UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
CENTRUL PENTRU TRADUCEREA ȘI
INTERPRETAREA TEXTULUI CONTEMPORAN
CATEDRA DE FILOLOGIE CLASICĂ
şi
EDITURA PAIDEIA
Vă invită să participați la lansarea următoarelor volume:
· LITERATURA CONTEMPORANĂ ÎN TRADUCERE. Volum realizat de studenții Masteratului pentru Traducerea Textului Contemporan, Director, Prof. dr. Lidia VIANU. București, Editura Univers Enciclopedic, 2007 (poeme de Ruth FAINLIGHT, Mimi KHALVATI, Peter ACKROYD, Alan BROWNJOHN, George SZIRTES)
· TEXT ÎN CONTEXT – ContBritLit. Volum realizat de doctoranzii CTITC (coordonator Lidia Vianu) și editat și prefațat de Lidia VIANU. București, Editura Universității din București, 2007 (The Critical Rub, The Critic’s Dilemma, The Critic’s Light)
· NOVA STVDIA CLASSICA, II. Coordonator, Liviu FRANGA. București, Editura Paideia, 2008. Volum realizat de către absolvenții Secției de Filologie Clasică.
· LIVIU FRANGA, CLASIC PRINTRE POSTMODERNI. STUDII, CRONICI, ESEURI. Cu un cuvânt înainte de Lidia VIANU. Iași, Editura Princeps Edit, 2008.
Vă așteptăm să fiți, împreună cu noi, alături de
INVITAȚII NOȘTRI
GABRIELA CREȚIA
MARIANA BĂLUȚĂ SKULTÉTY
ALEXANDRU BARNEA
ANA-CRISTINA HALICHIAS
la evenimentul care va avea loc
marți, 2 DECEMBRIE 2008, ora 18
la
CENTRUL PENTRU TRADUCEREA ȘI INTERPRETAREA TEXTULUI CONTEMPORAN
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
Str. Pitar Moș, 7-13
SALA 6