CULTURA ŞI LIMBAJUL ORGANIZAŢIILOR EUROPENE

(2010-2012)

Locuri propuse: 18 buget/20 taxă

CONDIŢII DE ADMITERE:
– se pot înscrie absolvenţi ai secţiilor de filologie (specializările A/ B, L.M.A.) studenţi  program  Erasmus, orice absolvent de facultate cu cunoştinţe de nivel B1 în cele două limbi străine.
– examen scris (traduceri specializate cu exerciţii lexicale pe textul propus) la limba engleză; interviu la limba B.
LIMBILE DE STUDIU:  limba engleză în combinaţie cu limba franceză/ germană/ spaniolă.
DURATA STUDIILOR: 4 semestre
OPORTUNITĂŢI PE PIAŢA MUNCII
1. Traducător – traduceri specializate (domeniile economic, juridic, politic, administrativ) în două limbi.
2. Secretar de firmă de comerţ, counselling, administraţie etc.
3. Documentarist: mapa negociatorului, prezentări de firme sau produs, elaborare de baze de date on-line, studii şi sondaje de marketing.
4. Organizator  evenimente: team-building, simpozioane, saloane, congrese.
TIPURI DE CURSURI/ ATELIERE
— Modulul Comunicare în afaceri (oral)
— Modulul Comunicare în afaceri (scris)
— Modulul –Cultura Organizaţională (Comunicarea Interpersonală, Bune practici în negociere, prezentare, întâlniri, tehnici de recrutare)
— Modulul Civilizaţie Europeană Contemporană
— Modulul Organizaţiile Europene
— Modulul – atelier de limbaj specializat (limbaj juridic, politic, corespondenţă în afaceri)
— Modulul Drept Comunitar
— Modulul Economie
— Leadership în management
PRACTICA PROFESIONALĂ – la firme recomandate de Camera de Comerţ, Biblioteca Metropolitană, Ministerul de Interne.
COLECTIVUL DE PROFESORI: cadre didactice de la Catedrele de Limba Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă ale Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine,  Facultatea de Administraţie şi Afaceri, A. S. E, Facultatea de Drept, Universitatea Media.
BURSE ERASMUS:  Seinajoki University of Aplied Sciences,  Finlanda.
Director de program: conf. dr. Diana Ioniţă. e-mail: ionita_diana@yahoo.com