În ultimii ani, datorită creşterii spectaculoase a numărului de studenţi, Departamenul de Engleză s-a dezvoltat în ritm rapid, în cadrul lui predând aproape cincizeci de cadre didactice cu vârste cuprinse între douăzeci şi cinci şi şaptezeci de ani.
Orientându-se de la început către cele două mari literaturi-britanică şi americană-studiile literare au fost completate cu studierea civilizaţiilor şi culturilor britanică şi americană, cărora li se adaugă cele răspunzând interesului deosebit al multor studenţi pentru literatura şi cultura de expresie engleză din alte spaţii (australian, canadian, african etc.). O particularitate a departamentului este accentul pus pe studiul teoretic şi aplicativ al abordărilor critice contemporane ale fenomenului cultural, prin cursuri ce asigură pătrunderea în spaţiul cultural românesc a celor mai recente dezvoltări critic-culturale. Cursurile de lingvistică engleză au un profil distinct în comparaţie cu alte catedre similare prin componenţa teoretică şi explicativă pe care o cuprind.
Departamentul acordă maximă atenţie predării funcţionale a limbii, precum şi însuşirii limbajelor speciale. În acest sens, menţionăm înfiinţarea şi dezvoltarea secţiei de traducători şi interpreţi şi a secţiei de limbi moderne aplicate.
În cadrul departamentului funcţionează programe de studii aprofundate legate strâns de activitatea de cercetare desfăşurată de către membrii catedrei: Studii culturale britanice, Studii culturale americane, Abordări contemporane în analiza literaturilor de expresie engleză, Lingvistică aplicată

Director de departament: conf. dr. Octavian Roske

– Prof. dr. Mihaela Irimia

– Prof. dr. Alexandra Cornilescu

– Prof. dr. Rodica Mihaila

– Prof. dr. Larisa Avram

– Prof. dr. Lidia Vianu

– Prof. dr. Maria Ana Tupan

– Prof. dr. Irina Elisabeta Pana

– Prof. dr. Radu Surdulescu

– Prof. dr. Monica Bottez

– Prof. dr. Ileana Baciu

– Prof. dr. Madalina Nicolaescu

– Prof. dr. Andrei Avram

– Conf. dr. Daniela Ionescu

– Conf. dr. Bogdan Stefanescu

– Conf. dr. Mihail Mandra

– Conf. dr. Cornel Octavian Roske

– Conf. dr. Diana Ionita

– Conf. dr. Anca Georgeta Peiu

– Conf. dr. Dan Mateescu

– Conf. dr. Nadina Visan

– Conf. dr. Mihai Stroe

– Lect. dr. Ioana Gogeanu

– Lect. dr. Daniela Sorea

– Lect. Roxana Cristina Petcu

– Lect. dr. Brown James

– Lect. dr. Maria Sabina Alexandru Draga

– Lect. Ioana Luca

– Lect. dr. Daniela Brown

– Lect. dr. Ioana Zirra

– Lect. Anca Sevcenco

– Lect. Sorana Mihaela Corneanu

– Lect. Mihaela Valentina Dogaru

– Lect. Ruxandra Mihaela Dragan

– Asist. Alina Monica Bottez

– Asist. Manuela Ruxandra Radulescu

– Asist. Ruxandra Visan

– Asist. Dragos Alexandru Ivana

– Asist. Mihaela Precup

– Asist. Venera Daria Protopopescu

– Asist. Oana Florina Avornicesei

– Asist. Veronica Tomescu

– Asist. Mara van Schaik

– Prep. dr. Petruta Naidut

Resurse utile:
– RAAS – American Studies in Romania – www.american-studies.ro ; www.raas.ro