DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI GERMANICE

ÎNTEMEIAT ÎN ANUL 1905 – GEGRÜNDET IM JAHRE 1905 În anul 2005, Departamentul de Limbi şi Literaturi Germanice si-a sărbătorit cea de a 100-a aniversare a întemeierii sale la Universitatea din Bucureşti, fiind – la 1905 – prima formă instituţionalizată de...