Director – Prof. dr. Rodica Mihaila | e-mail: mrodica@fx.ro
Internet: http://www.american-studies.ro
Direcţii tematice
-Teorii ale culturii americane şi practica studiilor americane;
-Studii comparate româno-americane;
-Identitatea americană din perspectiva transnaţionalismului şi globalizării.