1.     Fiecare student din UB poate înlocui pe baza unei cereri aprobate discipline opţionale din anii 2 şi 3 de la propria facultate cu discipline oferite de alte Facultaţi din UB însumând maxim 30 de credite pe toată durata studiilor. Facultăţile nu vor restricţiona accesul studenţilor din facultăţi partenere la cursurile proprii.

2.     Pentru a facilita schimbul de discipline, facultaţile ofertante vor posta pe site-ul propriu lista de cursuri pe care le oferă studenţilor „externi” până la data de 20.V.2009. Lista cu linck-urile  către lista tuturor facultăţilor ofertante va fi postată pe site-ul propriu de către fiecare facultate si va fi popularizată.

3.     Cererile de cursuri opţionale solicitate altor facultati se depun la secretariatul facultaţii proprii până la data de 15.VI.2009. Formularul de cerere este în anexa 1. În cerere se vor preciza cursurile opţionale înlocuite şi cursurile de la alte facultaţi solicitate în schimbul lor.

4.     Suma totală a creditelor pentru cursurile solicitate nu poate fi mai mica decât cea a creditelor pentru cursurile inlocuite.

5.     Aprobarea preliminară a cererilor se face de către decanii ambelor facultati (facultatea studentului şi facultatea de la care solicită cursul) până la data de 20.VI.2009. Fără semnătura ambilor decani cererea nu se consideră aprobată.

6.     În perioada primelor 10 zile ale fiecărui semestru, după afişarea orarelor, în cazul „conflictelor de orar” dovedite (mai multe cursuri suprapuse în acelaşi interval orar) studenţii pot solicita anularea unei opţiuni şi pot face alte opţiuni la propria Facultate sau la alte facultati ofertante. În măsura posibilităţilor, facultăţile partenere vor căuta soluţii de construcţie a orarelor proprii, care să înlesnească mobilităţile.

7.     Dupa perioada de 10 zile de la inceperea semestrului  cererile rămase sau cererile refăcute aprobate rămân definitive şi studentul nu va mai putea înlocui din programul lui de formare cursul pentru care a optat.

8.     Cataloagele  vor fi întocmite de secretariatele facultăţilor la care sunt înscrişi studenţii (în funcţie de cererile depuse de aceştia) urmând ca facultatea care oferă cursurile transferabile să le completeze şi să le trimită după sesiune către facultatea de origine a studentului prin registratura UB. La facultatea ofertantă se va păstra o copie a catalogului. Secretariatul fiecăreia dintre facultăţile partenere va asigura evidenţa evaluării studenţilor care vin din alte facultăţi în cadrul prezentului acord.

9.     Finanţarea mobilităţilor va fi asigurată prin plăţi compensatorii anuale, calculate pe unităţi de studiu fracţionate (= x studenţi / 25 pentru seminare, ateliere sau cursuri practice şi x studenţi / 50 pentru cursuri).