Tabere

Repartiţia locurilor în taberele se face după publicarea metodologiei şi a locurilor disponibile de către Ministerul Tineretului şi Sportului. După repartizarea pe universităţi, Universitatea din Bucureşti repartizează locurile fiecărei facultăţi. La nivelul FLLS se formează o comisie de repartizare a locurilor.
Orientativ, perioada de depunere este în luna iunie.