Gentile Bellini_Scrib asezat

Secţia de limba şi literatura turcă

Înfiinţată în anul 1957, secţia de limba şi literatura turcă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine s-a numărat printre primele secţii de limbi orientale ale Universităţii din Bucureşti, împlinind recent 50 de ani de existenţă. Limba turcă a avut în permanenţă statutul de limbă A, fiind asociată, în general, cu o altă limbă străină sau cu limba şi literatura română. În plus, a mai fost predată de-a lungul anilor, în funcţie de solicitări, şi ca limbă facultativă sau ca „limbă a treia” din planul de învăţământ.

Secţia de limba şi literatura turcă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti este singura secţie de profil din ţară în cadrul căreia limba turcă se studiază în regim de limbă A, cu ofertă curriculară completă (limbă şi literatură).

Durata studiilor a fost iniţial de 5 ani, pentru a se reduce ulterior la 4 ani, iar recent, ca urmare a procesului Bologna, la 3 ani. Cifra de şcolarizare (locuri bugetare) a variat, de la o serie la alta, de la 7 la 15 studenţi; studenţilor admişi pe locuri de la buget li s-au adăugat în ultimii ani şi studenţi cu taxă (o parte dintre aceştia, aflaţi la a doua facultate, iar o altă parte, originari din Turcia şi Turkmenistan).

Admiterea are loc o dată la 2 ani, după ce, pentru o scurtă perioadă, în anii 1980, se optase pentru admiterea la 4 ani, ceea ce a generat, în perioada post-1989, o reală criză de specialişti. Dat fiind faptul că turca figurează rareori pe listele curriculare ale şcolilor din România (fac excepţie câteva şcoli din Dobrogea, unde este studiată ca limbă facultativă, îndeosebi de către elevii de etnie turcă şi tătară), examenul de admitere se poate susţine fie prin intermediul limbii turce (nivel mediu), fie printr-o limbă de circulaţie internaţională – formulă pentru care optează majoritatea covârşitoare a viitorilor studenţi. Prin urmare, studiul limbii începe, cel mai adesea, de la zero.

Planurile de învăţământ au înregistrat modificări sensibile de-a lungul timpului, determinate de factori foarte variaţi, precum orientarea generală a învăţământului superior, politicile specifice promovate de statul român, tendinţele înregistrate pe piaţa muncii, specializarea ori viziunea particulară promovată de specialişti de marcă ai studiilor de turcologie din România care s-au implicat în procesul didactic.

Cursurile de lingvistică turcă s-au orientat, cu predilecţie, către istoria limbii turce, dialectologie, introducere în filologia turcă, gramatica comparată a limbilor turcice şi, mai cu seamă, limba turcă contemporană.

Cursurile de literatură au fost concepute, în mod tradiţional, cronologic, prezentând evoluţia literaturii turce de la începuturi până în prezent (literatura turcă preislamică, literatura turcă din perioada islamică, precum şi curentele şi orientările literare moderne şi contemporane, de inspiraţie sau influenţă occidentală).

Cursurile de lingvistică şi cele de literatură au fost completate de cursuri de civilizaţie turcă, precum şi de cursuri cu caracter opţional (având fie profil de limbă, fie profil de literatură), a căror tematică a fost adaptată necesităţilor specifice fiecărei serii de studenţi, fiind menite să contribuie la întregirea cunoştinţelor de specialitate.

Printre personalităţile de marcă ale turcologiei româneşti care şi-au desfăşurat activitatea la secţia de limba şi literatura turcă s-au numărat conf. dr. Vladimir Drimba, savant cu recunoaştere internaţională, membru corespondent al Türk Dil Kurumu (echivalent al secţiei filologice a Academiei Române), conducător de doctorate în perioada 1975-1985 (domeniul: turcologie), distins, în 1973, cu Premiul Academiei Române, precum şi Viorica Dinescu, eminent om de cultură şi traducător de anvergură din limba turcă în limba română.

Alţi membri ai colectivului: Seitabla Muratcea (primul cadru didactic, la înfiinţare), Paul Dinu, Mehmet Ali Ekrem, Nevzat Yusuf.

După 1989, secţia a beneficiat şi de prezenţa unor lectori din Turcia, potrivit prevederilor acordurilor bilaterale dintre cele două ţări: lect. dr. Mehmet Naci Önal (1992-1994), asist. Tülin Vesile Erduran (1997-2001), asist. Selma Kiriş (2002-2006) şi asist. Huriye Şahin (2007-2009); prezenţa lor a contribuit la sporirea calităţii seminariilor de curs practic (astăzi, practica limbii).

Doi dintre membrii colectivului au fost, pe de altă parte, lectori de limba română la Facultatea de Filologie, Geografie şi Istorie a Universităţii din Ankara: lect. Nevzat M. Yusuf (1991-1995) şi conf. dr. Agiemin Baubec (1996-2001).

Din colectivul secţiei fac parte:

• Prof. dr. Luminiţa Munteanu

• Prep. Maria-Cristina Dinçer


Colaboratori externi:

• Conf. dr. Agiemin Baubec

• Drd. Gihan Curtomer

Studenţii şi absolvenţii secţiei

Secţia de limba şi literatura turcă îşi recrutează studenţii prin examen de admitere, o dată la doi de ani, aşa încât are, în principiu, câte doi ani de studiu concomitent. Ultimele promoţii au terminat în 2006 (17 absolvenţi) şi, respectiv, 2008 (17 absolvenţi); în ambele cazuri a fost vorba de serii de 4 ani, pre-Bologna; prima serie Bologna urmează să absolve în anul 2009.

Fiind vorba de grupe cu un număr relativ restrâns de cursanţi (17-20, în anii terminali), relaţia de parteneriat dintre student şi profesor este, din multe puncte de vedere, privilegiată şi se realizează cu mai mare uşurinţă decât la secţiile mari; ea continuă, în multe cazuri, şi după încheierea perioadei de şcolaritate, permiţând urmărirea absolvenţilor în primii ani de evoluţie profesională. Calitatea relaţiei profesor-student constituie, de altfel, o prioritate şi, totodată, o preocupare permanentă pentru cadrele didactice ale secţiei.

Studenţii au posibilitatea de a-şi îmbunătăţi performanţele lingvistice şi de a lua contact cu ţara a cărei limbă şi a cărei literatură constituie obiectul lor de interes prin intermediul burselor la cursurile de vară din Turcia (Ankara, Istanbul, Izmir, Antalya etc.), distribuite prin Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate, din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării (între 6-15 burse anual, în funcţie de oferta Turciei).

Studenţii au participat şi participă alături de profesori la diverse evenimente care, prin natura lor, le stimulează gustul şi curiozitatea pentru domeniul de pregătire ales (de pildă, lansări de carte, activităţi organizate de Ambasada Turciei cu diverse prilejuri festive, vizite ale diplomaţilor turci la facultate sau, mai recent, vizita scriitorului turc Orhan Pamuk la Bucureşti, cu ocazia decernării titlului de doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti).

Absolvenţii secţiei de limba şi literatura turcă au posibilitatea de a-şi continua studiile în cadrul unuia dintre programele de masterat existente la nivelul facultăţii – în primul rând, programul Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, organizat, în colaborare, de secţia arabă şi de secţia turcă. Unii dintre absolvenţii seriilor anterioare au participat la programul Orientul Mijlociu: limbi şi culturi în contact, care a funcţionat în acelaşi cadru.

De asemenea, absolvenţii secţiei au posibilitatea de a concura la bursele de studii postuniversitare, masterat şi doctorat în Turcia oferite prin Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate, din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. În ultimii ani au apelat la această formulă patru dintre foştii noştri studenţi; unul dintre aceştia urmează în prezent cursurile Şcolii Doctorale, la Universitatea Gazi din Ankara.

Din estimările noastre, peste 30 % dintre absolvenţii ultimelor două promoţii s-au înscris la studii masterale, atât în cadrul programelor amintite mai sus, cât şi în cadrul altor programe, din facultate sau din afara acesteia, în acord cu propriile proiecte profesionale.

Perspective profesionale după absolvire

O parte dintre absolvenţii secţiei au predat sau predau cursuri de limba turcă la diverse centre de limbi străine din Bucureşti (exemple: Ariel, Fides, Echo Consulting & Training, Universitatea Populară Dalles).

Alţi absolvenţi (promoţiile 2000, 2004 şi 2006) sunt angajaţi la Ministerul de Externe al României – Ambasada României la Ankara, la Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul şi la Ambasada Republicii Turcia la Bucureşti.

O parte dintre absolvenţi sunt angajaţi la firme de traduceri, lucrând ca traducători în sau din limba turcă.

Foştii studenţi ai secţiei de limba şi literatura turcă sunt, de asemenea, solicitaţi frecvent de firme din Turcia care dezvoltă afaceri în România, de companii mixte sau companii multinaţionale care operează în zona Europei de sud-est, precum şi de companii multimedia interesate de relaţia cu Turcia.

În ultimii 2-3 ani s-au profilat noi perspective în domeniul traducerilor specializate, inclusiv al celor literare. Editurile din Turcia interesate de peisajul literar din România au început să apeleze, prin intermediul agenţiilor literare, la traducători români, în condiţiile în care Turcia se confruntă cu o criză din acest punct de vedere. Cinci dintre absolvenţii promoţiei 2008, cărora li se adaugă doi absolvenţi din seriilor anterioare, se ocupă, la ora actuală, de subtitrări de filme din turcă în română pentru Trustul Doğan (cel mai mare trust media din Turcia), care deţine postul de televiziune Kanal D; secţia continuă să primească solicitări de sprijin în acest sens. Acelaşi trust şi-a manifestat interesul pentru studenţii din anii terminali, pe care este dispus să-i formeze, în vederea unei viitoare cariere în domeniul media.


Personalul didactic


Luminita Munteanu

CURRICULUM VITAENumele: Munteanu
Prenumele: Luminiţa-Simona
Data şi locul naşterii: 1960, Sebeş
E-mail: opanezus@yahoo.com ; opanezus@gmail.com

Studii

1992-1999: Doctorat în filozofie, Facultatea de Filozofie – Universitatea din Bucureşti, disciplina Istoria filozofiei, cu tema Sufismul în Turcia – experienţă mistică şi sinteză spirituală (data susţinerii: 22 oct. 1999 – coordonator: prof. dr. Andrei Pleşu; diplomă de doctor în filozofie: seria A, nr. 0001529)
1986-1988: Curs de paleografie turco-osmană (Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti)
1984-1985: Curs de iniţiere în arhivistică (Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti)
1983: Examene pentru obţinerea certificatelor de traducător: turcă-română (domenii: literatură-artă) şi franceză-română (domeniu: literatură)
1979-1983: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializările Turcă-Franceză; teză de licenţă cu tema Structuri arhaice în epopeea oguză Dede Korkut Kitabı; şefă de promoţie, media  generală 10
1975-1979: Liceul de matematică-fizică, Sebeş; examen de bacalaureat, media 9
1967-1975: Şcoala generală nr. 2, Sebeş

Burse şi proiecte finanţate
— 2001, oct.-2002, iulie: Bursă acordată de New Europe College (Bucureşti), pentru proiectul: Marginaux et marginalité dans l’Empire Ottoman.
— 1997, sept.-1999, aug.: Bursă acordată de Research Support Scheme, din cadrul Open Society Institute/ Higher Education Support Programme, pentru proiectul: The Deceptive Innocence of Representation: Image of Turks in 19th Century Romanian Literature; finalizat cu studiile: 1. Le « mystère » de l’Autre. 2. De l’orientalisme au balkanisme – un seuil facile à franchir. 3. Le pittoresque de la Turquie et des Turcs dans les Souvenirs et impressions de voyage de D. Ralet, precum şi prin cursul Interfereţe culturale între Orientul Apropiat şi Peninsula Balcanică, susţinut în cadrul programului de masterat Tipologie lingvistică şi culturală orientală, din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine Bucureşti, în anul universitar 1997-1998.
— 1996 (ianuarie-martie): Bursă de cercetare oferită de Ministerul Educaţiei Naţionale din Turcia (Facultatea de Litere din Istanbul).

Stagii de documentare
— mai 2002, Paris (participare la seminarii de turcologie desfăşurate la École des Hautes Études en Sciences Sociales / Centre d’Histoire du Domaine Turc / Études Turques et Ottomanes şi la Sorbona; documentare în cadrul bibliotecilor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales şi de la Société Asiatique)
— aprilie-mai 1999, Paris (participare la seminarii de turcologie desfăşurate la École des Hautes Études en Sciences Sociales / Centre d’Histoire du Domaine Turc / Études Turques et Ottomanes şi la Sorbona; documentare în cadrul bibliotecilor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales şi de la Société Asiatique)
— februarie 1999, Budapesta (contacte cu specialiştii şi stagiu de documentare la Departamenul de turcologie al Universităţii Eötvös Loránd)
— august 1998, Viena (contacte cu specialiştii şi stagiu de documentare la Institutul de Orientalistică)
— iulie 1998, Praga (contacte cu specialiştii şi stagiu de documentare la Institutul de Orientalistică din Praga)

Limbi străine cunoscute
Limba turcă: citit, scris, vorbit – foarte bine.
Limba franceză: citit, scris, vorbit – foarte bine.
Limba engleză: citit, scris, vorbit – bine.
Limba germană: citit, scris, vorbit – satisfăcător.

Evoluţie profesională
1. Posturi de bază:
2008 — : Profesor universitar, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Secţia turcă (ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5838 / 4.11.2008)
2004-2008: Conferenţiar universitar, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Secţia turcă
1994-2004: Lector universitar, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Secţia turcă
1991-1994: Cercetător ştiinţific, specialitatea Turcologie, Institutul de Studii Orientale Sergiu Al-George, Bucureşti
1990-1991: Redactor I, limba turcă, Radiodifuziunea Română – Departamentul Emisiunilor pentru Străinătate
1989-1990: Arhivist-paleograf, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti
1984-1989: Arhivist, Filiala Arhivelor Statului – Municipiul Bucureşti
1983-1984: Profesoară de limba franceză, Şcoala generală Chiojdu, jud. Buzău
2. Colaborări şi posturi deţinute în cumul de funcţie:
20002007: Cercetător ştiinţific gr. II, specialitatea Turcologie, Institutul de Studii Orientale Sergiu Al-George, Bucureşti
1994-2000: Cercetător ştiinţific, specialitatea Turcologie, Institutul de Studii Orientale Sergiu Al-George, Bucureşti
1991-1994: Colaborator extern la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti – secţia turcă (cursuri practice de limba turcă, cursuri şi seminarii de literatură turcă)

Activitate didactică
1. Cursuri de tip curricular:
A. Ciclul de licenţă:
a. Din 1991: 1. Istoria literaturii turce. 2. Civilizaţie turcă. 3. Structuri gramaticale de bază. 4. Structura limbii turce
b. Cursuri actuale: 1. Literatură şi cultură. 2. Curs opţional: Centru şi marginalitate în Imperiul Otoman
B. Ciclul de masterat (perioada 1997-2011): Interferenţe culturale între Orientul Apropiat şi Peninsula Balcanică (masteratul Tipologie lingvistică şi culturală orientală, 1997-1998); Modele culturale în Imperiul Otoman şi Ecouri ale misticii islamice în civilizaţiile din Orientul Apropiat (masterat Orientul Apropiat: limbi şi culturi în contact, 2006-2007); Mistica islamică – ecouri sociale şi culturale; Societate şi cultură în Imperiul Otoman (masterat Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, din anul 2008)
2. Alte cursuri opţionale (perioada 1994-2011): a) Secţia turcă: Structuri preislamice în epopeea oguză Dede Korkut Kitabı; Genul hagiografic în literatura turcă; Literatura turcă de inspiraţie sufită; Civilizaţia otomană, între manierism şi inovaţie; Marginali şi marginalitate în Imperiul Otoman; Teoria şi practica traducerii; Teoria şi practica traducerii textului literar. b) Alte secţii ale FLLS: Minoritari şi majoritari în spaţiul islamic (2002-2003); Evreii din Imperiul Otoman (2005-2006)
3. Seminarii (1994-2011): Practica limbii turce; Istoria literaturii turce; Civilizaţie turcă; Literatură şi cultură.
4. Îndrumare de lucrări de licenţă şi disertaţii de masterat: din 1994 – ciclul de licenţă; din 2007 – ciclul de masterat
5. Co-director al programului de studii masterale Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, organizat în cadrul Catedrei de Limbi şi Literaturi Orientale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti

Activitate ştiinţifică
1. Participări la conferinţe, colocvii, reuniuni ştiinţifice etc.
— 11-12 nov. 2011 – Participare la Conferinţa Anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, sub genericul Perceptions of Time/Percepţii ale timpului, cu comunicarea The Abolished Time of the Miniature Painting: Notes on a Turkish Novel by Orhan Pamuk
— 5-6 nov. 2010 – Participare la Representations of the World (conferinţa anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti), cu comunicarea Cuire à l’ancienne: sur le traité de gastronomie de Ali Eşref Dede, postnişîn du tekke Mevlevi de Edirne
— 26-28 aprilie 2010 – Participare la Translation Workshop, organizat de Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul, în colaborare cu Agenţia Literară Kalem (Istanbul), cu comunicarea Edebiyat Çevirisi Düzeyinde « dil köprüsü » deneyimi [Experienţa „punţii lingvistice” în traducerea literară].
— 30-31 oct. 2009 – Participare la Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, cu comunicarea Le rêve carthésien de Ihsan Efendi. Une grille de lecture du roman Atlas des continents brumeux de Ihsan Oktay Anar.
— 26-27 febr. 2009 – Participare la Translation Workshop, organizat de Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul, în colaborare cu Agenţia Literară Kalem (Istanbul), cu comunicarea Edebiyat Çevirisinin Tüzüğü ve Çevirmenin İkilemleri.
— 13 decembrie 2008 – Participare la Sesiunea ştiinţifică anuală a Catedrei de Limbi şi Literaturi Orientale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, cu comunicarea Tradiţia şi stereotipiile „călătoriei în Orient”.
— 7-8 noiembrie 2008 – Participare la Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, cu comunicarea Ruinele şi melancolia oraşului-palimpsest: Istanbulul lui Orhan Pamuk.
— 7-9 iunie 2008 – Participare la Festivalul şi Colocviul internaţional „Zile şi nopţi de literatură” (ediţia a VII-a, Neptun/Mangalia), organizat de Uniunea Scriitorilor din România.
— 23 nov. 2007 – Participare la simpozionul anual Dialogul tradiţiilor culturale, organizat de Catedra de Limbi Orientale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, cu comunicarea Traducerea, între aporiile teoretice şi dilemele practice.
— 26-29 oct. 2007 – Participare la simpozionul Promovarea literaturii române în Turcia şi a literaturii turce în România, organizat de Institutul Cultural Român din Bucureşti şi Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul cu ocazia Târgului Internaţional de Carte de la Istanbul, cu comunicarea Romanya’da Türk Edebiyatı – Bir Bilanço [Literatura turcă în România – un bilanţ].
— 19 iunie 2007 – Participare la Sesiunea omagială consacrată împlinirii a 800 de ani de la naşterea marelui poet sufit Mawlana Jalaluddin Rumi, organizată de Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Comisia UNESCO România şi Fundaţia TUNA, cu comunicarea Jalaluddin Rumi şi arcanele istoriei (Bucureşti, Academia Română).
— 27-29 sept. 2006 – Participare la Reuniunea traducătorilor şi editorilor în şi din literatura română, organizată de Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul (Turcia), cu comunicarea „Orhan Pamuk: scriitorul şi autoficţiunea”.
— 12 mai 2006 – Participare la Sesiunea ştiinţifică Concepte trans- şi interculturale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (12-13 mai 2006), cu comunicarea „Confluenţa Orient-Occident. Crizele şi metamorfozele identităţii în opera lui Orhan Pamuk”.
— 10 dec. 2005 – Participare la colocviul Timp şi discurs, organizat de Catedra de Limbi şi Literaturi Orientale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, cu comunicarea „Timp, memorie şi tipologii culturale. Note pe marginea romanului Mă numesc Roşu de Orhan Pamuk”.
— 14-16 oct. 2004 – Participare la Second Balkan Conference. Balkan Cultural Identities, Universitatea Ovidius, Constanţa, cu comunicarea „The Unbeloved. A Case of ‘Wrong’ Identity in Ottoman and Contemporary Turkey”.
— 26-27 mai 2004 – Participare la simpozionul internaţional Mevlâna şi viziunea sa asupra omului, organizat de UNESCO România şi de Fundaţia Tuna, cu comunicarea „Mawlâna Jalâladdîn Rûmî şi dilemele unei lumi dispărute”.
— 16 nov. 2002 – Participare la simpozionul Despre dragoste în Orient (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Bucureşti), cu comunicarea „Dragoste mistică şi dragoste profană în literatura turcă de inspiraţie sufită”.
— oct. 2002 – Participare la organizarea expoziţiei Mircea Eliade, Muzeul Literaturii Române, Bucureşti (vernisaj: 29 oct. 2002; organizată de Institutul de Studii Orientale Sergiu Al-George, în colaborare cu Muzeul Literaturii Române).
— 9 dec. 2000 – Participare la simpozionul Orientul la noi (la noi în România, la noi în Europa), Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, cu comunicarea „Între orientalism şi balcanism. Dificultăţi de definire a identităţii în spaţiul sud-est european”.
— 20 iulie 1998 – Conferinţa „The ‛Turkish’ Sense of Identity”, susţinută la Open Society Institute, Praga, în cadrul proiectului The Deceptive Innocence of Representation: Image of Turks in 19th Century Romanian Literature, finanţat de Research Support Scheme / Higher Education Support Programme.
— 27-29 oct. 1996 – Participare la simpozionul internaţional Convieţuiri. Confluenţe spirituale româno-turce, Galaţi, cu comunicarea „Imaginea Turciei şi a turcilor în Suvenire şi impresii de călătorie de Dimitrie Ralet (1857)”.
— 15-16 nov. 1995 – Participare la atelierul franco-român L’étranger autochtone, Bucureşti, cu comunicarea „La typologie du saint populaire au début du soufisme anatolien: XIIIe-XVe siècles”.
— 4-7 nov. 1993 – Participare la simpozionul internaţional Convieţuiri. Confluenţe culturale româno-turce pe teritoriul României, Constanţa, cu comunicarea „Ahmed Yesevî ve Mistik Ölüm Meselesi” [„Ahmed Yesevî şi fenomenul morţii mistice”].
— 22-24 oct. 1993 – Participare la III. Afyonkarahisar Sempozyumu, Afyonkarahisar (Turcia), cu comunicarea „Ahîlik ile Mevlevîlik Arasındaki Ilişkiler Konusunda Bazı Mülâhazalar” [„Câteva consideraţii privitoare la raporturile dintre (sistemul corporativ) Ahîlik şi (congregaţia) Mevlevîlik”].
13-17 oct. 1993 – Participare la First International Ahî Culture Symposium, Ankara (Turcia), cu comunicarea „Ahîlik – Orta Çağda Sosyal Düzen ve Dünya Temsili” [„Ahîlik – ordinea socială şi reprezentarea lumii în Evul Mediu”].
— 10 ian. 1993 – Conferinţă cu tema Hacı Bektaş Vilâyetnâmesinde Islâm Öncesi Motifler [„Motive preislamice în hagiografia lui Haci Bektaş”], prezentată în cadrul Zilelor culturii la Afyonkarahisar, Turcia.
— 8-9 ian. 1993 – Participare la simpozionul internaţional Mevlâna, Sultân Divânî ve Türk Islâmı, Afyonkarahisar (Turcia), cu comunicarea „Mevlâna Celâleddin Rûmî ve Sonrakiler” [„Mawlâna Jalâl ad-Dîn Rûmî şi epigonii săi”].
— 2-4 oct. 1992 – Participare la simpozionul internaţional Sarı Saltık Baba, Babadag (România), cu comunicarea „Fütüvvecilik, Ahîlik ile Tasavvuf Arasındaki Ilişkiler” [„Raporturile între fütüvvet, ahîlik şi sufism”].
— 14 oct. 1984 – Conferinţă cu tema Forme de ritualism arhaic în epopeea oguză Dede Korkut Kitâbı, susţinută în cadrul Asociaţiei de Studii Orientale din România.

2. Activitate de editare:
— 1995-2006 – co-editor la Annals of the Sergiu Al-George Institute – publicaţie a Institutului de Studii Orientale Sergiu Al-George, Bucureşti.
­— 2011: Academic Highlights: A Selection of Papers presented at the Annual Conference of the Faculty of Foreign Literatures & Languages, Bucharest, 5-6 Nov. 2008
4. Premii:
— 5 iunie 2008 – Premiul pentru traduceri din literatura universală pe anul 2007, acordat de Uniunea Scriitorilor din România pentru traducerea romanului Cartea neagră de Orhan Pamuk (Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2007 (608 pp.) [ISBN 978-973-669-491-2]).
Diploma de excelenţă pentru traducere, acordată de Observator cultural (Gala premiilor Observator cultural, 28 martie 2011)

5. Afiliere profesională:
— Membră a Uniunii Scriitorilor din România (secţia Traduceri)
— Membră a Asociaţiei Române de Studii Religioase.

6. Organizări de conferinţe:
— 11-12 nov. 2011: organizarea Conferinţei Anuale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, sub genericul Perceptions of Time
— 5-6 nov. 2010: organizarea Conferinţei Anuale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, sub genericul Representations of the World
— 30-31 oct. 2009: organizarea Conferinţei Anuale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti
— 7-8 nov. 2008: organizarea Conferinţei Anuale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti

7. Alte  activităţi  de specialitate:
— Revizia fragmentelor de text în limba turcă otomană (inclusiv transliteraţie) din Incrementa et Decrementa Aulae Othmanicae de Dimitrie Cantemir (ed. critică: Dan Sluşanschi), Timişoara, Editura Amarcord, 2001.
— Consultanţă de specialitate pentru expoziţiile: Covoare turceşti: secolele XVII-XX, 1994, Broderii turceşti: secolele XVIII-XIX, 1997, Scrierea în arta islamică, 2000, organizate de Muzeul Naţional de Artă al României – Secţia de artă orientală.
— Participări la emisiuni radiofonice consacrate culturii turce, în cadrul Radiodifuziunii Române (Radio România Cultural, Radio România Internaţional – Secţia Turcă, BBC România, Radio România Actualităţi).
— Participări la emisiuni TV cu tematică de specialitate (TVR 1, TVR 2, TVR 3, Antena 3,  Pro TV).

Activitate administrativă:
— Membră a Consiliului Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti (din anul 2000).
— Coordonatoare a Secţiei de limba şi literatura turcă, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti (din anul 2000).
— Prodecan al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti (2008-2011).
— Membră a Senatului Universităţii din Bucureşti (2008-2011, primul mandat; 2011 —, al doilea mandat)
— Director al Departamentului de Limbi şi Literaturi Orientale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Orientale, Universitatea din Bucureşti (2011 —)

LISTĂ SELECTIVĂ DE LUCRĂRI1. Volume
a) Ca autor unic:
Dervişi sub zodia Semilunei. Istoria unei confrerii mistice şi a patimilor sale, Bucureşti – Cluj-Napoca, Editura Kriterion, 2005 (600 pp.) [ISBN 973-26-0783-1].
Literatura turcă de inspiraţie sufită, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001 (301 pp.) [ISBN 973-575-570-X].

b) În colaborare:
Călăuza dervişului. Din mistica islamică (în colaborare cu George Grigore; studiu introductiv, traduceri de texte inedite din limba turcă, comentarii şi note), Bucureşti, Editura Kriterion, 2001 (192 pp.) [ISBN 973-26-0618-5].
Ghid de conversaţie român-bulgar-ceh-turc-maghiar-român (în colaborare cu Viorica Dinescu, Anca Irina Ionescu, Adela-Rodica Ioan), Bucureşti, Editura Cantemir, 1993 (128 pp.) [ISBN 973-96058-2-6].
Turcia. Ghid turistic (în colaborare cu Viorica Dinescu), Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1992 (72 pp.) [ISBN 973-41-0292-3].

c) Volume editate:
Research Topics: A Selection of Papers presented at teh Annual Conference of the Faculty of Foreign Languages and Literatures, Bucharest, 7-8 November 2008 (ed. Luminiţa Munteanu), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011 (138 pp.) [ISBN 978-973-737-941-2]

2. Articole, studii
a) În periodice cu profil academic:
— „Le rêve holistique de Ihsan Efendi. Notes sur le roman Atlas des continents brumeux par Ihsan Oktay Anar”, Analele Universităţii Bucureşti. Limbi şi Literaturi Străine, LX, 2/2011, pp. 13-23 [ISSN: 1220-0263]
— „Jalaluddin Rumi şi arcanele istoriei”, Academica, 64-65/2007, pp. 43-45 [ISSN: 1220-5737].
— „Le motif de la « tête coupée » dans la civilisation turque. Inventaire provisoire, analogies formelles et symboliques, hypothèses”, Annals of the Sergiu Al-George Institute 9-11 (2000-2002) [2006], pp. 135-190 [ISSN 1221-4302].
— „Marginaux et marginalité dans l’Empire Ottoman”, New Europe College Yearbook, 2001/2002 [2005], pp. 165-215 [ISSN 1584-0298].
— „Les ‘Alevî ou la traversée du désert. Réflexions sur une centralité manquée”, Annals of the Sergiu Al-George Institute 6-8 (1997-1999) [2004], pp. 171-211 [ISSN 1221-4302].
— „Amour mystique et amour profane dans la littérature turque d’inspiration soufique”,  Romano-Arabica, New Series, 2 (2002) – „Discourses on love in the Orient”, pp. 111-122 [ISSN 1582-6953].
— „Orientaux ou balkaniques? Difficultés et enjeux des définitions identitaires dans l’espace sud-est européen”, Romano-Arabica, New Series, 1 (2001), pp. 71-94 [ISSN 1582-6953].
— „La typologie du saint populaire au début du soufisme anatolien: XIIIe-XVe siècles”, Martor, 1 (1996), pp. 36-42 [ISSN 1224-6271].
— „Lirica Bektâşî, între efuziune şi apostolat”, Viaţa Românească, 5-6 (1996), pp. 114-126.
— „Corporatisme et soufisme en terres anatoliennes”, Annals of the Sergiu Al-George Institute, 4-5 (1995-1996), pp. 69-86 [ISSN 1221-4302].
— „Ahîlik ile Mevlevilik Arasındaki Ilişkiler Konusunda Bazı Mülâhazalar” [„Câteva consideraţii asupra raporturilor dintre (sistemul corporativ) Ahîlik şi (congregaţia) Mevlevîlik”], 3. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1993, pp. 373-376.
— „Yunus Emre – poésie, mysticisme et mémoire des origines”, Annals of the Sergiu Al-George Institute, 1 (1992), pp. 51-68 [ISSN 1221-4302].

b) În volume colective:
— „Călătoriile lui Dimitrie Bolintineanu în «Orient»: despre resursele şi limitele stereotipurilor”, Tradiţii în dialog II. Volum de lucrări al Catedrei de Limbi Orientale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (ed.: Florentina Vişan / Anca Focşeneanu), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, pp. 77-89 [ISSN 2067-1547]
— „Traducerea, între aporiile teoretice şi dilemele practice”, Tradiţii în dialog I. Volum al Catedrei de Limbi Orientale, Facultatea de Limbi Străine, Universitatea din Bucureşti (ed.: Florentina Vişan / Mugurel Zlotea), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp. 85-92 [ISBN 978-973-737-509-4]
— „The Unbeloved. A Case of ‘Wrong’ Identity in Ottoman and Contemporary Turkey”, Balkan Cultural Identities (ed.: Adina Ciugureanu / Mihaela Irimia / Eduard Vlad), Constanţa, Ovidius University Press, 2006, pp. 105-110 [ISBN 978-973-641-343-8]
— „Studiu introductiv”, Călăuza dervişului. Din mistica islamică (volum în colaborare cu George Grigore), Bucureşti, Editura Kriterion, 2001, pp. 5-19 [ISBN 973-26-0618-5]
— „Ahîlik – Orta Çağda Sosyal Düzen ve Dünya Temsili” [„Ahîlik – ordinea socială şi reprezentarea lumii în Evul Mediu”], I. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1996, pp. 91-95 [ISBN 975-17-1547-4]
— „Ahmed Yesevî ve Mistik Ölüm Meselesi” [„Ahmed Yesevî şi fenomenul morţii mistice”], Renkler 4 (1995), Bucureşti, Editura Kriterion, pp. 264-270 [ISBN 973-26-0406-9]
— „Fütüvvecilik, Ahîlik ile Tasavvuf Arasındaki Ilişkiler” [„Raporturile între fütüvvet, ahîlik şi sufism”], Renkler 4 (1995), Bucureşti, Editura Kriterion, pp. 308-310 [ISBN 973-26-0406-9]

c) În presa literară şi culturală:
— „Orhan Pamuk – pe ţărmul european al Istanbulului”, România literară 42/20 oct. 2006, pp. 26-27.
— „Cu Orhan Pamuk, despre timp, memorie şi uitare”, Observator cultural 86 (343)/19-25 oct. 2006, p. 15.
— „Lumea lui Orhan Pamuk”, Balcanii şi Europa 68-69/nov. 2006, p. 30.

d) În broşuri şi cataloage de expoziţie:
— „Laudatio Domini Orhan Pamuk”, în Orhan Pamuk – Doctor Honoris Causa, Universitatea din Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp. 3-12.
— „Orhan Pamuk şi dilemele identităţii”, în Orhan Pamuk – Doctor Honoris Causa, Universitatea din Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp. 13-35.
— „Sub aripa aceluiaşi înger: Mircea Eliade şi Henry Corbin” – catalogul expoziţiei Mircea Eliade, Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2002 (expoziţie organizată de Institutul de Studii Orientale Sergiu Al-George, în colaborare cu Muzeul Literaturii Române).

3. Traduceri
— Nedim Gursel, Fiicele lui Allah (roman – traducere din limba turcă şi note), Bucureşti, Editura Nemira, 2011 (384 pp.) [ISBN 978-606-579-253-1]
— Orhan Pamuk, Istanbul. Amintirile şi oraşul (traducere din limba turcă şi note), Bucureşti, Polirom, 2011 (480 pp.) [ISBN 978-973-46-2290-0]
— Orhan Pamuk, Viaţa cea nouă (roman – traducere din limba turcă şi note; ediţia a II-a, revăzută), Bucureşti, Polirom, 2011 (300 pp.) [ISBN 978-973-46-1951-1].
— Orhan Pamuk, Mă numesc Roşu (roman – traducere din limba turcă, note şi glosar; ediţia a II-a, revăzută), Bucureşti, Polirom, 2011 (548 pp.) [ISBN 978-973-46-1917-7]
— Orhan Pamuk, Muzeul inocenţei (roman – traducere din limba turcă şi note), Bucureşti, Polirom, 2010 (635 pp.) [ISBN 978-973-46-1754-8]
— Muge İplikçi, Albina – în cadrul proiectului Wagnis des Erinnerung / Curajul rememorării, apărut on line, http://origin-www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/wag/lit/les/tur/ro6445526.htm
— Aslı Erdoğan, Sarajevo – în cadrul proiectului Wagnis des Erinnerung / Curajul rememorării, apărut on line, http://origin-www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/wag/lit/les/tur/ro6445466.htm
— Cem Akaş, Încotro? – în cadrul proiectului Wagnis des Erinnerung / Curajul rememorării; apărut on line, http://origin-www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/wag/lit/les/tur/ro6432669.htm
— Murat Uyurkulak, Roşu – în cadrul proiectului Wagnis des Erinnerung / Curajul rememorării, apărut on line,  http://origin-www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/wag/lit/les/tur/ro6445511.htm
— Gür Cenç, poemele Sunt aici, Lefkoşa, Sărută moartea, Nu poezie, ci apă şi Stavrakonno, după 29 de ani – în cadrul proiectului Wagnis des Erinnerung / Curajul rememorării; apărut on line, http://origin-www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/wag/lit/les/zyp/ro6445904.htm
— Ihsan Oktay Anar, Atlasul continentelor înceţoşate (roman – traducere din limba turcă şi note), Bucureşti, Editura Leda, 2009 (272 pp.) [ISBN 973-102-244-4]
— Orhan Pamuk, Zăpada (roman – traducere din limba turcă şi note), Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2008 (565 pp.) [ISBN 978-973-669-589-6]
— Orhan Pamuk, Fortăreaţa albă (roman – traducere din limba turcă şi note), Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2007 (200 pp.) [ISBN 978-973-669-411-0]
— Orhan Pamuk, Cartea neagră (roman – traducere din limba turcă şi note), Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2007 (608 pp.) [ISBN 978-973-669-491-2].[Premiul pentru traduceri din literatura universală pe anul 2007, acordat de Uniunea Scriitorilor din România]
— Orhan Pamuk, Mă numesc Roşu (roman – traducere din limba turcă, note şi glosar), Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2006 (615 pp.) [ISBN 973-669-208-6] [nominalizare la Premiul pentru traduceri din literatura universală pe anul 2006, acordat de Uniunea Scriitorilor din România]
— Orhan Pamuk, Viaţa cea nouă (roman – traducere din limba turcă şi note), Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2006, (324 pp.) [ISBN (10) 973-669-300-7; ISBN (13) 978-973-669-300-7].
— Orhan Pamuk, Mă numesc Roşu (fragment de roman – traducere din limba turcă şi prezentare), Ziarul de duminică [supliment cultural, Ziarul financiar] 8 (290)/3 martie 2006, p. 8.
— Michel Chodkiewicz, „Ibn ‘Arabî şi taina Ka’bei“, în André Scrima, O gândire fără ţărmuri. Ecumenism şi globalizare, Bucureşti, Humanitas, 2005, pp. 55-79 (traducere din limba franceză) [ISBN 973-50-1120-4].
— Michel Dousse, „Maria, fiica lui ‘Imrân, sora lui Aaron şi mama lui Iisus”, în André Scrima, O gândire fără ţărmuri. Ecumenism şi globalizare, Bucureşti, Humanitas, 2005, pp. 81-96 (traducere din limba franceză) [ISBN 973-50-1120-4].
— Orhan Pamuk, Cetatea albă (fragment de roman – traducere din limba turcă şi prezentare), România literară, 39/6-12 oct. 2004, pp. 26-27.


Cristina Dincer

CURRICULUM VITAE

Numele: Dincer

Prenumele: Maria-Cristina

Data şi locul naşterii: 09.06.1974; Moineşti (Bacău).

E-mail: cristinadincer@yahoo.com

STUDII

2011 – prezent: Doctorand, Şcoala Doctorală de Studii literare şi Culturale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti

2007 – 2009: Masterat: Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Universitatea din Bucureşti.

2002-2006: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializările Turcă-Română; teză de licenţă cu tema Halide Edip Adıvar şi mişcarea de emancipare a femeii în Turcia, media 8,50 (diplomă de licenţă: seria A1, nr. 0004996).

1992-1997: Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, Bucureşti.

1988-1992: Liceul Industrial Vulcan, Bucureşti, examen de bacalaureat, media: 7,41 (diplomă: seria J, nr. 126841).

1984-1988: Şcoala generală nr. 124, Bucureşti.

1980-1984: Şcoala generală nr. 36, Bucureşti.

Burse

2005: Universitatea din Ankara – TÖMER, Türkçe ve Yabancı Dil ve Uygulama Merkezi, Istanbul, punctaj final: 95 (diploma: B.30.2.Ank.0.3 P.00.00/816 ).

Limbi străine cunoscute

Limba turcă: citit, scris, vorbit – foarte bine.

Limba engleză: citit, scris, vorbit – bine.

Limba rusă: citit, scris – satisfăcător.

EvoluŢie profesionalĂ

1. Posturi de bază:

2009, 16.02 – : Preparator, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Secţia turcă.

2007 – 2009 : Traducător, S.C Flocser Comimpex S.R.L, Bucureşti.

2. Colaborări:

2007 : Traducere şi interpretariat, Philip Moris, România.

2006 – prezent: Cursuri de limba turcă, Centrul de limbi străine Fides, Bucureşti.

2005 – prezent : Traduceri si interpretariat, Ministerul Culturii si Turismului din Turcia.

2005 – prezent : Cursuri de limba turcă, Centrul Ariel, Universitatea din Bucuresti.

2004 – prezent: Cursuri de limba turcă, S.C Echo Consulting&Training S.R.L.

ParticipĂri la conferinŢe, colocvii, reuniuni ŞtiinŢifice

— 25-28 febr. 2009 – Participare la Atelierul de traducere/Translation Workshop, organizat de Institutul Cultural Român Dimitrie Cantemir Istanbul, în colaborare cu Agenţia Literară Kalem (traducere din limba română în limba turcă a unor fragmente din piesa de teatru Femeia ca un câmp de luptă sau Despre Sexul Femeii-Câmp de luptă în războiul din Bosnia, de Matei Vişniec).

Baza materială a secţiei

La ora actuală, secţia dispune de un cabinet cu o suprafaţă de circa 35 m2, în imobilul facultăţii din str. Pitar Moş, 7-13, căruia i se adaugă spaţiul bibliotecii de cabinet de la parterul aceleiaşi clădiri (circa 6,85 m2), în care se desfăşoară consultaţiile, precum şi alte activităţi care implică un număr restrâns de studenţi.

În ultimii zece ani, resursele materiale ale secţiei s-a îmbogăţit considerabil, răspunzând astăzi în mai mare măsură standardelor procesului modern de învăţământ şi nevoilor cursanţilor (ne referim la biblioteca de cabinet, realizată în acest răstimp, la cele 8 computere, cărora li se adaugă un televizor, un videorecorder, un radiocasetofon, un CD-player etc.). Dotarea secţiei a implicat, în ultimele trei luni, şi amenajarea parţială a cabinetului de licenţă – proces care va continua în perioada imediat următoare.

La biblioteca de specialitate care funcţionează pe lângă cabinet şi care numără astăzi peste 2000 de volume (cu precădere în limbile turcă şi engleză) apelează nu numai studenţii secţiei de limba şi literatura turcă, ci şi studenţi ori masteranzi de la alte facultăţi, cu preocupări în domeniul turcologiei (îndeosebi de la Facultatea de Istorie şi de la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti.


100_3229

100_3206

Biz, buyuklecilikte_1

Biz, buyukelcilikte_2

Biz, buyukelcilikte_4

Konferans_Buket Uzuner_12

Konferans_Buket Uzuner_8

100_3239

Konferans_Buket Uzuner_11

Konferans_Buket Uzuner_9