sesiunea ştiinţifică anuală

a facultăţii de limbi şi literaturi străine

bucureşti, 7-8 noiembrie 2008

 

Şedinţă plenară:

 

 

Vineri, 7 noiembrie 2008, orele 9-10,

Amfiteatrul Mark Twain, Pitar Moş, 7-13

 

Alocuţiune de deschidere:

Prof. dr. Ioan Pânzaru

Rectorul Universităţii din Bucureşti

 

Conferinţă în plen:

Prof. dr. Radu Surdulescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti – Adevăr şi postmodernitate, sau despre postmodernitatea adevărului

 

 

centre ŞI PROIECTE de cercetare

 

Centrul de lingvistică germană „mihai isbăşescu“

Director: prof. dr. Speranţa Stănescu

 

Limbi în comparaţie / Sprachen im Vergleich

 

 

Vineri, 7 noiembrie, orele 10.10-12

Sala Goethe

Moderator: conf. dr. Ruxandra Cosma

Prof. dr. Ulrich Engel, Institut für deutsche Sprache, Mannheim / Prof. dr. Speranţa Stănescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Gramatica contrastivă germano-română: un imbold.

Prof. dr. Gisela Zifonun / Drd. Susan Schlotthauer, Institut für deutsche Sprache, Mannheim, The Infinitive as a Nominal Category in European Languages.

Prof. dr. Stefan Engelberg, Institut für deutsche Sprache, Mannheim, Complex Predications in Argument Structure Alternations.

Dr. Kristel Proost / Drd. Svenja König, Institut für deutsche Sprache, Mannheim, Searching for Order in Empirical Chaos: A Database Representing Argument Structure Alternations of Verbs.

 

Pauză de cafea: 12-12.15

 

Orele 12.15-14

Sala Goethe

Moderator: prof. dr. Stefan Engelberg

Dr. Edeltraud Winkler, Institut für deutsche Sprache, Mannheim, Cognate Objects in German.

Drd. Jens Gerdes, Institut für deutsche Sprache, Mannheim, Direct Object Alternations in German Particle Verbs.

Prof. dr. Elena Viorel, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Verben auf –ieren und ihre rumänischen Entsprechungen.

 

Pauză de masă: 14-15

 

Orele 15-17

Sala Goethe

Moderator: prof. dr. Ioan Lăzărescu

Dr. Sigrid Haldenwang (Academia Română, Centrul de cercetare Sibiu), Evoluţia lingvistică a unor împrumuturi din româna veche în dialectele spaţiului german, prin comparaţie cu dialectele săseşti din Transilvania. Studii de caz: Käste, Mätsche, Pfebe, Pfirsich.

Lect. dr. Casia Zaharia, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, Baze socio- şi interculturale ale contrastivităţii germano-române.

Lect. dr. Mihaela Parpalea, Universitatea Transilvania, Braşov, Frazeologia sub semnul interferenţei.

Lect. dr. Ioana Hermine Fierbinţeanu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, „… dar să fii profesor e foarte greu”. Despre modul de adresare în şcoală. Analiză contrastivă germano-română.

Asist. dr. Ioana Diaconu, Universitatea Transilvania, Braşov, Observaţii asupra rolului predării contrastive a limbilor, cu scopul formării competenţei de a traduce.

 

Orele 15-17

Catedra de Limbi Germanice

Moderator: prof. dr. Speranţa Stănescu

Conf. dr. Cornelia Cujbă, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, Cadrul cultural, istoric şi lingvistic al împrumuturilor germane în vocabularul literaturii române.

Asist. drd. Veronica Câmpian, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Titlul în textele de presă.

Asist. drd. Iunia Martin, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Categorii de text jurnalistic: artefacte culturale.

Lect. dr. Emilia Codarcea-Muncaciu, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Valenţa adjectivelor în –bar şi corespondenţele lor româneşti.

Drd. Nicoleta Sava, Şcoala Doctorală de Limbi şi Identităţi Culturale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, On Contrastive Focus Particles in Romanian, English and German: „ba”, „but” and „doch”

 

 

Sâmbătă, 8 noiembrie 2008, Pitar Moş, 7-13

 

Orele 10-16

Sala Goethe

 

Prof. dr. Stefan Engelberg, Workshop: cercetarea cu ajutorul corpusului.

 

Luni, 10 noiembrie 2008, Pitar Moş, 7-13

 

Orele 9-12

Catedra de Limbi Germanice

Moderator: prof. dr. Gisela Zifonun

Prof. dr. Alexandra Cornilescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Romanian Genitiv revisited.

Prof. dr. Ileana Baciu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, To beat the Hammer flat in Romanian.

Drd. Nora Boldojar, Institutul de Construcţii, Bucureşti, Perspektivierungsmöglichkeiten in Wortfeldern als Grundlage kontrastiver deutsch-rumänischer Beschreibungen.

Drd. Lavinia Godeanu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Das Zusammenspiel von Nominalisierungen und ihren satzförmigen Erweiterungen.

Lect. drd. Ana Iroaie, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Brauchen (auch) Übersetzer Nomenvalenzwörterbücher?

 

 

Centrul Heterotopos

Director: prof. dr. Dolores Toma

 

Literatura ruinelor şi a locurilor funebre

 

 

Vineri, 7 noiembrie 2008, sala Plante

Orele 10.15-12: Literatura ruinelor

Moderator: prof. dr. Dolores Toma

Asist. Vanezia Pârlea, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Imaginarul şi metafizica ruinelor în Les Tragiques de Agrippa d’Aubigné.

Prof. dr. Dolores Toma, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Ruine şi melancolie în Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre.

Drd. Dragoş Jipa, Şcoala Doctorală de Limbi şi Identităţi Culturale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Ruinele în pictura lui Hubert Robert şi regimul de istoricitate al artei.

Prof. dr. Radu Toma, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Ruinele sufletului.

Asist. Diana Samarineanu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Ruinele la Gracq.

Prof. dr. Luminiţa Munteanu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Ruinele şi melancolia oraşului-palimpsest: Istanbulul lui Orhan Pamuk.

 

Pauză de cafea: 12-12.15

 

Orele 12.15-14: Literatura locurilor funebre

Moderator: prof. dr. Radu Toma

Lect. dr. Luminiţa Diaconu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Monumentele funerare în Le Roman d’Alexandre.

Conf. dr. Ileana Mihăilă, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Cimitirul şi Revoluţia franceză.

Prep. Diana Mite, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Cavalerul şi moartea.

Pauză de masă: 14-15

 

Centrul pentru studiul dezvoltării limbajului

şi al comunicării lingvistice

Director: prof. dr. Alexandra Cornilescu

 

 

Vineri, 7 noiembrie 2008, orele 10.10-12

Sala 6

Interpretarea pronumelor anaforice în discurs (proiectul Idei, Universitate, 2008)

Prof. dr. Alexandra Cornilescu: Prezentarea proiectului

 

Rezultate:

Drd. Alina Ţigău / drd. Florina Pagurski: Interpretarea subiectului neexprimat în discurs

Prof. dr. Alexandra Cornilescu: Interpretarea obiectului neexprimat în discurs

 

Pauză de cafea: 12-12.15

 

Orele 12.15-13.20

Crosslinguistic Language Diagnosis (CLAD) (proiect LLP, 2008-2010)

Prof. dr. Larisa Avram: Prezentarea proiectului.

 

Rezultate parţiale:

Lect. dr. Anca Sevcenco / drd. Ioana Stoicescu: Despre achiziţia propoziţiilor relative în limba română.

 

Orele 13.20-14

Dual electric-acoustic speech processor with linguistic assessment tools for deaf individuals with residual low frequency hearing (DUAL-PRO) (proiect FP7)

Prof. dr. Andrei Avram: Prezentarea proiectului şi rezultate parţiale.

 

 

Centrul de Excelenţă pentru Studiul Identităţii Culturale

Director: prof. dr. Mihaela Irimia

 

 

Vineri, 7 noiembrie 2008, ora 16.30

British Cultural Studies Centre

 

ODISEI

Masă rotundă consacrată prezentării grantului CNCSIS tip A intitulat Omogenitate, diversitate, identitate – Spaţiu european şi integrare

Participă: prof. dr. Mădălina Nicolaescu, prof. dr. Liviu Franga, conf. dr. Ioana Zirra, lect. dr. Sorana Corneanu, asist. drd. Dragoş Ivana, prep. drd. Petruţa Năiduţ, asist. drd. Roman Paşca, drd. Alexandra Mustăţea, drd. Mihaela Doagă, Vlad Palcu.

 

Centrul de lingvistică comparată

Director: prof. dr. Sanda Rîpeanu

 

 

Vineri, 7 noiembrie 2008, ora 15

Sala 6

 

Trăsături neaşteptate ale limbii române

 

Participă: prof. dr. Sanda Rîpeanu, prof. dr. Alexandra Cuniţă, prof. dr. Anca Cosăceanu, lect. drd. Oana Balaş, lect. drd. Adriana Ciama, prep. drd. Mihai Enăchescu, drd. Simona Georgescu, asist. drd. Laura Février.

 

Pauză de cafea: 16.40-17

 

 

Prezentări de centre şi proiecte

 

 

Vineri, 7 noiembrie 2008, orele 17-18.30

Sala 6

Prof. dr. George Guţu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Centrul de Cercetare şi Excelenţă „Paul Celan” al Catedrei de Limbi şi Literaturi Germanice – organizare, proiecte realizate sau în derulare.

Lect. dr. Gheorghe Nicolaescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Facilitarea dialogului intercultural cu ajutorul tehnologiilor lingvistice folosite la învăţarea limbilor străine (proiect în cadrul Centrului de Cercetare şi Excelenţă „Paul Celan” al Catedrei de Limbi şi Literaturi Germanice).

Prof. dr. Florica Bechet, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Geografia mitică europeană (proiect în cadrul Institutului de Studii Clasice).

Lect. dr. Roxana Utale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Proiectul european Glottodrama.

 

 

 

SECŢIUNEA Literatură

 

 

Vineri, 7 noiembrie 2008, sala 9, Pitar Moş, 7-13

Orele 10.10-12

Moderator: lect. dr. Roxana Utale

Prof. dr. Antoaneta Olteanu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Ecouri impresioniste în romanul Olgăi Grushin, Viaţa din visele lui Suhanov.

Conf. dr. Axinia Crasovschi, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Feţetele iubirii în poezia Marinei Ţvetaeva.

Prof. dr. Constantin Geambaşu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, „Pământul făgăduinţei” de Wladyslaw St. Reymont. Valori imagologice.

Lect. dr. Cristina Godun, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, False ipostazieri ale comunismului în romanul Noua al scriitorului polonez Andrzej Stasiuk.

Lect. dr. Madeea Axinciuc, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Despre alegorie şi facultatea imaginaţiei în Călăuza rătăciţilor de Moise Maimonide.

Asist. drd. Mihaela-Gabriela Stănică, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Corpul hermafrodit – reprezentare şi transfer.

 

Pauză de cafea: 12-12.15

 

Orele 12.15-14

Moderator: prof. dr. Antoaneta Olteanu

Prof. Dr. Doina Condrea-Derer, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Universitari italieni în România şi în peninsulă.

Asist. dr. Corina Anton, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Cei care stau în afara jocului. Interlocutori minori într-un dialog de Giordano Bruno.

Prep. drd. Aurora Firţa, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Religiozitatea quasimodiană şi Natura leopardiană – convergenţe.

Prep. drd. Miruna Bulumete, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Tommaso Landolfi – un Dali literar.

Lect. dr. Roxana Utale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Alberto Savinio sau recitind miturile.

Asist. Oana Boşca-Mălin, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Noile mişcări literare italiene: între fenomen artistic şi artefact editorial.

 

Pauză de masă: 14-15

 

Orele 15-16.40

Moderator: conf. dr. Octavian Roske

Prof. dr. Mariana Băluţă-Skultety, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Procedee narative homerice paradigmatice: despre spaţiu şi timp în Iliada.

Conf. dr. Ioana Costa, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Philologia lui Martianus Capella.

Conf. dr. Mariana Franga, Universitatea Spiru Haret, Epitetul în universul liric catullian.

Lect. dr. Ioana Gogeanu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Martin Heidegger şi mistica medievală.

Conf. dr. Octavian Roske, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Literatura şi politica în opera lui James Fenimore Cooper.

Conf. dr. Mariana Lăzărescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, „Ucenic pribeag” şi mijlocitor între culturi – Poetului braşovean Ştefan Baciu, la 90 de ani de la naştere.

 

Pauză de cafea: 16.40-17

 

Orele 17-18.30

Moderator: lect. dr. Madeea Axinciuc

Conf. dr. Csiby Károly, Psychostylistical Determinants in the Converging Symbolism of the Irish William Butler Yeats and the Hungarian Endre Ady.

Lect. Prohaszka Rád Boróka, Universitatea Sapientia, Miercurea-Ciuc, Transgressing the Limits of Tragedy and Liminality in Contemporary American Drama.

Lect. Bányai Éva, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Interculturalitate în proza maghiară contemporană (György Dragomán, Regele alb).

Conf. dr. Tápodi Susana, Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc, Schimbări de paradigmă în imaginea românilor din literatura maghiară.

Prof. dr. Bíró Béla, Universitatea Sapientia, Miercurea-Ciuc, Ironie naratorială în Ion de Liviu Rebreanu.

 

 

secţiunea Studii culturale

 

Vineri, 7 noiembrie, British Cultural Studies Centre, Pitar Moş, 7-13

 

 

Orele 10.10-12

Moderator: prof. dr. Florentina Vişan

Prof. dr. Rodica Mihăilă, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, National Reconfigurations and Canon Revisions in a Globalizing Age. The Case of American Literature.

Prof. dr. Mihaela Irimia, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, The Agonistics of the Canon: An Eighteenth- Century Identitary Feat.

Conf. dr. Anca Focşeneanu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Fenomenul otaku (pasionaţii de benzi desenate şi filme de animaţie) în Japonia şi în lume.

Asist. drd. Roman Paşca, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Păsările şi alte bestii la taifas: Ando Shoeki şi critica sistemului feudal în Japonia secolului XVIII.

Lect. dr. Alexandra-Marina Gheorghe, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Kume Kunitake şi discursul nipon despre Occident în preajma anului 1871.

Asist. drd. Laura Sitaru, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Limbajul în construcţia politică a gândirii arabo-islamice moderne.

 

Pauză de cafea: 12-12.15

 

Orele 12.15-14

Moderator: prof. dr. Rodica Mihăilă

Prof. dr. Maria-Ana Tupan, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Conceptul de literatură universală din perspectiva studiilor culturale.

Prof. dr. Florentina Vişan, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Sinizarea discursului postcolonial în China contemporană.

Conf. dr. Luminiţa Bălan, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Problematica normării limbii în perspectiva revirimentului naţionalist în China contemporană.

Prep. drd. Mugur Zlotea, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, De la timpul ciclic la cel linear – intrarea Chinei în modernitate.

Prep. drd. Diana Yüksel, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Paradigma neoconfucianistă coreeană din perspectiva „culturii-torent”.

Lect. dr. Delia Grigore, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Gândirea limbii rromani sau modelul cultural conservat în expresia lingvistică.

 

Pauză de masă: 14-15

 

secţiunea Lingvistică

 

Vineri, 7 noiembrie 2008, Sala de consiliu, Pitar Moş 7-13

 

Orele 10.10-12

Moderator: prof. dr. George Grigore

Conf. dr. Daniela Sorea, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Analiza mecanismelor conversaţionale umoristice prin prisma scenariilor incompatibile.

Drd. Daniela Muraru, Şcoala Doctorală de Limbi şi Identităţi Culturale, Universitatea din Bucureşti / cercetător, Universitatea Dunărea-de-Jos din Galaţi, Intervenţia celei de-a treia părţi în conflictul dintre Egipt şi Israel: definirea „spaţiului de dezacord”.

Drd. Simona Mazilu, Şcoala Doctorală de Limbi şi Identităţi Culturale, Universitatea din Bucureşti / cercetător, Universitatea Dunărea-de-Jos din Galaţi, Folosirea strategică a definiţiilor în argumentarea etică despre avort.

Lect. drd. Ruxandra Boicu, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti / doctorand, Şcoala Doctorală de Limbi şi Identităţi Culturale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Puterea persuasivă în dezbaterea televizată.

Drd. Raluca-Adela Popa, Şcoala Doctorală de Limbi şi Identităţi Culturale, Universitatea din Bucureşti, A Critical Discourse Analysis of The Economist.

Asist. drd. Ajtony Zsuzsanna, Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc, Ye quaint little islanders: Britishness from an external perspective.

 

Pauză de cafea: 12-12.15

 

Orele 12.15-14

Moderator: conf. dr. Daniela Sorea

Conf. dr. Ana-Cristina Halichias, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Din nou despre terminologia realiilor în Codex Bandinus.

Dr. Doina Doroftei, cercetător, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, Bucureşti, Glosar de termeni din inscripţiile în limba latină din ţările române (1300-1800).

Prof. dr. George Grigore, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Câteva caracteristici ale arabei vorbite în oraşul Siirt (Turcia).

Asist. drd. Ovidiu Pietrăreanu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Numele părţilor corpului, între constrângere semantică şi metaforizare conceptuală.

Lect. dr. Anca Bercaru, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Nume feminine de origine slavă laică în antroponimia românească.

Lect. dr. Ruxandra Lambru, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Nume calendaristice în documentele munteneşti din secolul al XV-lea.

 

Pauză de masă: 14-15

 

Orele 15-16.40

Moderator: conf. dr. Gheorghe Sarău

Lect. drd. Laurenţiu Theban, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Contribuţia limbilor hindi şi sanskrită la dezvoltarea teoriei gramaticii universale.

Asist. dr. Ruxandra Raianu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Strategii de gramaticalizare în limba japoneză.

Lect. drd. Sabina PopÂrlan, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Dimensiunea meronimică a anaforei verbale.

Lect. dr. Florinela Comănescu, Catedra de Limbi Romanice, Universitatea din Piteşti, Économie et complexité dans la syntaxe de la phrase: la construction transitive directe en français contemporain.

Drd. Viorela-Valentina Dima, Şcoala Doctorală de Limbi şi Identităţi culturale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, On the Aspect-based Temporal Interpretation of Nominals.

 

Pauză de cafea: 16.40-17

 

Orele 17-18.30

Moderator: lect. Laurenţiu Theban

Conf. dr. Gheorghe Sarău, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Limba rromani. Planificarea lingvistică în România.

Lect. dr. Tódor Erika, Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc, Existenţa bi(multi)lingvă: repere multilingvistice.

Lect. dr. Daniela Ionescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Despre importanţa competenţei interculturale şi a convergenţei factorilor-cheie în predarea civilizaţiei germane la nivel universitar.

Lect. dr. Sorin Paliga, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, Traducerea interfeţelor grafice ale sistemelor de operare şi ale aplicaţiilor în sarcina cui este: a entuziaştilor, a profesorilor ori a Academiei Române? O trecere în revistă, cu exemple, a situaţiei existente şi a perspectivelor.

 

 

 

 

18.30-20, Amfiteatrul Mark Twain

Bimilenarul sosirii lui Publius Ovidius Naso (8-2008 p. Chr.)

Montaj susţinut de studenţii anului al II-lea şi ai anului al III-lea,

Filologie clasică şi B-latină.

Coordonator: prof. dr. Liviu Franga