ADMITERE PROGRAME DE MASTERAT, 2010-2012

Număr total de credite: 120

Forma de învăţământ: ZI

ADMITERE SESIUNEA DE VARĂ:  iulie 2010

Înscrieri: 8-15 iulie 2010 (SECRETARIAT FLLS, str. Edgar Quinet, 5-7)

Examene: 17-22 iulie 2010 (a se vedea programul de admitere al fiecărei specializări)

PROGRAME:

 1. STUDII CULTURALE BRITANICE: 9 LOCURI BUGET / 15 LOCURI TAXĂ
 2. STUDII AMERICANE: 9 LOCURI BUGET / 15 LOCURI TAXĂ
 3. LINGVISTICA LIMBII ENGLEZE: METODE ŞI APLICAŢII: 18 LOCURI BUGET / 53 LOCURI TAXĂ
 4. STUDII FRANCEZE ŞI FRANCOFONE: 18 LOCURI BUGET / 28 LOCURI TAXĂ
 5. STRATEGII COMUNICAŢIONALE INTERCULTURALE-LITERARE ŞI LINGVISTICE: 36 LOCURI BUGET / 90 LOCURI TAXĂ
 6. STUDII EST-ASIATICE: 9 LOCURI BUGET / 15 LOCURI TAXĂ
 7. SPATIUL ISLAMIC: SOCIETĂŢI, CULTURI ŞI MENTALITĂŢI: 9 LOCURI BUGET / 15 LOCURI TAXĂ
 8. STUDII DE CULTURĂ RUSĂ ŞI LIMBA RUSĂ PENTRU AFACERI: 9 LOCURI BUGET / 20 LOCURI TAXĂ
 9. CULTURA ŞI LIMBAJUL ORGANIZAŢIILOR EUROPENE: 18 LOCURI BUGET / 20 LOCURI TAXĂ
 10. FORMAREA INTERPREŢILOR DE CONFERINŢĂ (engleză, franceză, germană, spaniolă): 15 LOCURI BUGET / 25 LOCURI TAXĂ
 11. TRADUCEREA TEXTULUI LITERAR CONTEMPORAN (engleză, franceză, spaniolă, portugheză, neogreacă, rromani, maghiară): 24 LOCURI BUGET / 40 LOCURI TAXĂ
 12. TRADUCERI SPECIALIZATE ŞI STUDII TERMINOLOGICE: 18 LOCURI BUGET / 34 LOCURI TAXĂ
 13. STUDII MEDIEVALE: 8 LOCURI BUGET / 14 LOCURI TAXĂ
 14. STUDII RELIGIOASE. TEXTE ŞI TRADIŢII: 30 LOCURI TAXĂ

ACTE NECESARE LA INSCRIERE:
1. Cerere de înscriere la concurs
2. Diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2010)
3. Certificat de naştere (copie legalizată)
4. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate
5. Chitanţă atestând plata taxei de înscriere la concurs (conform taxelor aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti la data de 21.04.2010 – taxa la achită la casieria Universităţii, Bd. Mihail Kogălniceanu, lângă Opera Română)