CURS NOU:   INTRODUCERE ÎN LIMBA, LITERATURA ŞI CULTURA IDIŞ.
IDIŞ PENTRU ÎNCEPĂTORI
CE ESTE IDIŞ !?
 limba evreilor aşchenazi din Europa Centrală şi de Est
 limbă vest-germanică, fiica limbii germane contemporane
 limbă deosebită, bogată în expresii idiomatice, diminutive, expresii care descriu caracterul uman şi relaţiile interumane
DE CE UN CURS DE IDIŞ ?
 premieră la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
 studiu aprofundat al structurilor gramaticale elementare
 studiu teoretic privind apariţia şi dezvoltarea limbii, literaturii şi culturii idiş
 activităţi extracurriculare inedite
Cei interesaţi sunt rugaţi să se înscrie pe listele aflate la avizierele din holurile Facultăţii de Litere (Edgar Quinet) şi Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (Pitar Moş), sau prin e-mail, menţionând numele complet şi facultatea / specializarea.
Persoană de contact: GABRIELA ŞTEFAN – gabriela.stefan@gmail.com