Şcoala de Studii Postdoctorale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine anunţă deschiderea concursului de burse postdoctorale pentru sesiunea septembrie 2010. Pentru FLLS sunt disponibile 5 burse de studii postdoctorale.
Dosarele de concurs urmează să fie înregistrate la registratura Universităţii din Bucureşti şi apoi depuse la Direcţia juridică a aceleiaşi instituţii.
Informaţiile privind condiţiile generale de concurs ale Şcolii Postdoctorale a Universităţii din Bucureşti se află pe site-ul UB. Alte precizări privind regulamentul intern al Şcolii Postdoctorale a FLLS sunt disponibile la secretariat.