REGULAMENTE

Regulamente și proceduri relevante pentru studenți și cadre didactice

REGLEMENTĂRI LA NIVEL NAȚIONAL

Legea Educaţiei Naţionale
Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului (ORDIN MECTS NR. 3666)

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Codul drepturilor si obligatiilor studentului UB 
Regulament privind activitatea profesională a studenților din Universitatea din București (2021)
Precizări privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master în UB (2021)
Regulament privind inițierea, aprobarea, revizuirea, monitorizarea și evaluarea programelor de studii din cadrul UB


FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

Pentru cadre didactice
Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Limbi și Literaturi Străine (2018)
Regulamentul Consiliului Facultății de Limbi și Literaturi Străine (2016)
Regulament de organizare a concursurilor didactice în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (2020)
Metodologie de acordare a gradației de merit în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (2021)

Pentru studenți
Regulament privind activitatea profesională a studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
ATENŢIE! Regulamentul conţine anexe privitoare la frauda academică, practica profesională şi sesiunile în care se susţin cele 3 (4) examinări aferente fiecărui curs. Mai multe despre plagiat aici: PDF / Powerpoint
Regulament intern privind organizarea și desfășurarea practicii profesionale în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (2021)
Regulament privind creditele pentru voluntariat în cadrul Universității din București
Calendarul examenelor / restanțelor
Procedura de contestare a examenelor scrise 
Cerere de contestare a notei (model)
Procedura privind trecerea notelor în catalog