.” Dacă Antonescu nu se lua după Hitler, îl împuşca Hitler. Aşa am scăpat noi, ţiganii, cu ajutorul generalului român. De acolo am ajuns la Cazărmi, unde a fost o unitate militară  părăsită. Ne-au ţinut o lună de zile aici, la Cazărmi; cazărmile erau lângă Bug. Ne-au dus din sat cu căruţele până am ajuns în comuna Bogdanova. Acolo, la Bogdanova, era o cumună de ruşi pe care i-au mutat de acolo şi ne-au băgat pe noi. Ne mâncam unul pe altul, iar pe morţi îi luau şi-i aruncau în Bug. În primăvară ne-au băgat la muncă; după ce s-a terminat munca agricolă, ne-au dus din sat în sat. Am ajuns la Varnaroca. Varnaroca este lângă Nicolaiov. La Varnaroca era un pod de vase. De la Varnaroca ne-au dus iar din comună în comună, iar când ajungeam într-o comună, şeful de post ne lua cu beţele la bătaie, adresându-ne înjurii, spunându-ne: “Nu v-au omorât, ţiganilor şi jidanilor? Trebuia să vă împuşcăm până la urmă”. (Când am fost la Bug. Mărturii sângeroase)

II. Traduceţi din limba rromani în limba română! (4 puncte)

„Sasas ke astarenas laqe xurăvipnasθar e terne odă, phagle anθar i truj e xarăqi. Paśe e ćhinde aćhilipnasθar jekhe rukhesqo, jekh terno sèrbo aźukerelas o “xastraipen”. Sasas te avel vìktima jekhe mudarnesqi, paśe ćhavorro, tha’ na sas te avel kadja! O Màrko n-aśtisardăs, ćhindăs pes thaj naślăs dilărdo te ćhadel maśkar e rukha… Lesqo than sas lino averesθar, jekh bimilaqo mudarno, aj pesqi ućhalin vi i ućhalin pesqe keripnasqi, zinzărindoj pes intăl i rig e ekranosqi, karing o plafòno e salaqo, vi voj – i ućhalin – sar sasas te xasarel pes anθ-jekh fatàlò hipèrbola e nasulipnasqi. Inklistem avri anθ-o śíl, jekh śíl maj laćho sar kodova śil so sasas anθre, e darăca/e traśaca e ratvale toveresqi thaj vi kodole xatăripnaça e ćhadipnasqo le ćhavesqo, kana vov naślo… Khanć na paruvdilo/na paruvdăs pes atunćaθar thaj, ćaćes phenav tumenqe, i imaginàcia sas la jekh dòsta but tikno ròlo ka-aśti te phanden pen e bută! E plakàtură, e afìśură anθar e śovardeś-eftavardeś berśa sikaven amenqe le but prínзarde krisale herovos, le Winnetou-os, anθ-jekh kolorime, rangărdi filmosqi koprodùkcia, anθ-i but зangli jugoslavikani prèeria, kaj kerenas e fìlmură.“

(O rromano amboldipen: kaθar o profesòro, o Gheorghe Sarău, palal O Màrko, kaθar o Constantin Strobescu)

Punctaj: 5 p (subiectul I) + 4 p. (subiectul II) + 1 p. (din oficiu) = 10 p.

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

SUBIECTUL I: Traducere din limba română în limba rromani!     – 5 puncte

Se acordă punctajul maxim de 5 puncte pentru traducerea corectă şi artistică a textului.

Se depunctează:

–          eroarea lexicală (omiterea unor cuvinte şi sintagme) ………….0,05 puncte

–          eroarea gramaticală……………………………………………..0,05 puncte

–          eroarea de punctuaţie……………………………………………0,05 puncte

SUBIECTUL II: Traducere din limba rromani în limba română!  – 4 puncte

Se acordă punctajul maxim de 4 puncte pentru traducerea corectă şi artistică a textului.

Se depunctează:

–          eroarea lexicală (omiterea unor cuvinte şi sintagme) ………0,05 puncte

–          eroarea gramaticală………………………………………….0,05 puncte

–          eroarea de punctuaţie………………………………………..0,05 puncte

1 punct din oficiu

Punctaj total: 5 p (subiectul I) + 4 p. (subiectul II) + 1 p. (din oficiu) = 10 p.