CATEDRA DE HUNGAROLOGIE

Pregătirea studenţilor de la maghiară revine de mai bine de zece ani catedrei de Hungarologie, care s-a dezvoltat atât cantitativ (de la 4 la 12 cadre didactice), cât şi calitativ: în afară de specialişti la discipline lingvistice şi literare, există în prezent...