Seminarul de cercetare al Facultății de Limbi și Literaturi Străine

Seminarul de cercetare este un proiect prin care dorim să cunoaștem mai bine preocupările și munca de cercetare ale colegilor noștri din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, dar și din alte centre universitare din țară sau din străinătate. Seminarul se organizează deocamdată online, în ultima zi de joi a fiecărei luni, începând cu orele 18.00.

Calendarul pentru anul universitar 2021-2022 poate fi consultat AICI.

 

Prelegeri

Modificări importante privind anul universitar 2021-2022

Modalitatea de desfășurare a cursurilor
Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotărât în data de 16 septembrie 2021 că forma de desfășurare a tuturor activităților didactice pentru ciclul de licență va fi online in semestrul 1 al anului 2021-2022. Pentru ciclul de masterat, forma de desfășurare a activităților didactice poate fi consultată AICI.
 
Modalitatea de finalizare a studiilor universitare de licență (sesiunile iunie 2022, septembrie 2022, februarie 2023)
Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotârât în data de 10 septembrie 2021:

 • reintroducerea probelor scrise (pentru specializarea A și specializarea B), cu renunțarea la elaborarea proiectului de licență pentru domeniile de studii limbă și literatură, limbi moderne aplicate, traducere și interpretare*;
 • finalizarea studiilor universitare prin proiect de licență pentru programele de studii culturale (Studii americane și Studii iudaice).  

Această decizie se aplică începând cu anul universitar 2021-2022.
*Pentru programul de studii Traducere și Interpretare, structura examenului de finalizare a studiilor include în continuare și examenul oral pentru ambele specializări.
 
Modalitatea de desfășurare a examenelor
Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotărât în data de 10 septembrie 2021 că desfășurarea examenelor de an (verificări și examene, sesiunile ianuarie-februarie 2022, mai-iunie 2022, septembrie 2022) va avea loc în format fizic, la sediul facultății, indiferent de modalitatea în care vor avea loc cursurile în anul universitar 2021-2022.

Licenţă şi disertaţie – septembrie 2021

Ridicare adeverințe de licență/disertație

Status adeverințe de licență/disertație:

Licență – adeverințele pot fi ridicate pentru toate programele;
Disertație – adeverințele pot fi ridicate pentru toate programele.

Adeverințele pot fi ridicate în timpul programului de lucru cu publicul al secretariatului (detalii AICI).

ATENȚIE! Cei care își ridică adeverințele trebuie să aducă 2 fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică) și o folie de plastic transparentă A4. Studenții promoțiilor anterioare (cu excepția promoției 2021) trebuie să aducă și următoarele documente: copie legalizată a certificatului de naștere (sau original și copie simplă), copie legalizată a diplomei de Bacalaureat (sau original și copie simplă), act de identitate copie simplă.

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND SESIUNILE IUNIE 2021, SEPTEMBRIE 2021, FEBRUARIE 2022

Consiliul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a decis modificarea structurii examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă pentru sesiunea iunie 2021 (respectiv, septembrie 2021 şi februarie 2022), în condiţiile restricţiilor care decurg din declararea stării de urgenţă şi cele ulterioare acesteia. Astfel:

Program de studii Structura examen de licenţă
Limbă şi literatură modernă (Filologie) Susţinerea lucrării de licenţă
Studii culturale Susţinerea  lucrării de licenţă
Limbi moderne aplicate Susţinerea  lucrării de licenţă
Traducere şi interpretare 1. Proba de interpretare consecutivă
2. Susţinerea lucrării de licență

 

Precizări:

 1. Structura examenului de finalizare este valabilă pentru toate sesiunile aferente anului universitar 2020-2021 (iunie-iulie 2021, septembrie 2021, februarie 2022 – acolo unde acestea se organizează) și numai pentru aceste sesiuni.
 2. La examenul de finalizare se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare.
 3. Calendarul și documentele necesare înscrierii se afișează pe site-ul facultății cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data examenului.
 4. Înscrierea absolvenților se va realiza cu cel puțin 5 zile înainte de data primei probe.

Structura examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat rămâne neschimbată, însă procedurile de susținere a probelor și de înscriere vor ține seamă de restricțiile care decurg din declararea stării de urgenţă şi cele ulterioare acesteia:

Programul de masterat Structura examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat
Masteratul Cultura şi Limbajul Organizaţiilor Europene (CLOE) Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul European pentru Formarea Interpreților de Conferință (MEFIC)

Susţinerea lucrării de disertație

Probă orală (interpretare consecutivă și interpretare simultană la ambele limbi studiate)

Masteratul de Lingvistică a Limbii Engleze. Metode şi Aplicaţii Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Americane Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Culturale Britanice Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan Susţinerea lucrării de disertație
Masterat în Traduceri și Terminologii Specializate Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul Strategii Comunicaţionale şi Interculturale – Literare şi Lingvistice (SCILL) Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Est-Asiatice Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul Spațiul Islamic: Societăți, Culturi, Mentalități Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Franceze şi Francofone Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Culturale Slave: Rusia şi ţările slave din Centrul şi Estul Europei Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Religioase – Texte și Tradiții Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Traductologie Latino-Romanică Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Hispanice Susţinerea lucrării de disertație
Planificare

ÎNSCRIERI:

Înscrierea va avea loc exclusiv ONLINE, printr-un formular care va fi disponibil pe site în perioada 1-3 septembrie (formularul este disponibil AICI până pe 3 septembrie, ora 23:59). Formularul se va completa folosind adresele de email instituționale (din platforma Office 365 – mai multe informații AICI pentru studenții promoției 2021 – inclusiv reînmatriculări și semestre de grație). Actele necesare vor fi preluate din dosarul studentului. La ridicarea adeverinței de licență/disertație, absolvenții vor semna documentele necesare pentru emiterea diplomei și vor aduce două fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică) și eventualele completări de acte necesare (care nu se aflau în dosar – persoanele care se află în această situație vor fi anunțate prin email în timp util).

Depunerea lucrărilor de licență și disertație va avea loc prin același formular, varianta încărcată fiind transmisă automat către comisii și fiind considerată cea finală. NU se va putea reveni asupra fișierului încărcat prin formular. Fișierul va fi încărcat exclusiv în format PDF (documentele pot fi salvate ca PDF din majoritatea programelor de editare sau convertite cu ajutorul unor programe dedicate ex. Adobe Acrobat). Lucrările NU se vor mai depune în format fizic.

Pentru înscriere, este necesar să completați formularul de tip exit-survey al Universității din București (disponibil AICI) și să salvați documentul rezultat într-un fișier PDF (folosiți funcția print – > print to PDF). Acest document va fi încărcat în formularul de înscriere! De asemenea, în formular se va încărca declarația de originalitate (poate fi descărcată AICI), semnată atât de student cât și de cadrul didactic coordonator, fie imprimată, semnată și scanată, fie online – documentele pot fi semnate fără imprimare, folosind funcția Fill & Sign din Adobe Acrobat Reader (mai multe informații AICI) sau alte aplicații similare – inclusiv pe dispozitive mobile (aplicația Adobe Fill & Sign).

În atenția absolvenților promoțiilor anterioare anului 2021!

Actele necesare vor fi preluate din dosarul studentului, dacă nu au fost ridicate. Lista actelor poate fi consultată AICI. Persoanele care și-au ridicat actele la absolvire sunt rugate să le aducă la ridicarea adeverințelor, unde vor semna documentele necesare pentru emiterea diplomei și vor aduce două fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică).

Pentru înscriere, absolvenții promoțiilor anterioare:

 • dacă nu au susținut probele prevăzute în această sesiune (mai multe informații mai sus) – trebuie să solicite printr-un formular (disponibil AICI), între 25 și 30 august, primirea unui cont temporar în platforma Office 365. Acest pas este obligatoriu. Apoi, vor completa formularul de înscriere de mai sus în perioada indicată, la fel ca absolvenții promoției 2021 (inclusiv încărcarea lucrării de licență/disertație). Contul va fi folosit pentru înscriere și susținerea probelor;
 • dacă au susținut deja în sesiunile anterioare probele prevăzute (mai multe informații mai sus) și doresc să solicite numai echivalarea probelor susținute anterior – vor completa un alt formular electronic (disponibil AICI), în perioada 1-3 septembrie, fără a fi nevoie de o adresă instituțională. ATENȚIE! În acest caz, formularul de tip exit-survey al Universității din București (disponibil AICI) va fi imprimat, semnat și adus la ridicarea adeverinței de licență!

ATENȚIE! Studenții secției de Traducere și Interpretare se pot înscrie pentru susținerea uneia dintre probe fără să o susțină pe cealaltă (pot opta pentru susținerea licenței, susținerea celor două examene orale sau pentru toate probele).

În atenția absolvenților Facultății de Litere (LLR-LLS) care doresc să susțină lucrarea de licență la specializarea B: înscrierea se face conform procedurilor Facultății de Litere (detalii pe https://litere.ro/), iar lucrarea va fi trimisă printr-un formular disponibil în perioada de înscrieri (1-3 septembrie, AICI), Acest formular necesită conectarea la un cont de e-mail instituțional (@s.unibuc.ro). Absolvenții promoțiilor anterioare care nu au un astfel de cont sunt rugați să completeze formularul (disponibil pe site) pentru solicitarea unei adrese de e-mail instituționale, în perioada 25 și 30 august.

Orice probleme tehnice vor fi semnalate la adresa de email suport@lls.unibuc.ro. Mesajul trebuie să conțină, obligatoriu, următoarele: date de identificare (nume, CNP, secție absolvită), promoția (curentă – 2021 sau o promoție anterioară) și un screenshot sau o poză a mesajului de eroare. 

Pentru informații privind absolvirea modului psihopedagogic, vă rugăm să consultați site-ul FPSE: https://fpse.unibuc.ro/

TAXA DE REPETARE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ – 100 RON / PROBĂ, ÎNCEPÂND CU A TREIA REPETARE (ambele examene orale de la Traducere și Interpretare formează o probă, taxa se plătește indiferent dacă se repetă un examen sau ambele) – această taxă se plătește la casieria Universității din București (campus Panduri) sau prin bancă, în contul facultății (detalii AICI). Dovada plății se încarcă în formularul de înscriere.

SUSȚINERE PROBE

Limbă și Literatură: susținere lucrare de licență – 6 septembrie;

Limbi Moderne Aplicate: susținere lucrare de licență – 6 septembrie, ora 9:00;

Studii Culturale: susținere lucrare de licență
Studii Americane – 6 septembrie;
Studii Iudaice – 6 septembrie, ora 9:00;

Traducere și interpretare
Proba 1 – examene orale:
– Engleză (A/B) – 6 septembrie;
– Franceză (A/B) – 7 septembrie;
– Germană (A/B) – 8 septembrie;
– Spaniolă / Italiană / Rusă (A/B) – 9 septembrie;
Proba 2 – susținere lucrare de licență – 10 septembrie.

Masterat:
Cultura şi Limbajul Organizaţiilor Europene – engleză: 7 sept, ora 9:00;
Digital Humanities: 7 sept ora 10:00;
Formarea Interpreţilor de Conferinţă (examen de absolvire, proba de interpretare consecutivă și simultană și susținerea disertațiilor) – engleză: 10 sept, ora 10:00;
Limbă rusă aplicată. Tehnici de traducere: 8 sept ora 10:00;
Lingvistica Limbii Engleze: 7 sept, ora 10:00;
Spațiul Islamic: 6 sept ora 17:00;
Strategii comunicaționale interculturale și lingvistice: 6 sept ora 19:00;
Studii Americane: 6 sept, ora 14:00;
Studii Culturale Britanice: 6 sept, ora 16:00;
Studii culturale Slave / Studii Balcanice: 6 sept ora 11:00;
Studii est-asiatice: 6 sept ora 13:00;
Studii franceze și francofone: 6 sept. ora 10:00;
Studii hispanice: 9 sept ora 10:00;
Studii Religioase. Texte și traduceri: 6 septembrie ora 11:30;
Traducerea Textului Literar Contemporan: 7 sept, ora 11:00;
Traduceri Specializate şi Studii Terminologice (susținerea disertațiilor) – engleză: 10 sept, ora 11:30;
Traduceri Specializate şi Studii Terminologice (susținerea disertațiilor) – germană: 10 sept, ora 9:00;
Traduceri Specializate şi Studii Terminologice (susținerea disertațiilor) – spaniolă: 6 sept, ora 13:00.

ATENȚIE! Toate probele vor fi susține online, pe Zoom, Google Meet sau Microsoft Teams (Office 365) – mai multe detalii vor fi comunicate prin email celor înscriși.

Licenţă şi disertaţie – iunie 2021

Ridicare adeverințe de licență/disertație

Status adeverințe de licență/disertație:

Licență – Limbă și Literatură – adeverințele pot fi ridicate;
Licență – Limbi Moderne Aplicate – adeverințele pot fi ridicate;
Licență – Studii Culturale – adeverințele pot fi ridicate;
Licență – Traducere și Interpretare – – adeverințele pot fi ridicate;
Disertație – adeverințele pot fi ridicate pentru toate programele.

Adeverințele pot fi ridicate în timpul programului de lucru cu publicul al secretariatului (detalii AICI).

ATENȚIE! Cei care își ridică adeverințele trebuie să aducă 2 fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică) și o folie de plastic transparentă A4. Studenții promoțiilor anterioare (cu excepția promoției 2021) trebuie să aducă și următoarele documente: copie legalizată a certificatului de naștere (sau original și copie simplă), copie legalizată a diplomei de Bacalaureat (sau original și copie simplă), act de identitate copie simplă.

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND SESIUNILE IUNIE 2021, SEPTEMBRIE 2021, FEBRUARIE 2022

Consiliul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a decis modificarea structurii examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă pentru sesiunea iunie 2021 (respectiv, septembrie 2021 şi februarie 2022), în condiţiile restricţiilor care decurg din declararea stării de urgenţă şi cele ulterioare acesteia. Astfel:

Program de studii Structura examen de licenţă
Limbă şi literatură modernă (Filologie) Susţinerea lucrării de licenţă
Studii culturale Susţinerea  lucrării de licenţă
Limbi moderne aplicate Susţinerea  lucrării de licenţă
Traducere şi interpretare 1. Proba de interpretare consecutivă
2. Susţinerea lucrării de licență

 

Precizări:

 1. Structura examenului de finalizare este valabilă pentru toate sesiunile aferente anului universitar 2020-2021 (iunie-iulie 2021, septembrie 2021, februarie 2022 – acolo unde acestea se organizează) și numai pentru aceste sesiuni.
 2. La examenul de finalizare se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare.
 3. Calendarul și documentele necesare înscrierii se afișează pe site-ul facultății cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data examenului.
 4. Înscrierea absolvenților se va realiza cu cel puțin 5 zile înainte de data primei probe.

Structura examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat rămâne neschimbată, însă procedurile de susținere a probelor și de înscriere vor ține seamă de restricțiile care decurg din declararea stării de urgenţă şi cele ulterioare acesteia:

Programul de masterat Structura examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat
Masteratul Cultura şi Limbajul Organizaţiilor Europene (CLOE) Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul European pentru Formarea Interpreților de Conferință (MEFIC)

Susţinerea lucrării de disertație

Probă orală (interpretare consecutivă și interpretare simultană la ambele limbi studiate)

Masteratul de Lingvistică a Limbii Engleze. Metode şi Aplicaţii Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Americane Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Culturale Britanice Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan Susţinerea lucrării de disertație
Masterat în Traduceri și Terminologii Specializate Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul Strategii Comunicaţionale şi Interculturale – Literare şi Lingvistice (SCILL) Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Est-Asiatice Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul Spațiul Islamic: Societăți, Culturi, Mentalități Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Franceze şi Francofone Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Culturale Slave: Rusia şi ţările slave din Centrul şi Estul Europei Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Religioase – Texte și Tradiții Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Traductologie Latino-Romanică Susţinerea lucrării de disertație
Masteratul de Studii Hispanice Susţinerea lucrării de disertație
Planificare

ÎNSCRIERI:

Înscrierea va avea loc exclusiv ONLINE, printr-un formular care va fi disponibil pe site în perioada 7-11 IUNIE (formularul va fi disponibil începând cu 7 iunie, ora 16:00 până pe 11 iunie, ora 23:59). Formularul se va completa folosind adresele de email instituționale (din platforma Office 365 – mai multe informații AICI pentru studenții promoției 2021 – inclusiv reînmatriculări și semestre de grație). Actele necesare vor fi preluate din dosarul studentului. La ridicarea adeverinței de licență/disertație, absolvenții vor semna documentele necesare pentru emiterea diplomei și vor aduce două fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică) și eventualele completări de acte necesare (care nu se aflau în dosar – persoanele care se află în această situație vor fi anunțate prin email în timp util).

Depunerea lucrărilor de licență și disertație va avea loc prin același formular, varianta încărcată fiind transmisă automat către comisii și fiind considerată cea finală. NU se va putea reveni asupra fișierului încărcat prin formular. Fișierul va fi încărcat exclusiv în format PDF (documentele pot fi salvate ca PDF din majoritatea programelor de editare sau convertite cu ajutorul unor programe dedicate ex. Adobe Acrobat). Lucrările NU se vor mai depune în format fizic.

Pentru înscriere, este necesar să completați formularul de tip exit-survey al Universității din București (disponibil AICI) și să salvați documentul rezultat într-un fișier PDF (folosiți funcția print – > print to PDF). Acest document va fi încărcat în formularul de înscriere! De asemenea, în formular se va încărca declarația de originalitate (poate fi descărcată AICI), semnată atât de student cât și de cadrul didactic coordonator, fie imprimată, semnată și scanată, fie online – documentele pot fi semnate fără imprimare, folosind funcția Fill & Sign din Adobe Acrobat Reader (mai multe informații AICI) sau alte aplicații similare – inclusiv pe dispozitive mobile (aplicația Adobe Fill & Sign).

Formularul de înscriere (disponibil până pe 11 iunie, ora 23:59) poate fi accesat AICI.

În atenția absolvenților promoțiilor anterioare anului 2021!

Actele necesare vor fi preluate din dosarul studentului, dacă nu au fost ridicate. Lista actelor poate fi consultată AICI. Persoanele care și-au ridicat actele la absolvire sunt rugate să le trimită prin e-mail către secretarele de an terminal ale specializărilor respective (detalii AICI) în perioada 15-30 iunie. La ridicarea adeverinței de licență, absolvenții vor semna documentele necesare pentru emiterea diplomei și vor aduce două fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică).

Pentru înscriere, absolvenții promoțiilor anterioare:

 • dacă nu au susținut probele prevăzute în această sesiune (mai multe informații mai sus) – trebuie să solicite printr-un formular (disponibil AICI), între 1 și 3 iunie, primirea unui cont temporar în platforma Office 365. Acest pas este obligatoriu. Apoi, vor completa formularul de înscriere de mai sus în perioada indicată, la fel ca absolvenții promoției 2021 (inclusiv încărcarea lucrării de licență/disertație). Contul va fi folosit pentru înscriere și susținerea probelor;
 • dacă au susținut deja în sesiunile anterioare probele prevăzute (mai multe informații mai sus) și doresc să solicite numai echivalarea probelor susținute anterior – vor completa un alt formular electronic (disponibil AICI), în perioada 7-11 iunie, fără a fi nevoie de o adresă instituțională. ATENȚIE! În acest caz, formularul de tip exit-survey al Universității din București (disponibil AICI) va fi imprimat, semnat și adus la ridicarea adeverinței de licență!

ATENȚIE! Studenții secției de Traducere și Interpretare se pot înscrie pentru susținerea uneia dintre probe fără să o susțină pe cealaltă (pot opta pentru susținerea licenței, susținerea celor două examene orale sau pentru toate probele).

În atenția absolvenților Facultății de Litere (LLR-LLS) care doresc să susțină lucrarea de licență la specializarea B: înscrierea se face conform procedurilor Facultății de Litere (detalii AICI), iar lucrarea va fi trimisă printr-un formular disponibil în perioada de înscrieri (7-11 iunie – AICI), Acest formular necesită conectarea la un cont de e-mail instituțional (@s.unibuc.ro). Absolvenții promoțiilor anterioare care nu au un astfel de cont sunt rugați să completeze formularul pentru solicitarea unei adrese de e-mail instituționale – AICI, în perioada 1-3 iunie.

Orice probleme tehnice vor fi semnalate la adresa de email suport@lls.unibuc.ro. Mesajul trebuie să conțină, obligatoriu, următoarele: date de identificare (nume, CNP, secție absolvită), promoția (curentă – 2021 sau o promoție anterioară) și un screenshot sau o poză a mesajului de eroare. 

Pentru informații privind absolvirea modului psihopedagogic, vă rugăm să consultați site-ul FPSE: https://fpse.unibuc.ro/

TAXA DE REPETARE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ – 100 RON / PROBĂ, ÎNCEPÂND CU A TREIA REPETARE (ambele examene orale de la Traducere și Interpretare formează o probă, taxa se plătește indiferent dacă se repetă un examen sau ambele) – această taxă se plătește la casieria Universității din București (campus Panduri) sau prin bancă, în contul facultății (detalii AICI). Dovada plății se încarcă în formularul de înscriere.

SUSȚINERE PROBE

Limbă și Literatură: susținere lucrare de licență – 17 iunie (toate specializările, în afară de Neerlandeză și Suedeză), respectiv 18 iunie (Suedeză și Neerlandeză).
ATENȚIE! Departamentul de Engleză – Comisia Traducerea Textului Literar – susținerile vor avea loc pe 2 iulie!

Limbi Moderne Aplicate: susținere lucrare de licență – 17 iunie;

Studii Culturale: susținere lucrare de licență – 17 iunie;

Traducere și interpretare
Proba 1 – examene orale:
– Engleză (A/B) – 18,19 iunie;
– Franceză (A/B) – 15 iunie;
– Germană (A/B) – 23,24 iunie;
– Spaniolă / Italiană / Rusă (A/B) – 28 iunie;
Proba 2 – susținere lucrare de licență – 30 iunie (Franceză/Germană/Spaniolă/Italiană/Rusă), respectiv 2 iulie (Engleză).

 

ATENȚIE! Toate probele vor fi susține online, pe Zoom, Google Meet sau Microsoft Teams (Office 365) – mai multe detalii vor fi comunicate prin email celor înscriși.

Licenţă şi disertaţie – februarie 2021

Ridicare adeverințe de licență/disertație

Adeverințele de licență și disertație pentru toate programele de studiu pot fi ridicate în timpul programului de lucru cu publicul, începând cu data de 23 februarie.

ATENȚIE! Cei care își ridică adeverințele trebuie să aducă 2 fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică)și o folie de plastic transparentă A4. Studenții promoțiilor anterioare (cu excepția promoției 2020) trebuie să aducă și următoarele documente: copie legalizată a certificatului de naștere (sau original și copie simplă), copie legalizată a diplomei de Bacalaureat (sau original și copie simplă), act de identitate copie simplă.

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND SESIUNILE IUNIE 2020, SEPTEMBRIE 2020, FEBRUARIE 2021

Consiliul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a decis modificarea structurii examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă pentru sesiunea iunie 2020 (respectiv, septembrie 2020 şi februarie 2021), în condiţiile restricţiilor care decurg din declararea stării de urgenţă şi cele ulterioare acesteia. Astfel:

Program de studii Structura examen de licenţă
Limbă şi literatură modernă (Filologie) Susţinerea lucrării de licenţă (online)
Studii culturale Susţinerea  lucrării de licenţă (online)
Limbi moderne aplicate Susţinerea  lucrării de licenţă (online)
Traducere şi interpretare 1. Proba de interpretare consecutivă (online)
2. Susţinerea lucrării de licență (online)

 

Precizări (din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială adoptată de Universitatea din Bucureşti)

 1. Modificările aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti pentru structura examenului de finalizare sunt valabile pentru toate sesiunile aferente anului universitar 2019-2020 (iunie-iulie 2020, septembrie 2020, februarie 2021 – acolo unde acestea se organizează) și numai pentru aceste sesiuni.
 2. La examenul de finalizare se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare.
 3. Calendarul și documentele necesare înscrierii se afișează pe site-ul facultății cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data examenului.
 4. Înscrierea absolvenților se va realiza cu cel puțin 5 zile înainte de data primei probe.

Vom reveni cu detalii despre procedura de înscriere şi datele examenelor de licenţă în calendarul prevăzut la punctul 3.

Structura examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat rămâne neschimbată, însă procedurile de susținere a probelor și de înscriere vor ține seamă de restricțiile care decurg din declararea stării de urgenţă şi cele ulterioare acesteia:

Programul de masterat Structura examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat
Masteratul Cultura şi Limbajul Organizaţiilor Europene (CLOE) Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul European pentru Formarea Interpreților de Conferință (MEFIC)

Susţinerea online a lucrării de disertație

Probă orală online (interpretare consecutivă și interpretare simultană la ambele limbi studiate)

Masteratul de Lingvistică a Limbii Engleze. Metode şi Aplicaţii Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Americane Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Culturale Britanice Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan Susţinerea online a lucrării de disertație
Masterat în Traduceri și Terminologii Specializate Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul Strategii Comunicaţionale şi Interculturale – Literare şi Lingvistice (SCILL) Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Est-Asiatice Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul Spațiul Islamic: Societăți, Culturi, Mentalități Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Franceze şi Francofone Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Culturale Slave: Rusia şi ţările slave din Centrul şi Estul Europei Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Religioase – Texte și Tradiții Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Traductologie Latino-Romanică Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Hispanice Susţinerea online a lucrării de disertație
Planificare

ÎNSCRIERI:

Înscrierea va avea loc exclusiv ONLINE, printr-un formular care va fi disponibil în perioada 25-27 IANUARIE. Formularul se va completa folosind adresele de email instituționale (din platforma Office 365 – mai multe informații AICI pentru studenții promoției 2020 – inclusiv reînmatriculări și semestre de grație). Actele necesare vor fi preluate din dosarul studentului. La ridicarea adeverinței de licență/disertație, absolvenții vor semna documentele necesare pentru emiterea diplomei și vor aduce două fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică) și eventualele completări de acte necesare (care nu se aflau în dosar – persoanele care se află în această situație vor fi anunțate prin email în timp util).

Depunerea lucrărilor de licență și disertație va avea loc prin același formular, varianta încărcată fiind transmisă automat către comisii și fiind considerată cea finală. NU se va putea reveni asupra fișierului încărcat prin formular. Se recomandă ca fișierul să fie în format PDF, vor fi acceptate și variante DOC sau DOCX. Lucrările NU se vor mai depune în format fizic.

Pentru înscriere, este necesar să completați formularul de tip exit-survey al Universității din București (disponibil AICI) și să salvați documentul rezultat într-un fișier PDF (folosiți funcția print – > print to PDF). Acest document va fi încărcat în formularul de înscriere!

Formularul de înscriere este disponibil AICI până la 27 ianuarie, ora 23:59 – vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai sus!

În atenția absolvenților promoțiilor anterioare anului 2020!

Actele necesare vor fi preluate din dosarul studentului. La ridicarea adeverinței de licență, absolvenții vor semna documentele necesare pentru emiterea diplomei și vor aduce două fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică) și eventualele completări de acte necesare (care nu se aflau în dosar – persoanele care se află în această situație vor fi anunțate prin email în timp util).

Pentru înscriere, absolvenții promoțiilor anterioare:

 • dacă nu au susținut probele prevăzute în această sesiune (mai multe informații mai sus) – trebuie să solicite printr-un formular (disponibil AICI), între 18 și 22 ianuarie, primirea unui cont temporar în platforma Office 365. Acest pas este obligatoriu. Apoi, vor completa formularul de înscriere de mai sus în perioada indicată, la fel ca absolvenții promoției 2020 (inclusiv încărcarea lucrării de licență/disertație). Contul va fi folosit pentru înscriere și susținerea probelor;
 • dacă au susținut deja în sesiunile anterioare probele prevăzute (mai multe informații mai sus) și doresc să solicite numai echivalarea probelor susținute anterior – vor completa un alt formular electronic (disponibil AICI), în perioada 25-27 ianuarie, fără a fi nevoie de o adresă instituțională. ATENȚIE! În acest caz, formularul de tip exit-survey al Universității din București (disponibil AICI) va fi imprimat, semnat și adus la ridicarea adeverinței de licență!

ATENȚIE! Studenții secției de Traducere și Interpretare se pot înscrie pentru susținerea uneia dintre probe fără să o susțină pe cealaltă (pot opta pentru susținerea licenței, susținerea celor două examene orale sau pentru toate probele).

Orice probleme tehnice vor fi semnalate la adresa de email suport@lls.unibuc.ro. Mesajul trebuie să conțină, obligatoriu, următoarele: date de identificare (nume, CNP, secție absolvită), promoția (curentă – 2020 sau o promoție anterioară) și un screenshot sau o poză a mesajului de eroare. 

TAXA DE REPETARE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ – 100 RON / PROBĂ, ÎNCEPÂND CU A TREIA REPETARE (ambele examene orale de la Traducere și Interpretare formează o probă, taxa se plătește indiferent dacă se repetă un examen sau ambele) – această taxă se plătește la casieria Universității din București (campus Panduri) sau prin bancă, în contul facultății (detalii AICI). Dovada plății se aduce la ridicarea adeverinței.

SUSȚINERE PROBE

Limbă și Literatură: susținere lucrare de licență – 4 februarie;
ATENȚIE! Departamentul de Engleză – Comisia Traducerea Textului Literar – susținerile vor avea loc pe 9 februarie!

Limbi Moderne Aplicate: susținere lucrare de licență – 4 februarie;

Studii Culturale: susținere lucrare de licență – 4 februarie;

Traducere și interpretare
Proba 1 – examene orale:
– Engleză (A/B) – 29 ianuarie;
– Franceză (A/B) – 1 februarie;
– Germană (A/B) – 2 februarie;
– Spaniolă / Italiană / Rusă (A/B) – 3 februarie;
Proba 2 – susținere lucrare de licență – 6 februarie.

Planificare disertații (toate programele) – AICI

ATENȚIE! Toate probele vor fi susține online, pe Google Meet sau Microsoft Teams (Office 365) – mai multe detalii vor fi comunicate prin email celor înscriși.

Licenţă şi disertaţie – septembrie 2020

Ridicare adeverințe de licență/disertație

Adeverințele de licență și disertație pentru toate programele de studiu pot fi ridicate în timpul programului de lucru cu publicul.

ATENȚIE! Cei care își ridică adeverințele trebuie să aducă 2 poze mici și o folie de plastic transparentă A4

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND SESIUNILE IUNIE 2020, SEPTEMBRIE 2020, FEBRUARIE 2021

Consiliul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a decis modificarea structurii examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă pentru sesiunea iunie 2020 (respectiv, septembrie 2020 şi februarie 2021), în condiţiile restricţiilor care decurg din declararea stării de urgenţă şi cele ulterioare acesteia. Astfel:

Program de studii Structura examen de licenţă
Limbă şi literatură modernă (Filologie) Susţinerea lucrării de licenţă (online)
Studii culturale Susţinerea  lucrării de licenţă (online)
Limbi moderne aplicate Susţinerea  lucrării de licenţă (online)
Traducere şi interpretare 1. Proba de interpretare consecutivă (online)
2. Susţinerea lucrării de licență (online)

 

Examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă pentru toate programele de studii din facultatea noastră se va desfăşura cu respectarea calendarului actual, adică în perioada 18 – 30 iunie 2020.

Precizări (din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială adoptată de Universitatea din Bucureşti)

 1. Modificările aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti pentru structura examenului de finalizare sunt valabile pentru toate sesiunile aferente anului universitar 2019-2020 (iunie-iulie 2020, septembrie 2020, februarie 2021 – acolo unde acestea se organizează) și numai pentru aceste sesiuni.
 2. La examenul de finalizare se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare.
 3. Calendarul și documentele necesare înscrierii se afișează pe site-ul facultății cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data examenului.
 4. Înscrierea absolvenților se va realiza cu cel puțin 5 zile înainte de data primei probe.

Vom reveni cu detalii despre procedura de înscriere şi datele examenelor de licenţă în calendarul prevăzut la punctul 3.

Structura examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat rămâne neschimbată, însă procedurile de susținere a probelor și de înscriere vor ține seamă de restricțiile care decurg din declararea stării de urgenţă şi cele ulterioare acesteia:

Programul de masterat Structura examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat
Masteratul Cultura şi Limbajul Organizaţiilor Europene (CLOE) Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul European pentru Formarea Interpreților de Conferință (MEFIC)

Susţinerea online a lucrării de disertație

Probă orală online (interpretare consecutivă și interpretare simultană la ambele limbi studiate)

Masteratul de Lingvistică a Limbii Engleze. Metode şi Aplicaţii Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Americane Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Culturale Britanice Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan Susţinerea online a lucrării de disertație
Masterat în Traduceri și Terminologii Specializate Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul Strategii Comunicaţionale şi Interculturale – Literare şi Lingvistice (SCILL) Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Est-Asiatice Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul Spațiul Islamic: Societăți, Culturi, Mentalități Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Franceze şi Francofone Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Culturale Slave: Rusia şi ţările slave din Centrul şi Estul Europei Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Religioase – Texte și Tradiții Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Traductologie Latino-Romanică Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Hispanice Susţinerea online a lucrării de disertație
Planificare

ÎNSCRIERI:

Înscrierea va avea loc exclusiv ONLINE, printr-un formular care va fi disponibil în perioada 1-2 SEPTEMBRIE. Formularul se va completa folosind adresele de email instituționale (din platforma Office 365 – mai multe informații AICI pentru studenții promoției 2020 – inclusiv reînmatriculări și semestre de grație). Actele necesare vor fi preluate din dosarul studentului. La ridicarea adeverinței de licență/disertație, absolvenții vor semna documentele necesare pentru emiterea diplomei și vor aduce două fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică) și eventualele completări de acte necesare (care nu se aflau în dosar – persoanele care se află în această situație vor fi anunțate prin email în timp util).

Depunerea lucrărilor de licență și disertație va avea loc prin același formular, varianta încărcată fiind transmisă automat către comisii și fiind considerată cea finală. NU se va putea reveni asupra fișierului încărcat prin formular. Se recomandă ca fișierul să fie în format PDF, vor fi acceptate și variante DOC sau DOCX. Lucrările NU se vor mai depune în format fizic.

Pentru înscriere, este necesar să completați formularul de tip exit-survey al Universității din București (disponibil AICI) și să salvați documentul rezultat într-un fișier PDF (folosiți funcția print – > print to PDF). Acest document va fi încărcat în formularul de înscriere!

Formularul de înscriere poate fi găsit AICI și va fi disponibil până la ora 23:59 (în seara zilei de 2 septembrie) – vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai sus!

În atenția absolvenților promoțiilor anterioare!

Actele necesare vor fi preluate din dosarul studentului. La ridicarea adeverinței de licență (la începutul lunii iulie), absolvenții vor semna documentele necesare pentru emiterea diplomei și vor aduce două fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică) și eventualele completări de acte necesare (care nu se aflau în dosar – persoanele care se află în această situație vor fi anunțate prin email în timp util).

Pentru înscriere, absolvenții promoțiilor anterioare:

 • dacă nu au susținut probele prevăzute în această sesiune (mai multe informații mai sus) – trebuie să solicite printr-un formular (disponibil AICI), între 24 și 1 septembrie, primirea unui cont temporar în platforma Office 365. Acest pas este obligatoriu. Apoi, vor completa formularul de înscriere de mai sus în perioada indicată, la fel ca absolvenții promoției 2020 (inclusiv încărcarea lucrării de licență/disertație). Contul va fi folosit pentru înscriere și susținerea probelor; Lista persoanelor care au completat formularul a fost transmisă către Direcția IT a Universității pentru generarea conturilor temporare – informațiile de autentificare vor fi transmise prin email cel târziu în prima parte a zilei de 2 septembrie.
 • dacă au susținut deja în sesiunile anterioare probele prevăzute (mai multe informații mai sus) și doresc să solicite numai echivalarea probelor susținute anterior – vor completa un alt formular (disponibil AICI), în perioada 1-2 septembrie, fără a fi nevoie de o adresă instituțională. ATENȚIE! În acest caz, formularul de tip exit-survey al Universității din București (disponibil AICI) va fi imprimat, semnat și adus la ridicarea adeverinței de licență!

ATENȚIE! Studenții secției de Traducere și Interpretare se pot înscrie pentru susținerea uneia dintre probe fără să o susțină pe cealaltă (pot opta pentru susținerea licenței, susținerea celor două examene orale sau pentru toate probele).

Orice probleme tehnice vor fi semnalate la adresa de email suport@lls.unibuc.ro. Mesajul trebuie să conțină, obligatoriu, următoarele: date de identificare (nume, CNP, secție absolvită), promoția (curentă – 2020 sau o promoție anterioară) și un screenshot sau o poză a mesajului de eroare. 

TAXA DE REPETARE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ – 100 RON / PROBĂ, ÎNCEPÂND CU A TREIA REPETARE (ambele examene orale de la Traducere și Interpretare formează o probă, taxa se plătește indiferent dacă se repetă un examen sau ambele) – această taxă se plătește la casieria Universității din București (campus Panduri) sau prin bancă, în contul facultății (detalii AICI). Dovada plății se aduce la ridicarea adeverinței.

PLANIFICARE PROBE:

ATENȚIE! Toate probele vor fi susține online, pe Google Meet sau Microsoft Teams (Office 365) – mai multe detalii vor fi comunicate prin email celor înscriși.

SUSȚINEREA LUCRĂRII (Limbă și Literatură, Studii Culturale, Limbi Moderne Aplicate) – 4 septembrie

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE (Engleză) – examene și susținerea lucrării – 5 și 6 septembrie

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE (Franceză) – examene și susținerea lucrării – 4 și 7 septembrie

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE (Germană) – examene și susținerea lucrării – 8 și 9 septembrie

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE (Spaniolă, Italiană, Rusă) – examene și susținerea lucrării – 10 septembrie

Comisiile de licență pot fi consultate AICI.

Comisiile de masterat pot fi consultate AICI.

Licenţă şi disertaţie – iunie 2020

Ridicare adeverințe de licență

Adeverințele de licență și disertație pentru toate specializările și programele de studiu pot fi ridicate astăzi (9.07) între orele 12:30 și 15:30, vineri (10.07) între orele 10:00 și 12:00, luni (13.07) între orele 9:30-12:30 și ulterior, în timpul programului de lucru cu publicul, cu mențiunea că în luna august secretariatul este închis.

ATENȚIE! Cei care își ridică adeverințele de licență, trebuie să aducă 2 poze mici și o folie de plastic transparentă A4

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND SESIUNEA IUNIE 2020

Consiliul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a decis modificarea structurii examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă pentru sesiunea iunie 2020 (respectiv, septembrie 2020 şi februarie 2021), în condiţiile restricţiilor care decurg din declararea stării de urgenţă şi cele ulterioare acesteia. Astfel:

Program de studii Structura examen de licenţă
Limbă şi literatură modernă (Filologie) Susţinerea lucrării de licenţă (online)
Studii culturale Susţinerea  lucrării de licenţă (online)
Limbi moderne aplicate Susţinerea  lucrării de licenţă (online)
Traducere şi interpretare 1. Proba de interpretare consecutivă (online)
2. Susţinerea lucrării de licență (online)

 

Examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă pentru toate programele de studii din facultatea noastră se va desfăşura cu respectarea calendarului actual, adică în perioada 18 – 30 iunie 2020.

Precizări (din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială adoptată de Universitatea din Bucureşti)

 1. Modificările aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti pentru structura examenului de finalizare sunt valabile pentru toate sesiunile aferente anului universitar 2019-2020 (iunie-iulie 2020, septembrie 2020, februarie 2021 – acolo unde acestea se organizează) și numai pentru aceste sesiuni.
 2. La examenul de finalizare se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare.
 3. Calendarul și documentele necesare înscrierii se afișează pe site-ul facultății cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data examenului.
 4. Înscrierea absolvenților se va realiza cu cel puțin 5 zile înainte de data primei probe.

Vom reveni cu detalii despre procedura de înscriere şi datele examenelor de licenţă în calendarul prevăzut la punctul 3.

Structura examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat rămâne neschimbată, însă procedurile de susținere a probelor și de înscriere vor ține seamă de restricțiile care decurg din declararea stării de urgenţă şi cele ulterioare acesteia:

Programul de masterat Structura examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat
Masteratul Cultura şi Limbajul Organizaţiilor Europene (CLOE) Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul European pentru Formarea Interpreților de Conferință (MEFIC)

Susţinerea online a lucrării de disertație

Probă orală online (interpretare consecutivă și interpretare simultană la ambele limbi studiate)

Masteratul de Lingvistică a Limbii Engleze. Metode şi Aplicaţii Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Americane Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Culturale Britanice Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan Susţinerea online a lucrării de disertație
Masterat în Traduceri și Terminologii Specializate Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul Strategii Comunicaţionale şi Interculturale – Literare şi Lingvistice (SCILL) Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Est-Asiatice Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul Spațiul Islamic: Societăți, Culturi, Mentalități Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Franceze şi Francofone Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Culturale Slave: Rusia şi ţările slave din Centrul şi Estul Europei Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Religioase – Texte și Tradiții Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Traductologie Latino-Romanică Susţinerea online a lucrării de disertație
Masteratul de Studii Hispanice Susţinerea online a lucrării de disertație
Planificare

ÎNSCRIERI:

Înscrierea va avea loc exclusiv ONLINE, printr-un formular care va fi disponibil în perioada 11-17 iunie. Studenții care susțin a patra examinare în perioada 14-17 iunie vor putea completa formularul și în data de 18 iunie. Formularul se va completa folosind adresele de email instituționale (din platforma Office 365 – mai multe informații AICI pentru studenții promoției 2020 – inclusiv reînmatriculări și semestre de grație). Actele necesare vor fi preluate din dosarul studentului. La ridicarea adeverinței de licență/disertație (la începutul lunii iulie), absolvenții vor semna documentele necesare pentru emiterea diplomei și vor aduce două fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică) și eventualele completări de acte necesare (care nu se aflau în dosar – persoanele care se află în această situație vor fi anunțate prin email în timp util).

Depunerea lucrărilor de licență și disertație va avea loc prin același formular, varianta încărcată fiind transmisă automat către comisii și fiind considerată cea finală. NU se va putea reveni asupra fișierului încărcat prin formular. Se recomandă ca fișierul să fie în format PDF, vor fi acceptate și variante DOC sau DOCX. Lucrările NU se vor mai depune în format fizic.

Pentru înscriere, este necesar să completați formularul de tip exit-survey al Universității din București (disponibil AICI) și să salvați documentul rezultat într-un fișier PDF (folosiți funcția print – > print to PDF). Acest document va fi încărcat în formularul de înscriere!

Formularul de înscriere poate fi completat AICI – vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai sus!

În atenția absolvenților promoțiilor anterioare!

Actele necesare vor fi preluate din dosarul studentului. La ridicarea adeverinței de licență (la începutul lunii iulie), absolvenții vor semna documentele necesare pentru emiterea diplomei și vor aduce două fotografii 3/4 (pe hârtie fotografică) și eventualele completări de acte necesare (care nu se aflau în dosar – persoanele care se află în această situație vor fi anunțate prin email în timp util).

Pentru înscriere, absolvenții promoțiilor anterioare:

 • dacă nu au susținut probele prevăzute în această sesiune (mai multe informații mai sus) – trebuie să solicite printr-un formular (disponibil AICI), până la data de 14 iunie, primirea unui cont temporar în platforma Office 365. Acest pas este obligatoriu. Apoi, vor completa formularul de înscriere de mai sus în perioada 11-17 iunie, la fel ca absolvenții promoției 2020 (inclusiv încărcarea lucrării de licență/disertație). Contul va fi folosit pentru înscriere și susținerea probelor;
 • dacă au susținut deja în sesiunile anterioare probele prevăzute (mai multe informații mai sus) și doresc să solicite numai echivalarea probelor susținute anterior – vor completa formularul disponibil AICI, fără a fi nevoie de o adresă instituțională. ATENȚIE! În acest caz, formularul de tip exit-survey al Universității din București (disponibil AICI) va fi imprimat, semnat și adus la ridicarea adeverinței de licență!

ATENȚIE! Studenții secției de Traducere și Interpretare se pot înscrie pentru susținerea uneia dintre probe fără să o susțină pe cealaltă (pot opta pentru susținerea licenței, susținerea celor două examene orale sau pentru toate probele).

Orice probleme tehnice vor fi semnalate la adresa de email suport@lls.unibuc.ro. Mesajul trebuie să conțină, obligatoriu, următoarele: date de identificare (nume, CNP, secție absolvită), promoția (curentă – 2020 sau o promoție anterioară) și un screenshot sau o poză a mesajului de eroare, 

PLANIFICARE PROBE:

ATENȚIE! Toate probele vor fi susține online, pe Google Meet sau Microsoft Teams (Office 365) – mai multe detalii vor fi comunicate prin email celor înscriși.

LIMBĂ ȘI LITERATURĂ (FILOLOGIE) SUSȚINEREA LUCRĂRII – 25 și 26 IUNIE

STUDII CULTURALE SUSȚINEREA LUCRĂRII – 25 IUNIE

LIMBI MODERNE APLICATESUSȚINEREA LUCRĂRII – 26 IUNIE

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE

 • ENGLEZĂ A + B: examen – 23 iunie / susținere – 27 iunie
 • FRANCEZĂ A + B: examen – 22 iunie / susținere – 27 iunie
 • GERMANĂ A + B: examen – 24 iunie / susținere – 26 iunie
 • SPANIOLĂ/ITALIANĂ/RUSĂ A + B: examen – 25 iunie / susținere – 27 iunie

Comisiile de licență pot fi consultate AICI.

 

MASTER – planificarea poate fi consultată AICI,

Comisiile de masterat pot fi consultate AICI.

Licenţă şi disertaţie – ianuarie-februarie 2020

Înscrieri și acte necesare

ÎNSCRIERI:

20, 22 ianuarie, program 9:30 – 12:30;

21 ianuarie, program 12:30 – 15:30. 

ATENȚIE! Începând cu sesiunea iunie 2018, lucrările de licență și disertație se depun, în format fizic și electronic, la înscriere, conform art. 13 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență și master în Universitatea din București. Departamentele vor recepționa lucrările în format fizic și electronic și vor viza cererea de înscriere în acest sens, ÎNAINTEA înscrierii la secretariat. Cererile de înscriere și fișele de lichidare de mai jos pot fi imprimate față-verso.

 • LICENȚĂ – Acte necesare pentru înscrierea la licență – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere:
   • Limbă și Literatură – AICI;
   • Limbi Moderne Aplicate – AICI;
   • Studii Culturale – AICI;
   • Traducere și Interpretare – AICI;
  • Cerere de echivalare – pentru echivalarea probelor susținute anterior – AICI;
  • Formularul privind colectarea datelor de contact (se depune imprimat și semnat conform instrucțiunilor de pe site) – AICI;

Toate documentele de mai sus se completează indiferent dacă absolventul susține sau nu lucrarea de licență! Candidații care nu doresc să susțină lucrarea vor menționa acest lucru în locul semnăturii profesorului coordonator, pe cererea de înscriere.

 • DISERTAȚIE – Acte necesare pentru înscrierea la disertație – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere – AICI;
  • Formularul privind colectarea datelor de contact (se depune imprimat și semnat conform instrucțiunilor de pe site) – AICI;

Pentru fișa de lichidare sunt necesare vize de la bibliotecă (secțiile BCU din FLLS), serviciul social (în clădirea Facultății de Drept) și serviciul contabil (clădirea Rectoratului UB – Șos. Panduri nr. 90).

Documente necesare depunerii lucrării de licență / disertație (la departamente – detalii AICI):
 • LICENȚĂ:
  • lucrarea de licență (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunere – AICI;
 • MASTER:
  • lucrarea de disertație (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunereAICI;

 

ATENȚIE! Începând din sesiunea iunie 2017, cele două probe (examenele scrise, respectiv susținerea lucrării de licență) se desfășoară independent. Așadar, un student care nu a obținut notă de trecere la prima probă (examenele scrise) se poate prezenta la susținerea lucrării, urmând ca proba nepromovată să fie susținută într-o sesiune ulterioară.

Planificarea probelor

LIMBĂ ȘI LITERATURĂ (FILOLOGIE) + STUDII CULTURALE

LIMBA ȘI LITERATURA A / Studii Culturale – 27 IANUARIE

 • Franceză – Sala 218  – ora 09.00, Edgar Quinet
 • Spaniolă – Catedră – ora 09.00, Edgar Quinet
 • Neogreacă – Sala 326 – ora 10.00, Edgar Quinet
 • Arabă + Japoneză – Sala 5 – ora 09.00, Pitar Moș
 • Engleză + Studii Americane – Sala 1 – ora 09.00, Pitar Moș
 • Germană + Neerlandeză – Sala 2 – ora 09.00, Pitar Moș

LIMBA ȘI LITERATURA B – 29 IANUARIE

 • Franceză – Sala 218  – ora 09.00, Edgar Quinet
 • Italiană – Catedră – ora 09.00, Edgar Quinet
 • Spaniolă – Catedră – ora 09.00, Edgar Quinet
 • Portugheză – Catedră – ora 09.00, Edgar Quinet
 • Coreeană – Cabinet – ora 09.00, Pitar Moș
 • Engleză – Sala 1 – ora 09.00, Pitar Moș
 • Germană – Sala 2 – ora 09.00, Pitar Moș
 • Hindi – Cabinet – ora 09.00, Pitar Moș
 • Rusă – Cabinet – ora 09.00, Pitar Moș
 • Română – Sala 211 – ora 09.00, Edgar Quinet

SUSȚINEREA LUCRĂRII – 31 IANUARIE

LIMBI MODERNE APLICATE

LIMBA ENGLEZĂ + LIMBA B – 27 IANUARIE

DREPT + ECONOMIE – 29 IANUARIE

SUSȚINEREA LUCRĂRII – 31 IANUARIE

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE

 • ENGLEZĂ A + B (03.02.2020) – Sala 1 – ora 08:00, Pitar Moș
 • FRANCEZĂ A + B (04.02.2020) – Catedră – ora 09:00, Edgar Quinet
 • GERMANĂ A + B (05.02.2020) – Catedră – ora 08:00, Pitar Moș
 • SPANIOLĂ A + B (06.02.2020) – Catedră – ora 09:00, Edgar Quinet

SUSȚINEREA LUCRĂRII: 07 FEBRUARIE

Licenţă şi disertaţie – septembrie 2019

Înscrieri
 • 29 august, program 10:00-14:00
 • 30 august, program 10:00-12:00
Acte necesare

ATENȚIE! Începând cu sesiunea iunie 2018, lucrările de licență și disertație se depun, în format fizic și electronic, la înscriere, conform art. 13 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență și master în Universitatea din București. Departamentele vor recepționa lucrările în format fizic și electronic și vor viza cererea de înscriere în acest sens, ÎNAINTEA înscrierii la secretariat (detalii AICI). Cererile de înscriere și fișele de lichidare de mai jos pot fi imprimate față-verso.

 • LICENȚĂ – Acte necesare pentru înscrierea la licență – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere:
   • Limbă și Literatură – AICI;
   • Limbi Moderne Aplicate – AICI;
   • Studii Culturale – AICI;
   • Traducere și Interpretare – AICI;
  • Cerere de echivalare – pentru echivalarea probelor susținute anterior – AICI;
  • Formularul privind colectarea datelor de contact (se depune imprimat și semnat conform instrucțiunilor de pe site) – AICI;

Toate documentele de mai sus se completează indiferent dacă absolventul susține sau nu lucrarea de licență! Candidații care nu doresc să susțină lucrarea vor menționa acest lucru în locul semnăturii profesorului coordonator, pe cererea de înscriere.

 • DISERTAȚIE – Acte necesare pentru înscrierea la disertație – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere – AICI;
  • Formularul privind colectarea datelor de contact (se depune imprimat și semnat conform instrucțiunilor de pe site) – AICI;

Pentru fișa de lichidare sunt necesare vize de la bibliotecă (secțiile BCU din FLLS), serviciul social și serviciul contabil (ambele în clădirea Facultății de Drept).

Documente necesare depunerii lucrării de licență / disertație (la departamente – detalii AICI):
 • LICENȚĂ:
  • lucrarea de licență (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunere – AICI;
 • MASTER:
  • lucrarea de disertație (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunereAICI;

 

ATENȚIE! Începând din sesiunea iunie 2017, cele două probe (examenele scrise, respectiv susținerea lucrării de licență) se desfășoară independent. Așadar, un student care nu a obținut notă de trecere la prima probă (examenele scrise) se poate prezenta la susținerea lucrării, urmând ca proba nepromovată să fie susținută într-o sesiune ulterioară.

Planificarea probelor

ATENȚIE! Examenele scrise pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Rezultatele contestațiilor vor fi afișate după 48 de ore.

FILOLOGIE/STUDII CULTURALE

 • 3 septembrie – Limbă și Literatură A / Studii Culturale – ora 9:00:
  • Franceză – sala nouă de lângă catedră (fosta sală a secretariatului);
  • Italiană, Spaniolă, Portugheză – sala 307 (Litere);
  • Neogreacă – catedră;
  • Arabă – cabinet;
  • Chineză, Japoneză – Sala 1;
  • Engleză, Studii Americane – Amf. Shakespeare;
  • Germană, Neerlandeză – Emerson;
  • Rusă – cabinet;
 • 5 septembrie – Limbă și Literatură B – ora 9:00:
  • Franceză – sala 218;
  • Italiană – catedră;
  • Spaniolă – catedră;
  • Portugheză – catedră;
  • Catalană – catedră;
  • Coreeană, Persană, Hindi – catedra de turcă;
  • Română – Litere;
  • Rusă – cabinet;
  • Engleză – Shakespeare;
  • Germană – sala 1;
 • 6 septembrie – SUSȚINEREA  LUCRĂRII.

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

 • 2 septembrie – ENGLEZĂ (SCRIS+ORAL);
 • 3 septembrie – FRANCEZĂ (SCRIS+ORAL);
 • 4 septembrie – GERMANĂ (SCRIS+ORAL);
 • 5 septembrie – RUSĂ, SPANIOLĂ, ITALIANĂ (SCRIS + ORAL);
  • Spaniolă – catedră (317);
 • 6 septembrie – SUSȚINEREA LUCRĂRII.

LIMBI MODERNE APLICATE

 • 3 septembrie – PROBA A (ENGLEZĂ + LIMBA B)
 • 5 septembrie – PROBA B (DREPT + ECONOMIE)
 • 6 septembrie – SUSȚINEREA  LUCRĂRII.

 

MASTERAT – DISERTAȚIILE SE VOR SUSȚINE ÎN PERIOADA 4-9 SEPTEMBRIE

 

Licenţă şi disertaţie – iunie 2019

Înscrieri
 • 3-6 iunie / 10-12 iunie
 • program 11:00-14:00

Comisiile de licență și disertație pot fi consultate AICI.

Eventualele contestații vor fi depuse conform instrucțiunilor comisiei de examinare, publicate împreună cu listele rezultatelor la avizier. În lipsa unor instrucțiuni explicite, contestațiile pot fi depuse la secretariatul facultății a doua zi după publicarea rezultatelor, în intervalul 11:00-12:00.

Planificarea probelor (LICENȚĂ)

FILOLOGIE/STUDII CULTURALE

 • 18 iunie – Limbă și Literatură A / Studii Culturale:
  • Franceză – amf. Hasdeu  – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Italiană – Sala 213 – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Spaniolă – Amf. Maiorescu – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Portugheză – Amf. Maiorescu – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Filologie clasică – Sala 326 – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Neogreacă – Sala 322 – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Maghiară – Sala 1 – ora 09.00, Pitar Moș

  • Rromani – Sala 1 – ora 09.00, Pitar Moș

  • Studii Iudaice – Sala 2 – ora 09.00, Pitar Moș

  • Arabă – Amf. Goethe – ora 09.00, Pitar Moș

  • Turcă – Sala Emerson – ora 09.00, Pitar Moș

  • Chineză – Sala Cartianu – ora 09.00, Pitar Moș

  • Japoneză – Amf. Mark Twain – ora 09.00, Pitar Moș

  • Studii Americane – Sala Plante – ora 09.00, Pitar Moș

  • Germană – Amf. Shakespeare – ora 09.00, Pitar Moș

  • Neerlandeză – Amf. Shakespeare – ora 09.00, Pitar Moș

  • Rusă – Cabinet – ora 09.00, Pitar Moș

  • Slave – Amf. Pușkin – ora 09.00, Pitar Moș

  • Engleză – Amf. 5 + Sala 70, Universitatea N. Titulescu (Metrou Timpuri Noi) – ora 09.00

 • 20 iunie – Limbă și Literatură B;
  • Franceză – Amf. Hasdeu – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Italiană – Sala 213 – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Spaniolă + Catalană + Portugheză – Amf. Maiorescu – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Greacă Veche, Latină – Sala 322 – ora 09.00, Edgar Quinet

  • Română – Sala 118, ora 09.00, Edgar Quinet

  • Engleză – Amf. Bogdan și Amf. Shakespeare si Amf. Goethe – ora 09.00, Pitar Moș

  • Germană – Amf. 5, Universitatea N. Titulescu (Metrou Timpuri Noi) – ora 09.00

  • Neerlandeză – Amf. 5, Universitatea N. Titulescu (Metrou Timpuri Noi) – ora 09.00
  • Rusă – Amf. Pușkin – ora 09.00, Pitar Moș

  • Hindi, Persană, Coreeană – Sala Emerson – ora 09.00, Pitar Moș

  • Suedeză – Amf. Mark Twain – ora 09.00, Pitar Moș

 • 24 iunie – SUSȚINEREA  LUCRĂRII:
  • Literatura Germana A+B, sala Catedra, de la ora 9:00
  • Limba Germana A+B, sala Goethe, de la ora 9:00
  • Suedeza B, Cabinetul de suedeză, ora 10.00
  • Neerlandeza A+B ora 9.00, sala 57bis Universitatea Nicolae Titulescu

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

 • 18 iunie – ENGLEZĂ (SCRIS) – Amf. Bogdan – ora 08.00 – Pitar Moș;
 • 19 iunie – ENGLEZĂ (ORAL);
 • 20 iunie – FRANCEZĂ (SCRIS) – Sala 313 – ora 09.00 – Edgar Quinet;
 • 21 iunie – FRANCEZĂ (ORAL);
 • 24 iunie – GERMANĂ (SCRIS) – Amf. Bogdan – ora 09.00 – Pitar Moș;
 • 25 iunie – GERMANĂ (ORAL);
 • 26 iunie – RUSĂ (SCRIS), SPANIOLĂ, ITALIANĂ (SCRIS + ORAL);
  • Rusă – Amf. Puskin – ora 09.00 – Pitar Moș
  • Italiană – Sala 213 – ora 09.00 – Edgar Quinet
  • Spaniolă – Amf. Maiorescu – ora 09.00 – Edgar Quinet
 • 27 iunie – RUSĂ (ORAL);
 • 28 iunie – FRANCEZĂ, SPANIOLĂ, ITALIANĂ, RUSĂ (SUSȚINEREA LUCRĂRII);
 • 29 iunie – ENGLEZĂ – ora 15:00, GERMANĂ – ora 10:30 (SUSȚINEREA LUCRĂRII)
  • Germană, sala Goethe, de la ora 10:30;

LIMBI MODERNE APLICATE

 • 24 iunie – PROBA A (ENGLEZĂ + LIMBA B) – ora 8:00 – Amf. Stoilow, Facultatea de Matematică, Edgar Quinet
 • 26 iunie – PROBA B (DREPT + ECONOMIE) – ora 8:00 – Amf. Stoilow, Matematică, Et. 1, Edgar Quinet
 • 28 iunie – SUSȚINEREA  LUCRĂRII
  • Germană, sala Goethe, de la ora 9:00.
Acte necesare

ATENȚIE! Începând cu sesiunea iunie 2018, lucrările de licență și disertație se depun, în format fizic și electronic, la înscriere, conform art. 13 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență și master în Universitatea din București. Departamentele vor recepționa lucrările în format fizic și electronic și vor viza cererea de înscriere în acest sens, ÎNAINTEA înscrierii la secretariat. Programul de depunere și adresele de email pot fi consultate AICI. Cererile de înscriere și fișele de lichidare de mai jos pot fi imprimate față-verso.

 • LICENȚĂ – Acte necesare pentru înscrierea la licență – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere:
   • Limbă și Literatură – AICI;
   • Limbi Moderne Aplicate – AICI;
   • Studii Culturale – AICI;
   • Traducere și Interpretare – AICI;
  • Cerere de echivalare – pentru echivalarea probelor susținute anterior – AICI;
  • Formularul privind colectarea datelor de contact (se depune imprimat și semnat conform instrucțiunilor de pe site) – AICI;

Toate documentele de mai sus se completează indiferent dacă absolventul susține sau nu lucrarea de licență! Candidații care nu doresc să susțină lucrarea vor menționa acest lucru în locul semnăturii profesorului coordonator, pe cererea de înscriere.

 • DISERTAȚIE – Acte necesare pentru înscrierea la disertație – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere – AICI;
  • Formularul privind colectarea datelor de contact (se depune imprimat și semnat conform instrucțiunilor de pe site) – AICI;

Pentru fișa de lichidare sunt necesare vize de la bibliotecă (secțiile BCU din FLLS), serviciul social și serviciul contabil (ambele în clădirea Facultății de Drept).

Documente necesare depunerii lucrării de licență / disertație (la departamente):
 • LICENȚĂ:
  • lucrarea de licență (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunere – AICI;
 • MASTER:
  • lucrarea de disertație (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunereAICI;

Programul de depunere pentru toate departamentele este disponibil AICI.

ATENȚIE! Începând din sesiunea iunie 2017, cele două probe (examenele scrise, respectiv susținerea lucrării de licență) se desfășoară independent. Așadar, un student care nu a obținut notă de trecere la prima probă (examenele scrise) se poate prezenta la susținerea lucrării, urmând ca proba nepromovată să fie susținută într-o sesiune ulterioară.

Licenţă şi disertaţie – FEBRUARIE 2019

PLANIFICARE LICENŢĂ:

FILOLOGIE/STUDII CULTURALE

 • 28 ianuarie – Limbă și Literatură A / Studii Culturale;
  • Ora 9:00, catedre
 • 30 ianuarie – Limbă și Literatură B – ora 9:00:
  • Engleză – Sala 8 Pitar Moș
  • Germană – Sala 9 Pitar Moș
  • Suedeză – Sala 9 Pitar Moș
  • Coreeană – Cabinet Pitar Moș
  • Rusă – Catedră Pitar Moș
  • Spaniolă – Catedră Edgar Quinet
  • Română – Sala 120
 • 4 februarie – SUSȚINEREA  LUCRĂRII;

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

 • 25 ianuarie – ENGLEZĂ (SCRIS ȘI ORAL);
 • 28 ianuarie – FRANCEZĂ (SCRIS ȘI ORAL);
 • 30 ianuarie – GERMANĂ (SCRIS ȘI ORAL);
 • 1 februarie – SPANIOLĂ, ITALIANĂ, RUSĂ (SCRIS + ORAL);
 • 5 februarie – SUSȚINEREA LUCRĂRII;

LIMBI MODERNE APLICATE

 • 28 ianuarie – PROBA A (ENGLEZĂ + LIMBA B)
  • ora 8:00, Sala 9, Facultatea de Matematică
 • 30 ianuarie – PROBA B (DREPT + ECONOMIE)
 • 4 februarie – SUSȚINEREA  LUCRĂRII;

GHIDUL LICENȚEI 2018AICI

Bibliografia poate fi consultată pe site-urile / la avizierele departamentelor. Comisiile pot fi consultate aici: licență / disertație.

ÎNSCRIERI:

 • 21, 22 și 23 ianuarie
 • program 10:00-14:00

ACTE NECESARE

ATENȚIE! Începând cu sesiunea iunie 2018, lucrările de licență și disertație se depun, în format fizic și electronic, la înscriere, conform art. 13 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență și master în Universitatea din București. Departamentele vor recepționa lucrările în format fizic și electronic și vor viza cererea de înscriere în acest sens, ÎNAINTEA înscrierii la secretariat. Programul de depunere și adresele de email pot fi consultate la departamente.
Documentele de mai jos pot fi imprimate față-verso.

 • LICENȚĂ – Acte necesare pentru înscrierea la licență – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere:
   • Limbă și Literatură – AICI;
   • Limbi Moderne Aplicate – AICI;
   • Studii Culturale – AICI;
   • Traducere și Interpretare – AICI;
  • Cerere de echivalare – pentru echivalarea probelor susținute anterior – AICI;
  • Tabel de colectare a datelor personale – AICI;

Toate documentele de mai sus se completează indiferent dacă absolventul susține sau nu lucrarea de licență! Candidații care nu doresc să susțină lucrarea vor menționa acest lucru în locul semnăturii profesorului coordonator, pe cererea de înscriere.

 • DISERTAȚIE – Acte necesare pentru înscrierea la disertație – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere – AICI;
  • Tabel de colectare a datelor personale – AICI;

Pentru fișa de lichidare sunt necesare vize de la bibliotecă (secțiile BCU din FLLS), serviciul social și serviciul contabil (ambele în clădirea Facultății de Drept).

Documente necesare depunerii lucrării de licență / disertație (la departamente):
 • LICENȚĂ:
  • lucrarea de licență (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunere – AICI;
 • MASTER:
  • lucrarea de disertație (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunereAICI;

Programul de depunere pentru toate departamentele – AICI
ATENȚIE! Începând din sesiunea iunie 2017, cele două probe (examenele scrise, respectiv susținerea lucrării de licență) se desfășoară independent. Așadar, un student care nu a obținut notă de trecere la prima probă (examenele scrise) se poate prezenta la susținerea lucrării, urmând ca proba nepromovată să fie susținută într-o sesiune ulterioară.

Licenţă şi disertaţie – SEPTEMBRIE 2018

PLANIFICARE LICENŢĂ:

FILOLOGIE/STUDII CULTURALE

 • 4 septembrie – Limbă și Literatură A / Studii Culturale – ora 9.00, la Catedra secției respective;
 • 5 septembrie – Limbă și Literatură B – ora 9:00:
  • Franceză – Amf. Hasdeu;
  • Engleză – Amf. Shakespeare;
  • Germană + Neerlandeză – Amf. Emerson;
  • Spaniolă + Portugheză – Catedră;
  • Latină – Catedră;
  • Rusă – Catedră;
  • Persană – Cabinet.
 • 6 septembrie – SUSȚINEREA  LUCRĂRII;

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

 • 1 SEPTEMBRIE – ENGLEZĂ (SCRIS ȘI ORAL);
  • Sala Bogdan, ora 8:00 (intrarea în sală la 7:30);
 • 3 SEPTEMBRIE – FRANCEZĂ (SCRIS ȘI ORAL);
  • Catedră, ora 9:00 (scris), ora 12:00 (oral);
 • 4 SEPTEMBRIE – GERMANĂ (SCRIS ȘI ORAL);
  • Sala 10, ora 9:00 (scris), ora 13:00 (oral);
 • 5 SEPTEMBRIE – SPANIOLĂ, ITALIANĂ, RUSĂ (SCRIS + ORAL);
 • 6 SEPTEMBRIE – SUSȚINEREA LUCRĂRII;

LIMBI MODERNE APLICATE

 • 4 SEPTEMBRIE – PROBA A (ENGLEZĂ + LIMBA B)
  • Sala 220 (Matematică), ora 8:00
 • 5 SEPTEMBRIE – PROBA B (DREPT + ECONOMIE)
 • 6 SEPTEMBRIE – SUSȚINEREA  LUCRĂRII;

GHIDUL LICENȚEI 2018AICI

Bibliografia poate fi consultată pe site-urile / la avizierele departamentelor. Comisiile pot fi consultate aici: licență / disertație.

ÎNSCRIERI:

 • 30 august – Licență – TI și LMA
 • 3 septembrie – Licență (Filologie, Studii Culturale, LMA) și Disertație
 • program 10:00-14:00

ACTE NECESARE

ATENȚIE! Începând cu sesiunea iunie 2018, lucrările de licență și disertație se depun, în format fizic și electronic, la înscriere, conform art. 13 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență și master în Universitatea din București. Departamentele vor recepționa lucrările în format fizic și electronic și vor viza cererea de înscriere în acest sens, ÎNAINTEA înscrierii la secretariat. Programul de depunere și adresele de email pot fi consultate la departamente.
Documentele de mai jos pot fi imprimate față-verso.

 • LICENȚĂ – Acte necesare pentru înscrierea la licență – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere:
   • Limbă și Literatură – AICI;
   • Limbi Moderne Aplicate – AICI;
   • Studii Culturale – AICI;
   • Traducere și Interpretare – AICI;
  • Cerere de echivalare – pentru echivalarea probelor susținute anterior – AICI;
  • Tabel de colectare a datelor personale – AICI;

Toate documentele de mai sus se completează indiferent dacă absolventul susține sau nu lucrarea de licență! Candidații care nu doresc să susțină lucrarea vor menționa acest lucru în locul semnăturii profesorului coordonator, pe cererea de înscriere.

 • DISERTAȚIE – Acte necesare pentru înscrierea la disertație – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere – AICI;
  • Tabel de colectare a datelor personale – AICI;

Pentru fișa de lichidare sunt necesare vize de la bibliotecă (secțiile BCU din FLLS), serviciul social și serviciul contabil (ambele în clădirea Facultății de Drept).

Documente necesare depunerii lucrării de licență / disertație (la departamente – programul va fi afișat AICI):
 • LICENȚĂ:
  • lucrarea de licență (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunere – AICI;
 • MASTER:
  • lucrarea de disertație (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunere – AICI;

ATENȚIE! Începând din sesiunea iunie 2017, cele două probe (examenele scrise, respectiv susținerea lucrării de licență) se desfășoară independent. Așadar, un student care nu a obținut notă de trecere la prima probă (examenele scrise) se poate prezenta la susținerea lucrării, urmând ca proba nepromovată să fie susținută într-o sesiune ulterioară.

Licenţă şi disertaţie – IUNIE 2018

PLANIFICARE LICENŢĂ:

FILOLOGIE/STUDII CULTURALE

 • 18 IUNIE – Limbă și Literatură A / Studii Culturale:
  • Franceză – Sala 212 – ora 09.00, Edgar Quinet
  • Italiană – Sala 213 – ora 09.00, Edgar Quinet
  • Spaniolă – Amf. Maiorescu – ora 09.00, Edgar Quinet
  • Portugheză – Amf. Maiorescu – ora 09.00, Edgar Quinet
  • Filologie clasică – Sala 326 – ora 09.00, Edgar Quinet
  • Neogreacă – Sala 322 – ora 09.00, Edgar Quinet
  • Maghiară – Sala 1 – ora 09.00, Pitar Moș
  • Rromani – Sala 1 – ora 09.00, Pitar Moș
  • Studii Iudaice – Sala 1 – ora 09.00, Pitar Moș
  • Arabă – Sala Emerson – ora 09.00, Pitar Moș
  • Turcă – Sala Emerson – ora 09.00, Pitar Moș
  • Chineză – Sala Emerson – ora 09.00, Pitar Moș
  • Japoneză – Sala Emerson – ora 09.00, Pitar Moș
  • Engleză – Amf. Bogdan – ora 09.00, Pitar Moș
  • Studii Americane – Amf. Shakespeare – ora 09.00, Pitar Moș
  • Germană – Amf. Goethe – ora 09.00, Pitar Moș
  • Neerlandeză – Amf. Goethe – ora 09.00, Pitar Moș
  • Rusă – Amf. Puskin – ora 09.00, Pitar Moș
  • Slave – Cabinet Rusă – ora 09.00, Pitar Moș
 • 20 IUNIE – Limbă și Literatură B:
  • Franceză – Amf. Hașdeu – ora 09.00, Edgar Quinet;
  • Italiană – Sala 213 – ora 09.00, Edgar Quinet;
  • Spaniolă + Catalană + Portugheză – Amf. Maiorescu – ora 09.00, Edgar Quinet;
  • Greacă veche, Latină – Sala 322 – ora 09.00, Edgar Quinet;
  • Română – sala 117 – ora 9.00, Edgar Quinet;
  • Engleză – Amf. Bogdan și Amf. Shakespeare si Amf. Goethe – ora 09.00, Pitar Moș;
  • Germană + Suedeză – Amf. Twain și Amf. Emerson – ora 09.00, Pitar Moș;
  • Rusă – Cabinetul de rusă – ora 09.00, Pitar Moș;
  • Hindi, Persană – Cabinet – ora 09.00, Pitar Moș.
 • 22 IUNIE – SUSȚINEREA  LUCRĂRII (cu excepția studenților de la Engleză A/B înscriși la comisia de traduceri literare, care vor avea susținerea pe data de 29, împreună cu secția de Traducere și Interpretare);

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

 • 19 IUNIE – ENGLEZĂ (SCRIS);
  • Engleză – Scris – 19.06.2018 – Amf. Bogdan – ora 08.00 – Pitar Moș
 • 20 IUNIE – ENGLEZĂ (ORAL);
 • 22 IUNIE – FRANCEZĂ (SCRIS);
  • Franceză – Scris – 22.06.2018 – Amf. Hașdeu – ora 08.30 – Edgar Quinet
 • 23 IUNIE – FRANCEZĂ (ORAL);
 • 15 IUNIE – GERMANĂ (SCRIS);
  • Germană – Scris – 15.06.2018 – Amf. Bogdan – ora 08.30 – Pitar Moș
 • 16 IUNIE – GERMANĂ (ORAL);
 • 21 IUNIE – SPANIOLĂ, ITALIANĂ, RUSĂ (SCRIS + ORAL);
  • Rusă – Scris – 21.06.2018 – Cabinet Rusă – ora 08.30 – Pitar Moș
  • Italiană – Scris – 21.06.2018 – Catedră – ora 08.30 – Edgar Quinet
  • Spaniolă – Scris – 21.06.2018 – Sla 313 – ora 08.30 – Edgar Quinet
 • 29 IUNIE – SUSȚINEREA LUCRĂRII;

LIMBI MODERNE APLICATE

 • 18 IUNIE – PROBA A (ENGLEZĂ + LIMBA B) – ora 09.00 – Amf. Spiru Haret și Stoilow, Facultatea de Matematică, Edgar Quinet;
 • 20 IUNIE – PROBA B (DREPT + ECONOMIE) – ora 09.00 – Amf. Spiru Haret și Stoilow, Facultatea de Matematică, Edgar Quinet;
 • 22 IUNIE – SUSȚINEREA  LUCRĂRII;

 

GHIDUL LICENȚEI 2018AICI

Bibliografia poate fi consultată pe site-urile / la avizierele departamentelor. Comisiile pot fi consultate aici: licență / disertație.

ÎNSCRIERI:

 • 4-8 IUNIE, program 10:00-14:00
 • 11-13 IUNIE, program 10:00-14:00

ACTE NECESARE

ATENȚIE! Începând cu sesiunea iunie 2018, lucrările de licență și disertație se depun, în format fizic și electronic, la înscriere, conform art. 13 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență și master în Universitatea din București. Departamentele vor recepționa lucrările în format fizic și electronic și vor viza cererea de înscriere în acest sens, ÎNAINTEA înscrierii la secretariat. Programul de depunere și adresele de email pot fi consultate AICI (în curs de actualizare).
Documentele de mai jos pot fi imprimate față-verso.

 • LICENȚĂ – Acte necesare pentru înscrierea la licență – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere:
   • Limbă și Literatură – AICI;
   • Limbi Moderne Aplicate – AICI;
   • Studii Culturale – AICI;
   • Traducere și Interpretare – AICI;
  • Cerere de echivalare – pentru echivalarea probelor susținute anterior – AICI;
  • Tabel de colectare a datelor personale – AICI;

Toate documentele de mai sus se completează indiferent dacă absolventul susține sau nu lucrarea de licență! Candidații care nu doresc să susțină lucrarea vor menționa acest lucru în locul semnăturii profesorului coordonator, pe cererea de înscriere.

 • DISERTAȚIE – Acte necesare pentru înscrierea la disertație – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere – AICI;
  • Tabel de colectare a datelor personale – AICI;

Pentru fișa de lichidare sunt necesare vize de la bibliotecă (secțiile BCU din FLLS), serviciul social și serviciul contabil (ambele în clădirea Facultății de Drept).

Documente necesare depunerii lucrării de licență / disertație (la departamente – programul va fi afișat AICI):
 • LICENȚĂ:
  • lucrarea de licență (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunere – AICI;
 • MASTER:
  • lucrarea de disertație (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunere – AICI;

ATENȚIE! Începând din sesiunea iunie 2017, cele două probe (examenele scrise, respectiv susținerea lucrării de licență) se desfășoară independent. Așadar, un student care nu a obținut notă de trecere la prima probă (examenele scrise) se poate prezenta la susținerea lucrării, urmând ca proba nepromovată să fie susținută într-o sesiune ulterioară.
 
 

Licenţă şi disertaţie – FEBRUARIE 2018

PLANIFICARE LICENŢĂ:

FILOLOGIE/STUDII CULTURALE

 • 5 FEBRUARIE – PROBA A (Limbă și Literatură A / Studii Culturale);
  • Franceză – Catedră – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Italiană – Catedră – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Spaniolă – Catedră – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Neogreacă – Catedră – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Maghiară – Catedră – ora 9.00, Pitar Moș
  • Rromani – Catedră – ora 9.00, Pitar Moș
  • Arabă – Sala Sibawayhi – ora 9.00, Pitar Moș
  • Chineză – Catedră – ora 13.00, Pitar Moș
  • Japoneză – Catedră – ora 9.00, Pitar Moș
  • Engleză + Studii Americane – Sala 1 – ora 9.00, Pitar Moș
  • Germană – Sala 2 – ora 9.00, Pitar Moș
  • Rusă + Bulgară – Catedră – ora 9.00, Pitar Moș
 • 7 FEBRUARIE – PROBA B (Limbă și Literatură B);
  • Franceză – Catedra – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Spaniolă – Catedra – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Portugheză – Catedra – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Română – consultați avizierul Facultății de Litere
  • Engleză – Sala 2 – ora 9.00, Pitar Moș
  • Germană + Suedeză – Sala 1– ora 9.00, Pitar Moș
  • Italiană – Catedra – ora 9.00, Pitar Moș
  • Hindi – Catedra – ora 9.00, Pitar Moș
 • 9 FEBRUARIE – SUSȚINEREA  LUCRĂRII – planificarea se va afișa la departamente;

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

 • 9 FEBRUARIE – ENGLEZĂ (SCRIS + ORAL) – Sala 1 – ora 8.00 – Pitar Moș;
 • 5 FEBRUARIE – FRANCEZĂ (SCRIS + ORAL) – Catedra – ora 9.00 – Edgar Quinet;
 • 7 FEBRUARIE – GERMANĂ (SCRIS + ORAL) – Sala 1 – ora 9.00 – Pitar Moș;
 • 6 FEBRUARIE – SPANIOLĂ (SCRIS + ORAL) – Catedra – ora 9.00 – Edgar Quinet;
 • 12 FEBRUARIE – SUSȚINEREA LUCRĂRII – SPANIOLĂ, ITALIANĂ, RUSĂ, FRANCEZĂ, GERMANĂ – planificarea se va afișa la departamente;
 • 15 FEBRUARIE – SUSȚINEREA LUCRĂRII – ENGLEZĂ – planificarea se va afișa la departamente;

LIMBI MODERNE APLICATE

 • 5 FEBRUARIE – PROBA A (ENGLEZĂ + LIMBA B);
 • 7 FEBRUARIE – PROBA B (DREPT + ECONOMIE);
 • 9 FEBRUARIE – SUSȚINEREA  LUCRĂRII – planificarea se va afișa la departamente;

Bibliografia poate fi consultată pe site-urile / la avizierele departamentelor.

ÎNSCRIERI:

 • 29-31 ianuarie, orele 10.00 – 14.00;

ACTE NECESARE

Documente în format electronic:

* Pentru fișa de lichidare sunt necesare vize de la bibliotecă (secțiile BCU din FLLS), serviciul social și serviciul contabil (ambele în clădirea Facultății de Drept).
**ATENȚIE! Începând din sesiunea iunie 2017, cele două probe (examenele scrise, respectiv susținerea lucrării de licență) se desfășoară independent. Așadar, un student care nu a obținut notă de trecere la prima probă (examenele scrise) se poate prezenta la susținerea lucrării, urmând ca proba nepromovată să fie susținută într-o sesiune ulterioară. De asemenea, se permite înscrierea pentru susținerea examenelor FĂRĂ a prezenta lucrarea de licență. În acest sens, studenții care doresc să susțină lucrarea vor prezenta lista completă de acte și vor avea semnătura profesorului coordonator pe fișa de înscriere. Studenții care NU doresc să susțină lucrarea în această sesiune nu vor mai depune la dosar CD-ul cu lucrarea, declarația CD și declarația de originalitate, iar pe fișa de înscriere vor înlocui semnătura profesorului coordonator cu mențiunea (scrisă în clar) NU DORESC SĂ SUSȚIN LUCRAREA DE LICENȚĂ și semnătura proprie.

Licenţă şi disertaţie – SEPTEMBRIE 2017

PLANIFICARE LICENŢĂ:

FILOLOGIE/STUDII CULTURALE

 • 4 SEPTEMBRIE – PROBA A
  • Ora 9:00 – catedre
 • 6 SEPTEMBRIE – PROBA B
  • Ora 9:00 – catedre
 • 8 SEPTEMBRIE – SUSȚINEREA  LUCRĂRII

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

 • 4 SEPTEMBRIE – ENGLEZĂ (SCRIS + ORAL)
  • Ora 8:00 – sala L3, Pitar Moș;
 • 8 SEPTEMBRIE – FRANCEZĂ (SCRIS + ORAL)
  • Ora 9:00 – catedră, Edgar Quinet
 • 6 SEPTEMBRIE – GERMANĂ (SCRIS + ORAL)
  • Ora 9:00 – sala 6, Pitar Moș;
 • 1 SEPTEMBRIE – SPANIOLĂ, ITALIANĂ, RUSĂ (SCRIS + ORAL)
  • Italiana – ora 13:30, catedra;
  • Spaniola – ora 8:30, sala 313;
  • Rusa – ora 10:00, cabinet.
 • 11 SEPTEMBRIE – SUSȚINEREA LUCRĂRII
  • Italiană – ora 10:00, catedră.

LIMBI MODERNE APLICATE

 • 4 SEPTEMBRIE – PROBA A (ENGLEZĂ + LIMBA B)
  • Ora 8:00 – Sala 1 (Matematică)
 • 6 SEPTEMBRIE – PROBA B (DREPT + ECONOMIE)
  • Ora 8:00 – Sala 5 (Matematică)
 • 8 SEPTEMBRIE – SUSȚINEREA  LUCRĂRII

Bibliografia poate fi consultată pe site-urile / la avizierele departamentelor.

ÎNSCRIERI:

 • 30 August, orele 09.00 – 11.30
 • 31 August, orele 11.00 – 14.00

ACTE NECESARE

Documente în format electronic:

* Pentru fișa de lichidare sunt necesare vize de la bibliotecă (secțiile BCU din FLLS), serviciul social și serviciul contabil (ambele în clădirea Facultății de Drept).
**ATENȚIE! Începând din sesiunea iunie 2017, cele două probe (examenele scrise, respectiv susținerea lucrării de licență) se desfășoară independent. Așadar, un student care nu a obținut notă de trecere la prima probă (examenele scrise) se poate prezenta la susținerea lucrării, urmând ca proba nepromovată să fie susținută într-o sesiune ulterioară. De asemenea, se permite înscrierea pentru susținerea examenelor FĂRĂ a prezenta lucrarea de licență. În acest sens, studenții care doresc să susțină lucrarea vor prezenta lista completă de acte și vor avea semnătura profesorului coordonator pe fișa de înscriere. Studenții care NU doresc să susțină lucrarea în această sesiune nu vor mai depune la dosar CD-ul cu lucrarea, declarația CD și declarația de originalitate, iar pe fișa de înscriere vor înlocui semnătura profesorului coordonator cu mențiunea (scrisă în clar) NU DORESC SĂ SUSȚIN LUCRAREA DE LICENȚĂ și semnătura proprie.

 

Licenţă şi disertaţie – IUNIE 2017

 

PLANIFICARE LICENŢĂ:

FILOLOGIE/STUDII CULTURALE

 • 19 IUNIE – PROBA A
  • Franceză – Amf. Hașdeu – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Italiană – Sala 213 – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Spaniolă – Amf. Maiorescu – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Portugheză – Amf. Maiorescu – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Filologie clasică – Sala 326 – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Neogreacă – Sala 322 – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Maghiară – Sala 1 – ora 9.00, Pitar Moș
  • Rromani – Sala 1 – ora 9.00, Pitar Moș
  • Studii Iudaice – Sala 10 – ora 9.00, Pitar Moș
  • Arabă – Sala Emerson – ora 9.00, Pitar Moș
  • Turcă – Sala Emerson – ora 13.00, Pitar Moș
  • Chineză – Amf. Pușkin – ora 13.00, Pitar Moș
  • Japoneză – Amf. Mark Twain – ora 9.00, Pitar Moș
  • Engleză – Amf. Bogdan și Shakespeare – ora 9.00, Pitar Moș
  • Studii Americane – Sala 6 – ora 9.00, Pitar Moș
  • Germană – Amf. Goethe – ora 9.00, Pitar Moș
  • Neerlandeză – Sala 2 – ora 9.00, Pitar Moș
  • Rusă – Amf. Puskin – ora 9.00, Pitar Moș
  • Slave – Cabinet Rusă – ora 9.00, Pitar Moș
 • 21 IUNIE – PROBA B
  • Franceză – Amf. Maiorescu – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Italiană – Sala 213 – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Spaniolă + Catalană– Amf. Hașdeu – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Portugheză – Sala 212 – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Greacă veche, Latină, Neogreacă – Sala 322 – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Engleză – Amf. Bogdan și Amf. Shakespeare – ora 9.00, Pitar Moș
  • Germană – Amf. Twain și Amf. Emerson – ora 9.00, Pitar Moș
  • Rusă – Amf. Pușkin – ora 9.00, Pitar Moș
  • Suedeză – Amf. Shakespeare – ora 13.00, Pitar Moș
  • Neerlandeză– Amf. Emerson – ora 13.00, Pitar Moș
  • Coreeană, Hindi, Persană – Amf. Goethe – ora 9.00, Pitar Moș
 • 26 IUNIE – SUSȚINEREA  LUCRĂRII
  • Planificare Engleză (lingvistică) – AICI

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

 • 16 ȘI 17 IUNIE – ENGLEZĂ (SCRIS + ORAL)
  • 16 IUNIE – examenul scris începe la ora 8:00, Amf. Bogdan – Candidații au obligația să se prezinte cu un document de identitate asupra lor la ora 7:30.
 • 20 IUNIE – FRANCEZĂ (SCRIS + ORAL)
  • examen scris – Sala 211 – ora 9.00 – Edgar Quinet
 • 22 ȘI 23 IUNIE – GERMANĂ (SCRIS + ORAL)
  • examen scris – Amf. Bogdan – ora 9.00 – Pitar Moș
 • 26 IUNIE – SPANIOLĂ, ITALIANĂ, RUSĂ (SCRIS + ORAL)
  • Rusă – examen scris – Amf. Pușkin – ora 9.00 – Pitar Moș
  • Italiană – examen scris – Amf. Hașdeu – ora 9.00 – Edgar Quinet
  • Spaniolă – examen scris – Amf. Maiorescu – ora 9.00 – Edgar Quinet
 • 28 IUNIE – SUSȚINEREA LUCRĂRII (Rusă)
 • 29 IUNIE – SUSȚINEREA LUCRĂRII (Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană)

LIMBI MODERNE APLICATE

 • 19 IUNIE – PROBA A (ENGLEZĂ + LIMBA B)
  • Limba A + Limba B – Amf. Spiru Haret – ora 8.00, Facultatea de Matematică, Edgar Quinet
 • 21 IUNIE – PROBA B (DREPT + ECONOMIE)
  • Economie + Drept – Amf. Spiru Haret – ora 8.00, Facultatea de Matematică, Edgar Quinet
 • 26 IUNIE – SUSȚINEREA  LUCRĂRII

Bibliografia poate fi consultată pe site-urile / la avizierele departamentelor.

PLANIFICARE DISERTAȚIE – AICI

 

ÎNSCRIERI:

 • 6-8 IUNIE, PROGRAM 10:00-14:00
 • 9 IUNIE, PROGRAM 10:00-13:00
 • 12-14 IUNIE, PROGRAM 10:00-14:00

ACTE NECESARE

Documente în format electronic:

* Pentru fișa de lichidare sunt necesare vize de la bibliotecă (secțiile BCU din FLLS), serviciul social și serviciul contabil (ambele în clădirea Facultății de Drept).
**ATENȚIE! Începând din sesiunea iunie 2017, cele două probe (examenele scrise, respectiv susținerea lucrării de licență) se desfășoară independent. Așadar, un student care nu a obținut notă de trecere la prima probă (examenele scrise) se poate prezenta la susținerea lucrării, urmând ca proba nepromovată să fie susținută într-o sesiune ulterioară. De asemenea, se permite înscrierea pentru susținerea examenelor FĂRĂ a prezenta lucrarea de licență. În acest sens, studenții care doresc să susțină lucrarea vor prezenta lista completă de acte și vor avea semnătura profesorului coordonator pe fișa de înscriere. Studenții care NU doresc să susțină lucrarea în această sesiune nu vor mai depune la dosar CD-ul cu lucrarea, declarația CD și declarația de originalitate, iar pe fișa de înscriere vor înlocui semnătura profesorului coordonator cu mențiunea (scrisă în clar) NU DORESC SĂ SUSȚIN LUCRAREA DE LICENȚĂ și semnătura proprie.

 

Licenţă şi disertaţie – FEBRUARIE 2017

PLANIFICARE LICENŢĂ:

FILOLOGIE/STUDII CULTURALE

 • 1 FEBRUARIE – PROBA A
  • Rromani – 9:00 – Cabinet, Pitar Moș
  • Studii Iudaice – 9:00 – Cabinet, Pitar Moș
  • Turcă – 9:00 – Cabinet, Pitar Moș
  • Japoneză – 9:00 – Cabinet, Pitar Moș
  • Engleză – 9:00 – Cabinet, Pitar Moș
  • Germană – 9:00 – Cabinet, Pitar Moș
  • Rusă și Slave – 9:00 – Cabinet, Pitar Moș
 • 6 FEBRUARIE – PROBA B
  • Franceză- Sala 212- ora 9.00, Edgar Quinet
  • Italiană-  Catedră- ora 9.00, Edgar Quinet
  • Spaniolă –  Sala 313-  ora 9.30, Edgar Quinet
  • Catalană –  Sala 313-  ora 9.30, Edgar Quinet
  • Neogreacă – Catedră – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Engleză – Catedră – ora 9.00, Pitar Moș
  • Germană – Goethe – ora 9.00, Pitar Moș
 • 8 FEBRUARIE – SUSȚINEREA  LUCRĂRII
  • Franceză – literatură – ora 10.00, Catedră, Edgar Quinet
  • Franceză – limbă- ora 11.00, Sala 212, Edgar Quinet
  • Română – ora 10.00, Sala 117, Edgar Quinet
  • Portugheză – literatură – ora 9.00, Catedra de spaniolă, Edgar Quinet
  • Arabă – ora 11.00, Centrul de studii arabe, Pitar Moș
  • Chineză – ora 11.00, Catedră, Pitar Moș
  • Japoneză – ora 11.00, Catedră, Pitar Moș
  • Rusă – ora 10.00, Catedră, Pitar Moș
  • Germană – literatură – ora 10.00, Catedră, Pitar Moș
  • Engleză – limbă – ora 10.00, Catedră, Pitar Moș
  • Engleză – traduceri – 10 Februarie – ora 12.00, sala James Joyce, Pitar Moș

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

 • 1 FEBRUARIE – GERMANĂ (SCRIS + ORAL)
 • 3 FEBRUARIE – FRANCEZĂ (SCRIS + ORAL)
 • 6 FEBRUARIE – ENGLEZĂ (SCRIS + ORAL)
  • 8:00 – sala L3, Pitar Moș (et.2)
 • 8 FEBRUARIE – SPANIOLĂ (SCRIS + ORAL)
 • 8 FEBRUARIE – ITALIANĂ (SCRIS + ORAL)
 • 8 FEBRUARIE – RUSĂ (SCRIS + ORAL)
 • 10 FEBRUARIE – SUSȚINEREA LUCRĂRII

LIMBI MODERNE APLICATE

 • 1 FEBRUARIE – PROBA A (ENGLEZĂ + LIMBA B)
 • 6 FEBRUARIE – PROBA B (DREPT + ECONOMIE)
 • 8 FEBRUARIE – SUSȚINEREA  LUCRĂRII

ÎNSCRIERI

23, 25, 26 ianuarie 2017, program 12:00-14:00;

27 ianuarie 2017, program 10:00-12:00;

Bibliografia poate fi consultată pe site-urile / la avizierele departamentelor.

Documente în format electronic:

* Fișa de lichidare veche ESTE acceptată! Absolvenții care au completat deja fișa veche de lichidare NU sunt nevoiți să o refacă!

Licenţă şi disertaţie – SEPTEMBRIE 2016

PLANIFICARE LICENŢĂ:

FILOLOGIE/STUDII CULTURALE

 • 5 SEPTEMBRIE – PROBA A – ora 9:00
  • Franceză – sala 212
  • Spaniolă, Portugheză – sala 313
  • Neogreacă – sala 322
  • Rromani – cabinet
  • Studi Iudaice – cabinet
  • Arabă, Chineză, Japoneză, Turcă – Emerson
  • Engleză – amf. Mark Twain
  • Studii Americane – sala 9
  • Germană – catedră
  • Rusă + Slave – cabinet
 • 6 SEPTEMBRIE – PROBA B – ora 9:00 (cu excepția Hindi B)
  • Catalană – sala 313
  • Engleză – amf. Shakespeare
  • Franceză – sala 212
  • Germană – amf. Mark Twain
  • Hindi – ora 10:00 – cabinet
  • Italiană – sala 313
  • Neerlandeză – amf. Mark Twain
  • Portugheză – sala 313
  • Română – sala 313
  • Rusă – cabinet
  • Spaniolă – sala 313
  • Suedeză – amf. Mark Twain
 • 8 SEPTEMBRIE – SUSȚINEREA  LUCRĂRII

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

 • 5 SEPTEMBRIE – GERMANĂ (SCRIS + ORAL) – ora 9:00 – sala 10
 • 6 SEPTEMBRIE – FRANCEZĂ (SCRIS + ORAL) – ora 9:00 – catedră
 • 7 SEPTEMBRIE – ENGLEZĂ (SCRIS + ORAL) – ora 8:00 – L3
 • 8 SEPTEMBRIE – SPANIOLĂ (SCRIS + ORAL) – ora 9:00 – sala 316
 • 8 SEPTEMBRIE – RUSĂ (SCRIS + ORAL) – ora 9:00 – cabinet
 • 9 SEPTEMBRIE – SUSȚINEREA LUCRĂRII

LIMBI MODERNE APLICATE

 • 5 SEPTEMBRIE – PROBA A – ora 8:00, sala 1, parter, Facultatea de Matematică
 • 7 SEPTEMBRIE – PROBA B – ora 8:00, sala 1, parter, Facultatea de Matematică
 • 8 SEPTEMBRIE – SUSȚINEREA  LUCRĂRII

ÎNSCRIERI: 1-2 septembrie 2016, program 10:00-14:00

Bibliografia poate fi consultată pe site-urile / la avizierele departamentelor.

Documente în format electronic:

* Fișa de lichidare veche ESTE acceptată! Absolvenții care au completat deja fișa veche de lichidare NU sunt nevoiți să o refacă!

Licenţă şi disertaţie – IUNIE 2016

ÎNSCRIERI:

6, 7, 8, 9 IUNIE ÎNTRE ORELE 10.00 – 14.00;
10 IUNIE ÎNTRE ORELE 10.00 – 12.00;
13, 14, 15, IUNIE ÎNTRE ORELE 10.00 – 14.00;
Bibliografia poate fi consultată pe site-urile / la avizierele departamentelor.

Documente în format electronic:

* Fișa de lichidare veche ESTE acceptată! Absolvenții care au completat deja fișa veche de lichidare NU sunt nevoiți să o refacă!

PLANIFICARE LICENŢĂ:

FILOLOGIE/STUDII CULTURALE

21.06.2016 – LIMBA ȘI LITERATURA A/Studii Culturale (planificare ore/săli AICI)
23.06.2016 – LIMBA ȘI LITERATURA B (planificare ore/săli AICI)
27.06.2016 – SUSŢINEREA TEZEI

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

17.06.2016 – ENGLEZA A+B (proba scrisă) (planificare ore/săli AICI)
18.06.2016 – ENGLEZA A+B (proba orală) 
22.06.2016 – FRANCEZA A+B (proba scrisă+orală) (planificare ore/săli AICI)
24.06.2016 – GERMANA A+B (proba scrisă) (planificare ore/săli AICI)
25.06.2016 – GERMANA A+B (proba orală)
27.06.2016 – ITALIANA A+B (proba scrisă+orală) (planificare ore/săli AICI)
27.06.2016 – SPANIOLA A+B (proba scrisă+orală) (planificare ore/săli AICI)
27.06.2016 – RUSĂ A+B (proba scrisă+orală) (planificare ore/săli AICI)
29.06.2016 – SUSŢINEREA TEZEI 

LIMBI MODERNE APLICATE

21.06.2016 – ENGLEZĂ + LIMBA B (planificare ore/săli AICI)
23.06.2016 – DREPT + ECONOMIE (planificare ore/săli AICI)
27.06.2016 – SUSŢINEREA TEZEI

Licenţă şi disertaţie – FEBRUARIE 2016 – Actualizat 5.02.2016

PLANIFICARE LICENŢĂ:

FILOLOGIE/STUDII CULTURALE

01.02.2016 – LIMBA ȘI LITERATURA A/Studii Culturale (planificare pe săli/ore – AICI)
03.02.2016 – LIMBA ȘI LITERATURA B (planificare pe săli/ore – AICI)
08.02.2016 – SUSŢINEREA TEZEI (planificare pe săli/ore – AICI)

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

01.02.2016 – ENGLEZA A+B (proba scrisă + proba orală)(planificare pe săli/ore – AICI)
03.02.2016 – FRANCEZA A+B (proba scrisă+orală)(planificare pe săli/ore – AICI)
05.02.2016 – GERMANA A+B (proba scrisă+orală)(planificare pe săli/ore – AICI)
06.02.2016 – ITALIANA A+B (proba scrisă+orală)(planificare pe săli/ore – AICI)
06.02.2016 – SPANIOLA A+B (proba scrisă+orală)(planificare pe săli/ore – AICI)
06.02.2016 – RUSĂ A+B (proba scrisă+orală)(planificare pe săli/ore – AICI)
08.02.2016 – SUSŢINEREA TEZEI (planificare pe săli/ore – AICI)

LIMBI MODERNE APLICATE

01.02.2016 – LIMBA A + LIMBA B(planificare pe săli/ore – AICI)
03.02.2016 – DREPT + ECONOMIE(planificare pe săli/ore – AICI)
08.02.2016 – SUSŢINEREA TEZEI  (planificare pe săli/ore – AICI)

ÎNSCRIERI:

25-28 IANUARIE orele 10-14;

Actele necesare şi bibliografia din sesiunea iunie 2015 rămân neschimbate.

Documente în format electronic:

Licenţă şi disertaţie – SEPTEMBRIE 2015 – Actualizat 09.09

ÎNSCRIERI

1-2 septembrie 2015, 10:00 – 14:00
Actele necesare:

LICENŢĂ – Acte necesare la înscriere

DISERTAŢIE – Acte necesare la înscriere

Documente în format electronic:

LICENŢĂ:

Fisa lichidareDeclaraţie CDDeclaraţie originalitate (NU este necesară la înscriere, se ataşează lucrării scrise înainte de susţinere), Cereri înscriere:

Filologie   Studii Culturale   Limbi Moderne Aplicate   Traducere și Interpretare

Cerere echivalare note (pentru probe promovate în sesiuni anterioare)

DISERTAŢIE:

Fisa lichidareDeclaraţie CDDeclaraţie originalitate (NU este necesară la înscriere, se ataşează lucrării scrise înainte de susţinere),

Cerere inscriere

 PLANIFICARE

 
LIMBĂ ȘI LITERATURĂ:

SPECIALIZAREA A – 3 SEPTEMBRIE

 • Franceză – ora 9, Catedră
 • Italiană – ora 9, Catedră
 • Filologie Clasică – ora 9, Catedră
 • Maghiară – ora 9, Catedra de Filologie Clasică (et. 3 Edgar Quinet)
 • Neogreacă – ora 9, Catedră           
 • Araba, Chineza, Japoneza, Turca – ora 9, sala 212 (et. 2 Edgar Quinet)
 • Engleză – ora 9, sala 402 Facultatea de Istorie
 • Rusă, Bulgară, Sârbă – ora 9, sala 313 (et. 3 Edgar Quinet)
 • Germana – ora 14, amf. R3 Facultatea de Chimie

SPECIALIZAREA B – 7 SEPTEMBRIE

 • Franceză – ora 9, Catedră
 • Italiană – ora 9, Catedră
 • Filologie Clasică – ora 9, Catedră
 • Neogreacă – ora 9, Catedră
 • Spaniolă, Catalană – ora 9, Catedra de romanice
 • Portugheză – ora 9, sala Portugal
 • Engleză – ora 9, sala 315 (et. 3 Facultatea de Litere)
 • Rusă, Bulgară, Sârbă – ora 9, secretariat (et. 2 Edgar Quinet)
 • Germana, Suedeză – ora 9, sala 307 (et. 3 Facultatea de Litere)
 • Persană, Coreeană – ora 9, sala 414 (et. 4 Edgar Quinet)

SUSȚINEREA LUCRĂRII – 9 SEPTEMBRIE

 • Franceză – ora 9, Catedră
 • Italiană – ora 9, Catedră
 • Filologie Clasică – ora 9, Catedră
 • Maghiară, Rromani – ora 830, Sala 414 (et. 4 Edgar Quinet)
 • Spaniolă – ora 9, Catedra de romanice
 • Portugheză – ora 9, sala Portugal
 • Rusă, Bulgară, Sârbă – ora 11, sala 414 (et. 4 Edgar Quinet)
 • Germană – ora 12, sala 213 (et. 2 Facultatea de Limbi Străine)
 • Arabă, Chineză, Turcă, Coreeană – ora 9, sala 414 (et. 4 Edgar Quinet)
 • Engleză:

– limba – ora 12, sala 212 (et. 2 Facultatea de Limbi Străine)
– literatură americană + studii americane – ora 14, sala 212 (et. 2 Facultatea de Limbi Străine)
– comisie traduceri literare (comisia 2) – 10 SEPTEMBRIE, ora 12, sala 322 (et. 3 Edgar Quinet)

STUDII CULTURALE:

EXAMEN STUDII CULTURALE – 3 SEPTEMBRIE

 • Studii Americane – ora 9, sala 402 Facultatea de Istorie

SUSȚINEREA LUCRĂRII – 9 SEPTEMBRIE

 • literatură americană + studii americane – ora 14, sala 212 (et. 2 Facultatea de Limbi Străine)

LMA:

LIMBĂ ȘI LITERATURĂ A+B – 3 SEPTEMBRIE

 • ora 8, sala 9, Facultatea de Matematica, parter, Edgar Quinet

DREPT + ECONOMIE – 7 SEPTEMBRIE

 • ora 8, sala 9, Facultatea de Matematica, parter, Edgar Quinet

SUSȚINEREA LUCRĂRII – 9 SEPTEMBRIE

 • ENGLEZĂ – ora 8, sala 9, Facultatea de Matematica, parter, Edgar Quinet
 • SPANIOLĂ – ora 9, Catedra de Romanice

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE:

ENGLEZĂ – SCRIS ȘI ORAL – 3 SEPTEMBRIE – ora 8, sala L3 (PITAR MOȘ!)

FRANCEZĂ – SCRIS ȘI ORAL – 5 SEPTEMBRIE – ora 10, catedră

GERMANĂ – SCRIS ȘI ORAL – 7 SEPTEMBRIE – ora 9, sala 307 (et. 3 Facultatea de Litere)

ITALIANĂ – – SCRIS ȘI ORAL – 8 SEPTEMBRIE – ora 9, catedra de italiană (sala 214)

SPANIOLĂ – SCRIS ȘI ORAL – 8 SEPTEMBRIE

RUSĂ – SCRIS ȘI ORAL – 8 SEPTEMBRIE – ora 9, catedra de italiană (sala 214)

SUSȚINEREA LUCRĂRII – 10 SEPTEMBRIE

 • Germană – ora 11:00, sala 414 (Edgar Quinet, et.4)
 • Franceză – ora 12.00, sala 212 (Edgar Quinet, et.2)

 
Bibliografia poate fi consultată pe site-urile / la avizierele departamentelor.