LINGVISTICA LIMBII ENGLEZE.

METODE ŞI APLICAŢII

(2010-2012)


Locuri propuse: 18 buget/53 taxă

 

Durata: patru semestre.


 
Ce este?
Acest program este structurat pe module, în care se regăsesc cursurile fostelor programe de masterat de lingvistică ale Catedrei de Engleză:

 1. Discurs şi argumentare
 2. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii
 3. Didactica limbii engleze. Fundamente şi strategii actuale


În ce limbă se ţin cursurile?
Cursurile se desfăşoară în limba engleză.
Ce se studiază?
1. Modulul Discurs şi Argumentare:

 • Limbă şi cultură
 • Tipologia textului
 • Analiza discursului
 • Reprezentări lingvistice în mass-media
 • Pragmatică
 • Sociolingvistică
 • Varietăţi ale limbii engleze

2. Modulul de Lingvistică – metode şi aplicaţii:

 • Sintaxa limbii engleze şi sintaxă comparată
 • Structura lexiconului
 • Semantică lexicală
 • Istoria vocabularului
 • Teoria schimbărilor lingvistice
 • Fonologie
 • Achiziţia limbii

3. Modulul de Didactica limbii engleze:

 • Învăţarea unei limbi străine
 • Metode şi orientări în predarea unei limbi străine
 • Gramatică funcţională şi programare didactică

4. Modulul de Lingvistică Computaţională:

 • Metode de prelucrare a limbajelor naturale cu ajutorul computerului: lingvistică de corpus, metode statistice, glosare, dicţionare

5. Ateliere:

 • Atelier avansat de engleză practică (traduceri şi retroversiuni)
 • Metodica cercetării

Cine predă?
Cadre didactice de la Catedra de limba engleză a FLLS: Andrei Avram, Larisa Avram, Ileana Baciu, Alexandra Cornilescu, Ioana Costache, Mihaela Dogaru-Tănase, Ruxandra Drăgan, Dan Mateescu, Daria Protopopescu, Anca Sevcenco, Daniela Sorea, Nadina Vişan, Ruxandra Vişan şi de la Facultatea de Matematică şi Informatică: Anca Dinu, Liviu Dinu.
Pot studia şi în străinătate?
DA! În timpul facultăţii – există Burse Erasmus! Colectivul de lingvistică are încheiate parteneriate Erasmus cu universităţi din Italia (Veneţia, Pisa), Spania (Barcelona), Cipru (Nicosia).
După absolvire puteţi opta pentru un program de doctorat din România sau din străinătate – mulţi dintre foştii noştri masteranzi au fost acceptaţi cu bursă la programe de doctorat din ţară (Şcoala Doctorală “Limbi şi identităţi culturale” a FLLS, Universitatea din Bucureşti) precum şi din Statele Unite (Rutgers University, University of Connecticut, Central University of New York, Texas University at Austin), Olanda (Universiteit Leiden), Italia (Università Ca’ Foscari Venezia).
Unde mă pot angaja după absolvire?
Studenţii care învaţă lingvistică dobândesc competenţe utile, cum ar fi:

 • gândire analitică
 • capacitatea de argumentare logică
 • capacitatea de a formula şi a testa ipoteze
 • competenţa de comunicare într-o diversitate de registre şi situaţii
 • cunoştinţe avansate de limba engleză

De aceea, absolvenţii masteratului sunt foarte bine pregătiţi pentru o varietate de locuri de muncă:

 • în învăţământul universitar şi cercetare
 • în echipe de cercetare interdisciplinară în domeniile inteligenţei artificiale, lingvisticii clinice, lingvisticii judiciare etc.
 • în învăţământul preuniversitar
 • ca traducător sau interpret
 • în edituri, ca traducător, redactor de carte
 • în administraţia publică, ONG-uri, instituţii guvernamentale, servicii de informaţii
 • în mass-media, relaţii publice şi publicitate
 • ca organizator de evenimente, conferinţe, simpozioane, congrese, întâlniri de afaceri
 • ca lexicograf sau documentarist
 • ca lingvist consultant în domeniile juridic, economic, medical etc.

Condiţii de admitere:
FĂRĂ examen scris!
Se pot înscrie absolvenţi ai facultăţilor de limbi şi literaturi străine sau litere, buni cunoscători ai limbii engleze.
Examenul de admitere este compus din: (1) evaluarea dosarului candidatului şi (2) interviu. Dosarul trebuie să conţină: CV (în limba engleză); scrisoare de intenţie (în limba engleză, maximum 2 pagini A4); rezumatul lucrării de licenţă (în limba engleză, maximum 2 pagini A4)
Data examenului de admitere: 22 iulie
Director de program : prof. dr. Alexandra Cornilescu
Persoană de contact : prof. dr. Larisa Avram, larisa.avram@g.unibuc.ro