În perioada 5-6 noiembrie 2010 va avea loc Conferinţa ştiinţifică anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, care se va desfăşura sub genericul Reprezentări ale lumii / Representations of the World.
Manifestarea va fi inaugurată de prof. dr. Mircea Dumitru, prorector al Universităţii din Bucureşti, iar conferinţa în plen, cu titlul Representations of the Age of Terror in the Recent American Novel, va fi susţinută de prof. dr. Rodica Mihăilă.
La lucrări, care vor avea loc la sediul facultăţii din str. Pitar Moş, 7-13, în cadrul secţiunilor de Lingvistică, Literatură şi Studii culturale, vor participa cadre didactice, cercetători, doctoranzi şi masteranzi din România, Germania, Marea Britanie, Spania, Serbia şi Austria.

PROGRAM

Vineri / friday, 5 NOIEmbrie 2010

9-10.15 Şedinţă plenară / plenary session

Amfiteatrul Mark Twain, str. Pitar Moş, 7-13, et. 1

Alocuţiune de deschidere / inauguration speech

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

Prorector – Universitatea din Bucureşti

conferinţă în plen / Keynote lecture

Prof. univ. dr. Rodica Mihăilă

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti

Representations of the Age of Terror in the Recent American Novel

10.15 – 10.45 Pauză – înregistrarea participanţilor / Break – registration

Catedra de limbi slave, Pitar Moş, et. I


Lucrări pe secţiuni / sessions

… Lingvistică / linguistics…

Sala de Consiliu (Pitar Moş, etaj 1)

I. Moderator: Ioana costache
11-11.25
GÁszpor Réka, lect. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste, Universitatea Sapientia Târgu-Mureş (România) – Limbaj uzual vs limbă maternă în spaţiul mediatic / Language Use and Mother Tongue in Mediatic Space
11.25-11.50
Minerva TrajloviĆ-Kondan, lect. univ. dr., Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Belgrad (Serbia) – Toponime la Vladimirovac (Petrovasâla) / Toponyms in Vladimirovac (Petrovasâla)
11.50-12.15
Imre Attila, lect. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste, Universitatea Sapientia, Târgu-Mureş (România) – Translating the Romanian deasupra
12.15-12.40
Rodika Ursulesku-Miličić, asist. univ. drd., Departamentul de Limba şi Literatura Română, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Novi Sad (Serbia) – Exprimarea culorilor în limba română şi limba sârbă
12.40-13.05
Ileana Chersan, asist. univ. drd., Academia de Poliţie Bucureşti (România) – A Socio-historical Overview of the Lexical Field of Crimes
13.05-13.30
Ioana Costache, asist. univ. drd., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – The Role of Locatives and Spatial Deixis in Romanian Legal Documents, 16th to 18th C

14-15.30 Pauză de masă / Lunch break (Masă / lunch – Casa Universitarilor)

II. Moderator: Gisela zifonun
15.30-15.55
Stefan Engelberg, prof. univ. dr., Institut für Deutsche Sprache & University of Mannheim (Germany) – German as a lingua franca in the South Pacific?
15.55-16.45
Alexandra Cornilescu, prof. univ. dr. & Ruxandra Cosma, conf. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – Remarks on the Romanian Verbal Supine and its German Equivalents
16.45-17.10
Kristel Proost, dr. phil., Regular member of the research staff, Institut für Deutsche Sprache, Mannheim (Germany) – German search-constructions as Candidates for Construction Grammar
17.10-17.35
Mihaela TĂnase-Dogaru, lect. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – A Unified Treatment of Romanian Pseudopartitive Constructions

… LiTERATURă / literature …

British Studies Center (Pitar Moş, etaj 1)

I. Moderator: Octavia Nedelcu
10.45-11.10
Mariana Băluţă-Skultéty, prof. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) Polivalenţa funcţională a epitetului homeric în reprezentarea zeilor / The Functional Polyvalency of the Homeric Epithet in the Representation of Gods
11.10-11.35
Theodor Georgescu, lect. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) Reprezentări ale naturii în poezia bucolică greacă. Naşterea unei utopii / Representations of Nature in Greek Bucolic Poetry. The Birth of a Utopia

11.35-12
Octavia Nedelcu, prof. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) Construcţia şi deconstrucţia canonului identitar în romanul Muzeul durerii de Dubravka Ugrešić / Construction and Deconstruction of the Identity Canon in the Novel The Museum of Pain by Dubravka Ugrešić
12-12.25
Ioana Costa, prof. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) Sihastrul şi lumea sa. Ieronim despre Pavel, Malhus, Ilarion / The Hermit and his World. Hieronymus about Paul, Malhus, and Hilarion
12.25-12.50
Andreea VlĂdescu, prof. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti (România) Spaţiul exterior şi lumea interioară în romanul cuplului / Espace extérieur et monde intérieur dans le roman du couple
12.50-13.15
Raluca-Mihaela GhenŢulescu, asist. univ. dr., Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti (România) Reprezentarea artei baroce flamande în romanele lui Tracy Chevalier / The Representation of Flemish Baroque Art in Tracy Chevalier’s Novels
13.15-13.40
Marina Puia Badesku, prof. univ. dr. / Virginia Popović, asist. univ. dr., Departamentul de Limba şi Literatura Română, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Novi Sad (Serbia) – Peisajul urban şi Dubla fiinţă a naturii în poezia Mărioarei Baba / Urban Landscape and Double Being of Nature in the Poetry of Mărioara Baba

14-15.30 Pauză de masă / Lunch break (Masă / lunch – Casa Universitarilor)

II. Moderator: Mianda cioba
15.30-15.55
Ioana Zirra, conf. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) Mutual Presence and Pretense in the Victorian Neighbourhood – A Pragmatopical Analysis of Dickens’s Our Mutual Friend, Ch. V
15.55-16.20
Mária Vega, prof. univ. dr., University Complutense, Madrid (Spain) Gunn y Zunzúnegui: la visión del mundo de dos autores al acabar la 2ª guerra mundial y la guerra civil española / Gunn and Zunzunegui: two authors’ Visions of the World at a Post-war Period
16.20-16.45
Mianda cioba, conf. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) Geografías imaginarias y la construcción de la identidad en la Edad Media
16.45-17.10
Anca crivăţ, conf. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) Recobrar su juventud : un tema de la literatura erudita medieval
17.10-17.35
Laura LazĂr ZĂvĂleanu, lect. univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România) Du livre pharmakon, à la lecture philoxénie : l’espace de l’œuvre comme solution ontique dans la littérature roumaine ancienne

17.35-17.50 pauzĂ de cafea / coffee break

(Cabinetul de Filologie rusă, Pitar Moş, et. I)

17.50-18.15
Monica BOTTEZ, prof. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) Dickens and the Noble Savage
18.15-18.40
Marina Ilie, drd., Şcoala Doctorală de Studii Literare èşi Culturale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – Dialectica terestru-acvatic în lirica lui Iosif Brodsky / The Dialectics of Terrestrial and Acquatic Elements in Iosif Brodsky’s Poetry
18.40-19.05
Laura-Violeta DuŢĂ, drd., Universität Wien – Universitatea din Viena (Austria) (Re)inventing the World: Jack Hodgins or the Master of the New Beginnings
19.05-19.30
Dagmar-Maria Anoca, conf. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – Imaginea câmpiei în lucrările scriitorilor de expresie slovacă din România / The Image of the Plain in the Literary Works of the Slovak Writers from the Romania

… STUDII CULTURALE / cultural studies …

Cabinetul de limba rusă (Pitar Moş, etaj 1)

I. Moderator: Roman Paşca
11-11.25
Luminiţa Munteanu, prof. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) Cuire à l’ancienne. Sur le traité de gastronomie de Ali Eşref Dede, postnişîn du tekke Mevlevî de Edirne / Cooking in the Traditional Way: The Gastronomic Treatise of Ali Eşref Dede, postnişîn of the Mevlevî tekke in Edirne
11.25-11.50
Roman Paşca, lect. univ. drd., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) Reprezentări ale lumii în secolul XVIII: Andō Shōeki şi Adam Smith sau modernitatea avant la lettre / Representations of the World in the 18th century: Andō Shōeki and Adam Smith or the Modernity avant la lettre
11.50-12.15
Alexandra-Marina Gheorghe, lect. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) Natsume Sōseki – despre conceptul de individualism în lumea japoneză modernă / Natsume Sōseki – About the Concept of Individualism in the Modern Japanese World
12.15-12.40
Roxana-Alina Rîbu, drd., Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, Universitatea din Bucureşti (România) „Manifestul în numele naţiunii chineze…” şi re-prezentarea tradiţiei confucianiste / „The Manifesto in the Name of the Chinese Nation…” and the Re-presentation of the Confucianist Tradition
12.40-13.05
Dana-Melania BĂdic, dr., CS III, Institutul de Lingvistica „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti (România) – Meanings of Covenant in Jewish Culture and Hebrew Language. The Relationship with God and the Relationship to Other Human Beings in Torah and Talmud
13.05-13.30
Monica ColŢ, drd., Universitatea din Bucureşti (România) – Elements of Cultural Shock in Their Dynamics in Neil Bissoondath’s The Innocence of Age and the Short Stories

14-15.30 Pauză de masă / Lunch break (Masă / lunch – Casa Universitarilor)

II. Moderator: Octavian ROSKE
15.30-15.55
Octavian Roske, conf. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) Despre radicalism, moderaţie şi arta guvernării: Edmund Burke şi Revoluţia franceză / About Radicalism, Moderation and the Art of Government: Edmund Burke and the French Revolution
15.55-16.20
Anca Irina Ionescu, prof. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – Codex Gigas
16.20-16.45
Armand Guţă, dr., CS III, Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu”, Bucureşti (România) – Imaginea etnografică a României în studiile şcolii antropologice croate din perioada 1938-1944 / The Ethnographic Image of Romania in the Studies of the Croatian Anthropologic School between 1938-1944
16.45-17.10
Mădălina Alamă, asist. univ. drd., Academia de Studii Economice, Bucureşti (România) – Online Verbal Aggression: Representations of Individual Identities embedded in the Invisible Audience
17.10-17.35
Bogdan Ştefănescu, conf. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) Discursive Representations of National Identity in Postcommunism: A Tropological Approach

America in the World, the World in America

Secţiune organizată de Centrul de Studii Americane (Center for American Studies)

Sala 4 / Room 4

Moderator: prof. dr. Rodica mihăilă

I. Studii culturale / Cultural Studies
11.30-11.55
Şerban D. IONESCU, MA în Studii Americane, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – Lock & Load: The Pervasiveness of (Space) Marines and Other US-borne Paraphernalia in SF
11.55-12.20
Marius-Bogdan TUDOR, MA în Studii Americane, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – ‘Exceptional’ Americans: The Rise of the Tea Party Movement
12.20-12.45
Anda DIMITRIU, drd., Universitatea din Bucureşti (România) – Lessons Disney Teaches Children: Female Stereotypes in Famous Animated Fairytales
12.45-13.10
László Szabolcs, MA în Studii Culturale Britanice, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – Could Media Activism Transform Capitalism?
13.10-13.35
Alexandra VASILE, asist. univ., Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Bucureşti (România) – North Korean Poster Art as Anti-American Propaganda

14-15.30 Pauză de masă / Lunch break (Masă / lunch –Casa Universitarilor)

II. Literatură / Literature
15.30-15.55
Anca RONCEA, drd., Universitatea din Bucureşti (România) – Whitman’s Natural World in Song of Myself and the Myth of Osiris
15.55-16.20
Ilinca DIACONU, drd., Universitatea din Bucureşti (România) – Auto-Images of Amerindians in Louise Erdrich’s Love Medicine and Thomas King’s Green Grass, Running Water
16.20-16.45
Mădălina STĂNESCU, drd., Universitatea din Bucureşti (România) – American Encounters with European Otherness in Henry James’ Daisy Miller
16.45-17.10
Diana BENEA, drd., Universitatea din Bucureşti (România) – Deconstructing/ Reconstructing American Exceptionalism in Thomas Pynchon’s Mason&Dixon

SÂMBĂTĂ / saturday, 6 NOv. 2010

… LiTERATURă / literature…

British Studies Center (Pitar Moş, etaj 1)

Moderator: Daniela Ionescu-Bonanni
9.30-9.55
Irina Dubský, lect. univ. dr., Universitatea “Spiru Haret”, Bucureşti (România) – The Gates of the Invisible: Representations of the Hierarchy of Being in Moby Dick
9.55-10.20
Roxana Doncu, drd., Universitatea din Bucureşti (România) – Representations of Hindus and Muslims in the Travelling Fiction of V. S. Naipaul
10.20-10.45
Raluca Oproiu, drd., Universitatea din Bucureşti (România) – The End of the World as They Knew It? A Vision of the Apocalypse in Shirley Jackson’s The Sundial

10.45-11.10
Richard Witt, Visiting Lecturer, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) / Independent scholar, SUNY Atena (Grecia) – The Poemizing of Hellas: Elytis’ Construction of a Contemporary-and-timeless Greece in his Poems ‘Axion Esti’ and ‘MikrosNaftilos’
11.10-11.35
Daniela Ionescu-Bonanni, lect. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – Kulturelles Wissen als Quelle literarischen Verständnisses Fallstudien zu deutschsprachigen Autoren mit rumänischem Hintergrund
11.35-12
Martin Potter, Lecturer in Residence, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – Sign-Making in David Jones’ Poetry – Theory and Practice

12-12.15 PauzĂ de cafea / coffee break

(Cabinetul de Filologie rusă, Pitar Moş, et. I)

12.15-12.40
Irina-Ana Drobot, prep., Technical University of Civil Engineering Bucharest, Department of Foreign Languages and Communication – Modern and Postmodern Representations of the World in Virginia Woolf’s Mrs Dalloway and in Graham Swift’s The Light of Day
12.40-13.05
Andreea-Raluca TOPOR (CONSTANTIN), asist. univ. drd., Universitatea Româno-Americană Bucureşti (România) – A Canadian in Africa. Margaret Laurence’s Representations of the African World
13.05-13.30
Florenţa Popescu-Simion, lect. univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti (România) Le paradis, l’enfer et tout le reste… L’au-delà dans la littérature roumaine
13.30-13.55
Cătălin Simion, lect. univ. drd., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti (România) Ion Vinea et Ilarie Voronca, conscience et imagination

… Lingvistică / linguistics I…

Cabinetul de limba rusă (Pitar Moş, etaj 1)

Moderator: Ioana Sabina Popârlan
10-10.25
Laurenţiu Theban, lect. univ., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – Universul actanţilor şi reprezentarea lui cazuală în limbile europene, asiatice şi oceanice
10.25-10.50
Ioana-Sabina popârlan, lect. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – Reprezentări lexico-gramaticale ale factitivităţii în limba hindi
10.50-11.15
Ruxandra Raianu, lect. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – Procedee de atenuare în limba japoneză / Grading-attenuation Methods in Japanese
10.15-11.40
Florentina Vişan, prof. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – The Chinese Motion Path Verb QI and its Gradual Grammaticalization
11.40-12.05
Octavian gordon, lect. univ. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti (România) – Dicţionarul grec-român al lui Ioanid”: un punct de reper pentru traductologia patristică românească
12.05-12.30
Alina BUGHEŞIU, cerc., Universitatea de Nord din Baia Mare / drd. Universitatea de Vest din Timişoara (România) Trade Names: A Sociolinguistic Approach

… Lingvistică / linguistics II…

Catedra de limbi şi literaturi germanice (Pitar Moş, parter)

Moderator: Stefan Engelberg
9.30-10
Camelia bejan, lect. univ. dr., Universitatea Ovidius, Constanţa (România) – Two Types of German Psych Nominals: –ung v. –en
10-10.25
Alina tigău, prep. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – Some Aspects of Interpretation of the Direct Object in Romanian
10.25-10.50
Susan Schlotthauer, cercet., Institut für Deutsche Sprache, Mannheim (Germany) – Adnominal Adpositional Phrases in Classifying and Qualifying Function
10.50-11.15
Speranţa Stănescu, prof. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – Compliniri propoziţionale cu să sau «grup verbal complex». Problematizarea unei clasificări contrastive a verbelor germane şi româneşti / Der rumänische subjunctiv: satzförmige Verbergänzung oder dependente Verbform
11.15-11.40
Svenja König, asist. cerc., Magister Artium, Institut für Deutsche Sprache, Mannheim (Germany) „Du bist Deutschland? Ich bin einkaufen!“. The Absentive in Modern German
11.40-12.05
Ileana Baciu, prof. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) titlu rezervat
12.05-12.30
Ioana Hermine Fierbinţeanu, lect. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – Einige Bemerkungen zu den Resultativkonstruktionen im Deutschen und Rumänischen – Notes on Resultativ Constructions in German and Romanian

Villes réelles – Villes imaginaires

Colloque organisé par le Centre de recherches Heterotopos

de la Faculté des Langues et Littératures Étrangères de Bucarest

Sala de Consiliu (Pitar Moş, etaj 1)

Moderator: Luminiţa Diaconu

9.30-10
Vanezia PÂrlea, asist. univ. drd., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – Images de la ville orientale dans les « Mémoires » du chevalier d’Arvieux
10-10.30
Ileana MihăilĂ, conf. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – « Le Tableau de Paris » à la fin des Lumières
10.30-10.11
Dolores TOMA, prof. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) Zola ou l’amour criminel pour la ville
11-11.30
Luminiţa Diaconu, lect. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – Entre réel et imaginaire – les villes italiennes dans les chroniques de voyage de Maupassant
11.30-12
Carmen Andrei, conf. univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea « Dunărea de Jos » din Galaţi (România) – Bruges, ville de l’Eros et du Thanatos dans « Bruges-la-Morte » de Georges Rodenbach
12-12.30
Alexandru Matei, lect. univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti (România) – La Ville de l’éternel retour
12.30-13
Irina Georgescu, prep. univ. drd., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti (România) – Lieux identitaires : la ville et ses pouvoirs illégitimes
13-13.30
Alexandra Emilian, conf. univ. dr., Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (România) – Namur, d’un espace stratégique à un espace ludique

Vă invităm pe toţi să ne fiţi alături!