Pentru studentii care doresc loc la camin, perioada in care se pot depune dosarele pentru cazare este intre 19 mai-30 iunie. Cererile tip pentru camin se pot lua de la sediul ASLS contra sumei de 1 leu. Dosarele se depun la sediul ASLS de luni pana vineri intre orele 10:00 si 12:00.
Actele necesare:
1. Ultima chitanţă de plată a chiriei (în cazul în care aţi locuit la cămin) sau o declaraţie a administratorului de bloc, din care să rezulte că nu aţi avut datorii (cu exceptia studentilor de anul 1).
2. Adeverinţe cu salariile NETE ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe lunile FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE (eventual Mai)
3. Fotocopie după prima pagină din buletin şi viza de flotant sau fotocopie faţă-verso după cartea de identitate (dacă în anul anterior aţi locuit la cămin).
4. Fotografie recentă tip buletin/paşaport.
5. Cererea tip completata
6. In cazul in care unul din parinti nu lucreaza, este nevoie de adeverinta de la Circa/ Directia Financiara care sa specifice ca nu are venit
Pentru studentii cazuri sociale, sunt necesare (in functie de cazul social in care se incadreaza) si:
1. Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ.
2. Fotocopie după certificatul de deces.
3. Adeverinţă medicală din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor.
4. În cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student ale acestora.
ACTELE ŞI CEREREA DE CAZARE TREBUIE DEPUSE ÎNTR-UN SUPORT DE PLASTIC TRANSPARENT.
Comisia nu va face publice datele din dosar, decât în cazuri extreme. Actele vor fi restituite.