Premiul “LAURA BAZ FOTIADE” este instituit la initiativa d-nei conf. dr. Ramona Fotiade, pentru a omagia memoria mamei sale, lect. univ. dr. Laura Baz Fotiade, apreciat cadru didactic al Sectiei de limba si literatura bulgara timp de 30 de ani.
De-a lungul întregii sale activitati, Laura Baz Fotiade a încercat si a si reusit sa faca cunoscuta în România cultura si literatura bulgara, atât prin preocuparile sale stiintifice, concretizate în valoroase studii si articole, în participari la simpozioane, congrese nationale si internationale, cât si prin inspiratele traduceri din proza bulgara clasica si contemporana. si, nu în ultimul rând, prin cursurile interesante, foarte bine documentate, consacrate literaturii bulgare si relatiilor literare româno-bulgare, pe care le-au audiat generatii de studenti.
Statul bulgar a apreciat contributia sa în aceasta directie, conferindu-i în anul 1977 Ordinul Kiril si Metodiu, cls. a II-a, iar în 1982 Ordinul 1300 de ani de la înfiintarea statului bulgar.
Premiul care-i poarta numele, în valoare de 300 de dolari, se acorda anual si este destinat sa recompenseze si încurajeze un student/masterand de la Sectia de limba si literatura bulgara, în primul rând, sau de la orice alta sectie din componenta Catedrei de limbi si literaturi slave. Premiul este gândit ca o rasplata pentru cea mai buna lucrare de bulgaristica/slavistica din cadrul celor prezentate în decursul anului respectiv la cercurile, sesiunile stiintifice studentesti sau finalizate ca lucrari de licenta si dizertatii de masterat, acordându-se prioritate lucrarilor cu caracter comparativ sau tipologic din domeniul literaturii bulgare/literaturilor slave, al istoriei si teoriei literare, al etnologiei. De asemenea, el încununeaza munca sustinuta a unui student sau masterand, care dovedeste pe parcursul anilor de studiu aptitudini si preocupari evidente pentru cercetarea stiintifica filologica.
Pâna în prezent, premiul “Laura Baz Fotiade” a fost atribuit absolventei sectiei de bulgara Anca Diaconescu (2003), studentei din anul II a sectiei de bulgara Anca Teodorov (2004) si studentei din anul IV a sectiei de polona Laurentia Voroneanu (2006).