Requiescat in pace

Cu adâncă tristeţe, Catedra de Filologie Clasică anunţă decesul domnului Profesor Doctor Eugen CIZEK, fost şef de catedră, preşedinte în exerciţiu al Societăţii de Studii Clasice din România, personalitate indisputabilă, istoric literar şi iubitor al Antichităţii. În...

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICA, NEOGREACA

Preocupările ştiinţifice ale membrilor departamentului de Filologie Clasica şi Neogreacă acoperă o arie extrem de largă în domeniile limbilor şi culturilor latină şi greacă. Sunt specialişti care asigură baza documentară a cercetării, prin alcătuirea de ediţii...

Institutul de studii clasice

Director-Conf.dr. Florica Bechet | e-mail: floribecus@yahoo.com Direcţii tematice -Alcătuirea unei biblioteci de specialitate; -Finalizarea dicţionarului grec-român elaborat în cadrul Institutului de Lingvistică al Academiei Române; -Studii de lingvistică şi...