Orare 2021/2022 – sem 1

ATENȚIE! Activitatea didactică din FLLS se desfășoară conform deciziei Consiliului FLLS.

ORAR 2021/2022, SEMESTRUL I

Săptămânile anului universitar 2021/2022 (pare/impare) pot fi consultate AICI.

 

Departamentul de Engleză

(Filologie A și B, Litere B, Traducere și Interpretare A și B, LMA A, Studii Americane, MEFIC En, MTSST En, MTTLC, Master Studii smericane, Master Studii britanice, Lingvistica limbii engleze, CLOE A)

 • Orar (actualizat 4.10); Instrucțiuni
 • Grupe (actualizat 4.10)
 • Înscrierea la cursurile opționale din anul III, specializările Limba și Literatura Engleză A și Limba și Literatura Engleză B – detalii AICI

Departamentul de Filologie Rusă și Slavă

Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice și Rromani


Departamentul de Limba și Literatura Franceză

(Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA B, MSFF, MEFIC fr, MTSST fr, SCILL fr, CLOE fr)


Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice


Departamentul de Limbi și Literaturi Orientale


Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă

Limba și literatura română B
Modulul psihopedagogic
Educație fizică și sport

Începerea anului universitar 2021

ATENȚIE! În această pagină veți găsi informații referitoare la desfășurarea anului universitar și a procedurilor care țin de începerea anului și înmatriculare. Această pagină va fi actualizată imediat ce vor fi disponibile noi informații (orar, burse, înscriere sport, modul etc.).

REGIMUL DE DESFĂȘURARE A CURSURILOR ÎN SEMESTRUL I

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotărât în data de 16 septembrie 2021 că forma de desfășurare a tuturor activităților didactice pentru ciclul de licență va fi online în semestrul 1 al anului 2021-2022. Pentru ciclul de masterat, forma de desfășurare a activităților didactice poate fi consultată AICI. Detalii privind desfășurarea examenelor și finalizarea studiilor AICI.

NORME SANITARE

Burse

Informațiile despre acordarea burselor în anul academic 2021-2022 au fost publicate AICI.

IMPORTANT

ATENȚIE! Toți studenții care nu s-au înscris în an vor fi exmatriculați dacă nu se vor înscrie (online sau la facultate – informații mai jos) până cel târziu la data de 10 noiembrie.

Înscrieri în an/Înmatriculări - OBLIGATORIU!!

Prezența fizică nu este necesară, înscrierea în an se poate face fizic SAU online.

Important: Toate procesele care țin de începerea anului se vor putea desfășura online (înscriere limba C la Traducători, cereri pentru schimbarea limbii B etc. – mai multe detalii în curând).

Înscrierea în an (fizică sau online) este obligatorie pentru toți studenții și presupune:

 • Anul 1/M1 buget – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere, (opțional) ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport (pentru master se poate viza legitimația de la ciclul de licență);
 • Anul 1/M1 taxă – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere, depunerea chitanței de plată a taxei**, (opțional) ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport (pentru master se poate viza legitimația de la ciclul de licență);
 • Anii 2,3, M2 buget – completarea fișei de înscriere, (opțional) vizarea carnetului de student și a legitimației de transport;
 • Anii 2,3, M2 taxă – completarea fișei de înscriere, depunerea chitanței de plată a taxei**, (opțional) vizarea carnetului de student și a legitimației de transport.

RECLASIFICAREA pentru anii în curs poate fi consultată AICI.

ATENȚIE! Studenții care nu au diploma de Bacalaureat (în original), respectiv de licență (pentru master) în dosar nu pot beneficia de loc bugetat! Studenții la taxă sunt obligați să aducă/trimită dovada achitării taxei.

Înscrierea online se va desfășura în perioada 18-29 octombrie, cu ajutorul adreselor instituționale (mai multe informații AICI). Formularul de înscriere poate fi accesat AICI (formularul se va închide pe 10 noiembrie la ora 23:59).

Documentele necesare vor fi descărcate de AICI, semnate electronic și încărcate în formularul de mai sus. Mai multe informații despre completarea documentelor:

 • documentele au câmpuri care se completează electronic – se recomandă completarea lor folosind un calculator/laptop și cea mai nouă versiune de Adobe Acrobat Reader DC (poate fi descărcat gratuit AICI);
 • documentele pot fi semnate fără imprimare, folosind funcția Fill & Sign din Adobe Acrobat Reader (mai multe informații AICI) sau alte aplicații similare – inclusiv pe dispozitive mobile (aplicația Adobe Fill & Sign);
 • în contract și fișa de înscriere anuală, la programul de studiu se completează (eventual prescurtat) secția și limba A (ex. Filo Eng, TI Fr, MTTLC, CLOE Ger etc.)
 • în fișa de înscriere anuală se completează și domeniul (ex. Limbă și Literatură, Limbi Moderne Aplicate, Studii Culturale) – pentru specializarea Traducere și Interpretare domeniul este Limbi Moderne Aplicate, toate masteratele sunt pe domeniul Filologie, cu excepția MSRTT și SCS (Studii Culturale), respectiv Masteratul Didactic (Științe ale Educației).

Dovada de plată a taxei** se va încărca în același formular.

Ridicarea (sau vizarea) carnetelor de student și a legitimațiilor de transport se face la secretariat, oricând în timpul anului universitar, după luna octombrie.

Înscrierea fizică se va desfășura în perioada 4-15 octombrie (programul exact AICI), la secretariat (sediul din str. Edgar Quinet nr. 5-7), pentru persoanele care au nevoie urgent de carnetul de student și legitimația de transport (sau de vizarea acestora):

Documentele necesare vor fi imprimate (preferabil față-verso), completate și semnate în format fizic înainte de prezentarea la secretariat. Acestea sunt diferite în funcție de anul de studiu și sunt disponibile AICI (pentru toți anii).

Dovada de plată a taxei** se va aduce în original (pentru plata la casierie sau prin bancă) sau imprimată pentru plata online pe platforma UB.

Persoanele care doresc să se înscrie fizic și nu au reușit să se prezinte în programul pe ani și specializări se mai pot înscrie și în perioada 18-29 Octombrie, în timpul programului cu publicul (de luni până vineri, detalii AICI).

**Taxa de școlarizare se plătește în Campusul Panduri (vezi AICI), online (AICI) sau în contul bancar (detalii mai jos), până la sfârșitul lunii octombrie, iar aducerea sau trimiterea chitanței/dovezii de plată este OBLIGATORIE!

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO05RNCB0076010452620315 (Filologie, Traducere și Interpretare, Studii Culturale, Masterat – mai puțin CLOE, Doctorat) sau RO59RNCB0076010452620313 (LMA, Masterat CLOE)
BANCA: BCR SECTOR 5
Explicaţia: Taxă studiu  la licenţă / master / doctorat / Nume şi prenume student / Specializarea / Anul de studiu

Înscrieri modul psihopedagogic

Informații înscrieri modul psihopedagogic:

Mai multe informații pe site-ul Facultății de Psihologie și Științele Educației – https://fpse.unibuc.ro/

Sport - obligatoriu anul 1

Înscrierile pentru diversele cursuri de educație fizică se fac la Departamentul de Educație Fizică și Sport (DEFS) – detaliile vor fi publicate pe site-ul (AICI) și pagina DEFS (AICI).

Vă reamintim că sportul este obligatoriu în anul I (licență) și facultativ în anul II.

Schimbarea limbii B (după 10 oct)

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI I CARE DORESC SĂ-ȘI SCHIMBE SPECIALIZAREA B

Solicitările făcute prin formularul electronic în perioada 1-10 octombrie au primit răspuns prin e-mail.

Schimbarea limbii B se mai poate face până la termenul de 15 noiembrie și va fi adresată direct directorilor/secretarilor de departament, prin email (detalii mai jos) și va fi soluționată dacă / la momentul la care va fi posibil. Formularul poate fi descărcat AICI și se completează după cum urmează:

 • studentul completează și semnează formularul (preferabil electronic, folosind o aplicație de tip Adobe Fill&Sign – detalii AICI);
 • studentul trimite formularul completat și semnat prin email departamentului unde dorește să fie primit;
 • în cazul unui răspuns pozitiv, studentul trimite formularul avizat de primul departament prin email departamentului de unde pleacă;
 • în cazul unui răspuns pozitiv, studentul trimite prin email formularul cu ambele avize către secretara de an (detalii AICI). ATENȚIE! Formularele care nu sunt trimise cu ambele avize până la 15 noiembrie secretarei de an NU SE IAU ÎN CALCUL.

 

Menționăm că specializările A nu pot fi schimbate decât printr-un nou proces de admitere!

Informații privind contactarea departamentelor:

Departamentul de Limbă și Literatură Franceză – Franceză B – gabriela.lupu@lls.unibuc.ro;
Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice – La toate secțiile de la Departamentul de Limbi Germanice (Germană B, Suedeză B, Traducători Germană B, LMA Germană B) nu se mai admit transferuri. Pentru plecări, cererea va fi adresată secretarei de departament – germanice@lls.unibuc.ro;
Departamentul de Limbi și Literaturi Orientale – Coreeană B – toate locurile au fost ocupate, pentru Persană B – luminita.munteanu@lls.unibuc.ro;
Departamentul de Limbi şi Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă – pentru Spaniolă B, Italiană B și Portugheză B (la toate profilele) nu se mai aprobă decât plecări, în limita permisă de standardele de constituire a grupelor, pentru Catalană B și Latină B se mai aprobă decât sosiri – cristina.mitran@lls.unibuc.ro.

Curs Etică și Integritate Academică (EIA) - nivel licență (opțional)

IMPORTANT: CURSUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ

MODULUL 1: ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ;
MODULUL 2: CONDUITA CERCETĂRII ȘI SCRIERE ACADEMICĂ

GENERALITĂȚI
– Statutul cursului este OPȚIONAL.
– Studenții specializărilor Franceză A (Filologie și Traducători), Maghiară și Rromani vor urmări cursurile din orarul specializării A, cu înscrierea direct la profesorul titular.
– Studenții vor verifica la secretariatul/direcția departamentului de care aparțin care este politica privitoare la acest curs.

OBLIGAȚII PENTRU PROMOVARE:
– prezență minimum 50%
– verificare printr-un proiect final (eseu-dezbatere de 3-4 pagini)
Alte detalii importante AICI.

ÎNSCRIERI:
Date fiind constrângerile legate de spațiile de învățământ, de spațiile din orar și efectivele de profesori, nu se pot organiza decât 3 serii a câte maximum 80 de studenți.
Accesul în cele 3 serii se va acorda în ordinea înscrierilor până la atingerea numărului maxim de studenți la fiecare serie.
Odată exprimată opțiunea prin înscrierea on-line, studenții au obligația de a urma acest curs și de a îl promova, ca în cazul oricărui alt curs.
Termenul pentru finalizarea înscrierilor: 15 octombrie.

Studenții care s-au înscris la acest modul se pot retrage până cel târziu pe 15 octombrie 2021 trimițând un e-mail către Lect. dr. Andreea Paris-Popa (andreea.parispopa@lls.unibuc.ro).  

SERII:
Seria 1. FILOLOGIE – PROF. UNIV. BOGDAN ȘTEFĂNESCU – marți 14:00-16:00
Seria 2. FILOLOGIE / TRADUCĂTORI – CONF. UNIV. DRAGOȘ IVANA – marți 16:00-18:00
Seria 3. LMA /STAM – LECT. UNIV. ANDREEA PARIS-POPA – marți 12:00-14:00

Formular de înscriere:

 1. Seria EIA 1 (marți 14:00-16:00) – AICI;
 2. Seria EIA 2 (marți 16:00-18:00) – AICI;
 3. Seria EIA 3 (marți 12:00-14:00) – AICI.

Înscriere pentru lista de așteptare: AICI

Curs Etică și Integritate Academică (EIA) - nivel masterat (obligatoriu)

Atenție! Pentru unele programe masterale există cursuri separate, în orar. Informațiile de mai jos se referă la celelalte programe masterale.

Se vor efectua ambele module (Etică și integritate academică + Conduita cercetării și scrierea academică)

SERII:
1. Miercuri 18-20 – Lect. dr. Andreea Paris-Popa
2. Vineri 16-18 – Lect. dr. Daniela Brown
3. Vineri 16-18 – Lect. dr. Daniela Cârstea

OBLIGAȚII PENTRU PROMOVARE:
– prezență minimum 50%
– test-grilă din modulul de filosofie
– verificare printr-un proiect final

Alte detalii importante AICI.

Cursuri facultative

Universitatea din București oferă cursuri facultative studenților și masteranzilor UB. Cei interesați pot alege maximum 2 cursuri și se înscriu la secretariatul propriei facultăți până la data de 8 octombrie 2021. Pentru informații suplimentare, citiți cu atenție Procedura privind alegerea cursurilor facultative în cadrul Universității din București.

Orare

Orarele și grupele care au fost deja publicate pot fi consultate pe pagina dedicată orarelor (vezi AICI). Grupele sunt în curs de actualizare și vor fi disponibile în curând, în aceeași pagină. Studenții vor urmări atât orarul de la specializarea A, cât și orarul de la specializarea B!

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE Anul I - Limba a 3-a (alegere obligatorie a unei specializări din ofertă)

ÎNSCRIERI 1 – 10 OCTOMBRIE

Oferta de specializări (adresată exclusiv studenților din anul I de la Traducere și interpretare): bulgară / catalană / franceză / maghiară / neerlandeză / polonă / portugheză / slovenă

Înscrierile se efectuează prin completarea formularului de înscriere, disponibil AICI între 1 octombrie (ora 20:00) și 10 octombrie (ora 23:59).

Cererile vor fi aprobate în ordinea cronologică a depunerii în limita a 25 de studenți / grupă și în funcție de opțiunile indicate.

Contact: conf. dr. Oana-Dana Balaș, oanadana.balas@lls.unibuc.ro

Informații despre Departamente

 

Deschiderea anului universitar

Festivitățile de deschidere a anului universitar 2021-2022 pentru secțiile Facultății de Limbi și Literaturi Străine se vor desfășura on-site la Grădina Casei Universitarilor (str. Dionisie Lupu nr. 46, HARTĂ), Casa de cultură a studenților (Calea Plevnei nr. 61, HARTĂ), sediile facultății sau on-line pe diferite platforme. Vezi programarea evenimentelor AICI.

ATENȚIE! Accesul la deschiderile on-site se va face în baza certificatului verde*!
Pentru deschiderea anului universitar din 01.10.2021, ora 10:00 de la Casa de cultură a studenților, accesul se va face în baza certificatului verde ȘI a programării, locurile fiind limitate. Detalii AICI.

Secțiile care nu au anunțat deschideri separate vor avea deschiderea la primul curs.

Cursurile încep de marți, 5 octombrie, zilele de 1, 2 și 4 octombrie fiind rezervate deschiderilor.

*Certificatul verde înseamnă:
-Dovada vaccinării cu ambele doze, făcută cu minim 10 zile înainte de data activității;
-Dovada trecerii prin boală în urmă cu 15-180 de zile (de la data infectării);
-Un test RT-PCR efectuat cu maximum 72 de ore înainte de data activității;
-Un test antigen efectuat la maximum 48 de ore înainte de data activității.

Orare 2020/2021 – sem 2

ATENȚIE! Activitatea didactică din FLLS se desfășoară conform deciziei Consiliului FLLS de a desfășura toate activitățile didactice ONLINE.

Orarele pentru semestrul 2, 2020-2021, pot fi găsite aici:

Săptămânile anului universitar 2020/2021 (pare/impare) pot fi consultate AICI.
Departamentul de Filologie Rusă și Slavă:

 • Rusă – AICI (actualizat 13.02);
 • Slave – AICI;
 • Masterat Limba Rusă Aplicată – AICI;
 • Masterat Studii Culturale Slave – AICI;

Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice și Rromani:

 • Maghiară A – AICI;
 • Studii Iudaice – AICI;
 • Rromani A – AICI;
 • Masterat Studii Religioase – AICI;

Departamentul de Engleză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA A, Studii Americane, MEFIC En, MTSST En, MTTLC, Master Studii Americane, Master Studii Britanice, LLE, CLOE A):

 • Orar – AICI (actualizat 26.02); Instrucțiuni – AICI;
 • Înscrierea la cursurile opționale din anul III, specializările Limba și Literatura Engleză A și Limba și Literatura Engleză B – AICI;

Departamentul de Franceză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA B, MSFF, MEFIC fr, MTSST fr, SCILL fr, CLOE fr):

 • Orar – AICI;
 • Informații despre cursurile opționale – AICI;

Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice:

 • Germană (Filologie A și B, B litere, LMA Ger, Traducători A și B) – AICI (actualizat 14.02);
 • Neerlandeză: – AICI;
 • Suedeză: – AICI;

Departamentul de limbi și Literaturi Orientale:

 • Arabă (Filologie) – AICI;
 • Chineză (Filologie) – AICI;
 • Coreeană (Filologie) – AICI;
 • Japoneză (Filologie) – AICI;
 • Turcă (Filologie) – AICI;
 • Hindi (Filologie) – AICI;
 • Persană (Filologie) – AICI;
 • Master Studii Est-Asiatice – AICI;
 • Master Spațiul islamic – AICI;

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă:

 • Filologie Clasică, Latină B – AICI;
 • Neogreacă – AICI;
 • MTLR Neogreacă – AICI;
 • Limbă și Literatură Catalană B – AICI;
 • Limbă și Literatură Italiană A și B – AICI;
 • Traducere și Interpretare Italiană A și B – AICI;
 • Limbi Moderne Aplicate – Italiană – AICI;
 • MTLR Italiană – AICI;
 • Orar consultații Italiană – AICI;
 • Limbă și Literatură Spaniolă A – AICI;
 • Limbă și Literatură Spaniolă B – AICI;
 • Traducere și Interpretare Spaniolă A și B – AICI;
 • Limbi Moderne Aplicate – Spaniolă – AICI;
 • Masterate Spaniolă – AICI;
 • Limbă și Literatură Portugheză A și B – AICI;
 • MTLR Portugheză – AICI;
 • Orar consultații portugheză – AICI;
 • Masterat Digital Humanities – AICI;

Limbă și Literatură Română B – AICI;
Orar modul psihopedagogic – AICI;
Orar sport (DEFS) – AICI.

Orare 2020/2021 – sem 1

ATENȚIE! Activitatea didactică din FLLS se desfășoară conform deciziei Consiliului FLLS, care poate fi consultată AICI.

Orarele pentru semestrul 1, 2020-2021, pot fi găsite aici:

Săptămânile anului universitar 2020/2021 (pare/impare) pot fi consultate aici: semestrul I
Departamentul de Filologie Rusă și Slavă:

 • Rusă – AICI (actualizat 02.10); Grupe AICI;
 • Slave – AICI (actualizat 02.11);
 • Masterat Limba Rusă Aplicată – AICI;
 • Masterat Studii Culturale Slave – AICI;

Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice și Rromani:

 • Maghiară A – AICI (actualizat 11.10);
 • Studii Iudaice – AICI (actualizat 11.10);
 • Rromani A – AICI (actualizat 11.10);
 • Masterat Studii Religioase – AICI (actualizat 11.10);

Departamentul de Engleză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA A, Studii Americane, MEFIC En, MTSST En, MTTLC, Master Studii Americane, Master Studii Britanice, LLE, CLOE A):

 • Orar – AICI (actualizat 04.10); Instrucțiuni – AICI;
 • Grupe – AICI (actualizat 05.10);
 • Înscrierea la cursurile opționale din anul III, specializările Limba și Literatura Engleză A și Limba și Literatura Engleză B – detalii AICI;

Departamentul de Franceză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA B, MSFF, MEFIC fr, MTSST fr, SCILL fr, CLOE fr):

 • Orar – AICI (actualizat 16.10);
 • Informații despre cursurile opționale – AICI;
 • Grupe: AICI (în curs de actualizare);

Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice:

 • Germană (Filologie A și B, B litere, LMA Ger, Traducători A și B) – AICI;
 • Germană (Master CLOE) – AICI;
 • Grupe Germană – Traducători (AICI);
 • Neerlandeză: – AICI;
 • Suedeză: – AICI;

Departamentul de limbi și Literaturi Orientale:

 • Arabă (Filologie) – AICI (actualizat 5.10);
 • Chineză (Filologie) – AICI;
 • Coreeană (Filologie) – AICI;
 • Japoneză (Filologie) – AICI;
 • Turcă (Filologie) – AICI;
 • Hindi (Filologie) – AICI;
 • Persană (Filologie) – AICI;
 • Master Studii Est-Asiatice – AICI;
 • Master Spațiul islamic – AICI;

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă:

 • Filologie Clasică, Latină B – AICI;
 • Neogreacă – AICI;
 • MTLR Neogreacă – AICI;
 • Limbă și Literatură Catalană B (actualizat 30.09) – AICI;
 • Limbă și Literatură Italiană A și B – AICI; Grupe Italiană B – AICI;
 • Traducere și Interpretare Italiană A și B – AICI;
 • Limbi Moderne Aplicate – Italiană – AICI;
 • MTLR Italiană – AICI;
 • Orar consultații Italiană – AICI;
 • Limbă și Literatură Spaniolă A (actualizat 30.09) – AICI;
 • Limbă și Literatură Spaniolă B (actualizat 30.09) – AICI;
 • Traducere și Interpretare Spaniolă A și B (actualizat 30.09) – AICI;
 • Limbi Moderne Aplicate – Spaniolă (actualizat 30.09) – AICI;
 • Grupe seminar și curs practic spaniolă – AICI;
 • Masterate Spaniolă (actualizat 30.09) – AICI;
 • Limbă și Literatură Portugheză A și B – AICI; Grupe Portugheză – AICI;
 • MTLR Portugheză – AICI;
 • Masterat Digital Humanities – AICI;

Limbă și Literatură Română B – AICI; Grupe – AICI.
Modulul psihopedagogic – AICI (actualizat 07.10);
Orar sport (DEFS) – AICI.

Începerea anului universitar 2020

ATENȚIE! În această pagină veți găsi informații referitoare la desfășurarea anului universitar și a procedurilor care țin de începerea anului și înmatriculare. Această pagină va fi actualizată imediat ce vor fi disponibile noi informații (orar, burse, înscriere sport, modul etc.).

Burse

Informațiile despre acordarea burselor în anul academic 2020-2021 au fost publicate AICI.

IMPORTANT

ATENȚIE! Toți studenții care nu s-au înscris în an vor fi exmatriculați dacă nu se vor înscrie (online sau la facultate – informații mai jos) până cel târziu la data de 10 noiembrie.

Înscrieri în an/Înmatriculări online

ATENȚIE! Înscrierea în an se face online, în intervalul 21-30 octombrie prin formularul disponibil AICI. Formularul se poate completa doar folosind adresa instituțională de email și presupune încărcarea unor documente completate (detalii mai jos). Pentru anul 1 adresele vor fi gata în cursul acestei săptămâni (mai multe informații AICI).

Studenții la taxă sunt obligați să încarce dovada achitării taxei** în formularul de mai sus. Această dovadă se încarcă în format scanat/fotografiat/original și reprezintă, după caz, chitanța de plată la casieria UB (șos. Panduri 90) / ordinul de plată sau chitanța de la bancă pentru plata în cont / confirmarea electronică de plată prin platforma online (se primește prin email imediat după plată).

Documentele care se vor încărca în formularul de mai sus pot fi găsite AICI (documentele sunt diferite în funcție de ciclul de studii (licență/master) și de anul de studiu). Vă rugăm să aveți în vedere următoarele mențiuni:

 • documentele au câmpuri care se completează electronic – se recomandă completarea lor folosind un calculator/laptop și cea mai nouă versiune de Adobe Acrobat Reader DC (poate fi descărcat gratuit AICI);
 • documentele pot fi semnate fără imprimare, folosind funcția Fill & Sign din Adobe Acrobat Reader (mai multe informații AICI) sau alte aplicații similare – inclusiv pe dispozitive mobile (aplicația Adobe Fill & Sign);
 • în contract și fișa de înscriere anuală, la programul de studiu se completează (eventual prescurtat) secția și limba A (ex. Filo Eng, TI Fr, MTTLC, CLOE Ger etc.)
 • în fișa de înscriere anuală se completează și domeniul (ex. Limbă și Literatură, Limbi Moderne Aplicate, Studii Culturale) – pentru specializarea Traducere și Interpretare domeniul este Limbi Moderne Aplicate, toate masteratele sunt pe domeniul Filologie, cu excepția MSRTT și SCS (Studii Culturale).

Persoanele care s-au prezentat sau se vor prezenta la secretariat pentru vizarea carnetului în luna octombrie vor aduce documentele în format fizic, completate și semnate. NU este nevoie să vă înscrieți și online și fizic. În luna octombrie NU puteți merge doar pentru ridicarea/vizarea carnetului și legitimației chiar dacă ați completat electronic înscrierea în an – trebuie să vă înscrieți fizic dacă vă prezentați la secretariat.

**Taxa de școlarizare se plătește în Campusul Panduri (vezi AICI), online (AICI) sau în contul bancar (detalii mai jos), până la sfârșitul lunii octombrie, iar aducerea sau trimiterea chitanței/dovezii de plată este OBLIGATORIE!

Taxele de studii se pot plăti online (AICI) și în următoarele conturi:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO05RNCB0076010452620315 (Filologie, Traducere și Interpretare, Studii Culturale, Masterat – mai puțin CLOE, Doctorat) sau RO59RNCB0076010452620313 (LMA, Masterat CLOE)
BANCA: BCR SECTOR 5
Explicaţia: Taxă studiu  la licenţă / master / doctorat / Nume şi prenume student / Specializarea / Anul de studiu

Înscrieri în an/Înmatriculări (la facultate)

Prezența fizică nu este necesară, înscrierea în an se poate face online, conform procedurii de mai sus.

Important: Toate procesele care țin de începerea anului se vor putea desfășura online (înscriere limba C la Traducători, cereri pentru schimbarea limbii B etc.). Înscrierea în an presupune achitarea taxei de școlarizare pentru primul semestru și trimiterea chitanței pentru studenții pe locuri cu taxă. Ridicarea (sau vizarea) carnetelor de student și a legitimațiilor de transport se face la secretariat, oricând în timpul anului universitar, după înscrierea în an. Persoanele care vor prezenta fizic în luna octombrie pentru ridicarea/vizarea documentelor de studii se vor înscrie fizic, la secretariat (detalii mai jos).

Înscrierea în an este obligatorie pentru toți studenții și presupune:

 • Anul 1/M1 buget – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere*, (opțional) ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport (pentru master se poate viza legitimația de la ciclul de licență);
 • Anul 1/M1 taxă – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere*, depunerea chitanței de plată a taxei**, (opțional) ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport (pentru master se poate viza legitimația de la ciclul de licență);
 • Anii 2,3, M2 buget – completarea fișei de înscriere*, (opțional) vizarea carnetului de student și a legitimației de transport;
 • Anii 2,3, M2 taxă – completarea fișei de înscriere*, depunerea chitanței de plată a taxei**, (opțional) vizarea carnetului de student și a legitimației de transport.

RECLASIFICAREA pentru anii în curs poate fi consultată AICI – pentru acces este necesară autentificarea cu contul instituțional de student!

ATENȚIE! Studenții care nu au diploma de Bacalaureat (în original) în dosar nu pot beneficia de loc bugetat! Studenții la taxă sunt obligați să aducă/trimită dovada achitării taxei.

Programul de prezentare la secretariat este doar pentru persoanele care au nevoie urgent de carnetul de student și legitimația de transport (sau de vizarea acestora). În cazul prezentării fizice, toate persoanele se vor prezenta cu documentele necesare deja completate și semnate, fără să le mai încarce online! Programul pe ani și specializări poate fi consultat AICI. Cei care doresc să se înscrie fizic și nu au reușit să se prezinte în programul pe ani și specializări se mai pot înscrie și în perioada 26-30 Octombrie, de luni până joi în timpul programului cu publicul.

Persoanele care se vor prezenta fizic la secretariat pentru înscriere sunt rugate să vină cu fișele și/sau contractele imprimate (preferabil față-verso) și completate. Acestea NU se pot completa pe loc la secretariat, și pot fi descărcate aici, în funcție de an: ANUL 1 (LICENȚĂ) / ANUL 2 (LICENȚĂ) / ANUL 3 (LICENȚĂ) / ANUL 1 (MASTER) / ANUL 2 (MASTER). În contract și fișa de înscriere anuală, la programul de studiu se completează (eventual prescurtat) secția și limba A (ex. Filo Eng, TI Fr, MTTLC, CLOE Ger etc.). În fișa de înscriere anuală se completează și domeniul (ex. Filologie, Limbi Moderne Aplicate, Studii Culturale).

**Taxa de școlarizare se plătește în Campusul Panduri (vezi AICI), online (AICI) sau în contul bancar (detalii mai jos), până la sfârșitul lunii octombrie, iar aducerea sau trimiterea chitanței/dovezii de plată este OBLIGATORIE!

Taxele de studii se pot plăti online (AICI) și în următoarele conturi:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO05RNCB0076010452620315 (Filologie, Traducere și Interpretare, Studii Culturale, Masterat – mai puțin CLOE, Doctorat) sau RO59RNCB0076010452620313 (LMA, Masterat CLOE)
BANCA: BCR SECTOR 5
Explicaţia: Taxă studiu  la licenţă / master / doctorat / Nume şi prenume student / Specializarea / Anul de studiu

ATENȚIE! Dovada de plată (ordin de plată / confirmarea transferului online etc.) se aduce la secretariat sau se trimite online, în funcție de cum se face înscrierea în an!

Orare

Orarele și grupele care au fost deja publicate pot fi consultate pe pagina dedicată orarelor (vezi AICI). Grupele sunt în curs de actualizare și vor fi disponibile în curând, în aceeași pagină. Studenții vor urmări atât orarul de la specializarea A, cât și orarul de la specializarea B!

Sport - obligatoriu anul 1

Înscrierile pentru diversele cursuri de educație fizică se fac la Departamentul de Educație Fizică și Sport (DEFS) – detaliile vor fi publicate pe pagina DEFS AICI.

Vă reamintim că sportul este obligatoriu în anul I (licență) și facultativ în anul II.

Schimbarea limbii B

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI I CARE DORESC SĂ-ȘI SCHIMBE SPECIALIZAREA B

Această schimbare poate fi solicitată NUMAI prin formularul următor (este necesară folosirea unui cont Google/Gmail personal). Solicitanții pot aduce orice argumente / documente consideră relevante în formular. În cazul în care există studenți care au depus cerere în format fizic (sau prin e-mail), aceștia sunt rugați să revină cu solicitarea prin completarea formularului on-line. FORMULARUL POATE FI ACCESAT AICI. ATENȚIE! Acest formular va fi disponibil până la data de 11 octombrie (ora 23:59). Solicitările primite prin formular vor fi rezolvate cu celeritate. Solicitările transmise prin formularul de mai sus au primit răspuns (prin email).

Orice solicitare ulterioară (până la termenul de 15 noiembrie) va fi adresată direct directorilor/secretarilor de departament, prin email și va fi soluționată dacă / la momentul la care va fi posibil. Formularul poate fi descărcat AICI și se completează după cum urmează:

 • studentul completează și semnează formularul (preferabil electronic, folosind o aplicație de tip Adobe Fill&Sign – detalii AICI);
 • studentul trimite formularul completat și semnat prin email departamentului unde dorește să fie primit;
 • în cazul unui răspuns pozitiv, studentul trimite formularul avizat de primul departament prin email departamentului de unde pleacă;
 • în cazul unui răspuns pozitiv, studentul trimite prin email formularul cu ambele avize către secretara de an (detalii AICI).

 

Important:

Facultatea de Litere – Română B: solicitările se vor trimite la mihaela.pufu@litere.unibuc.ro;
Departamentul de Engleză – Engleză B – octavian.roske@lls.unibuc.ro;
Departamentul de Limbă și Literatură Franceză – Franceză B – lidia.cotea@lls.unibuc.ro;
Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice – Germană B/Suedeză B – doar dacă există plecări de la aceste specializări;
Departamentul de Limbi și Literaturi Orientale – Coreeană B – toate locurile au fost ocupate;
Departamentul de Limbi şi Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă – există locuri doar la Filologie Portugheză B – mianda.cioba@lls.unibuc.ro:
Departamentul de Filologie Rusă și Slavă – Rusă B/LMA Cehă/LMA Polonă – axinia.crasovschi@lls.unibuc.ro.

 

Înscrieri modul psihopedagogic
Traducători anul I - Limba a 3-a (alegere obligatorie a unei specializări din ofertă)

ÎNSCRIERI 1 – 10 OCTOMBRIE

Oferta de specializări: bulgară / catalană / franceză / slovenă / portugheză / croată / slovacă / neogreacă / suedeză

Înscrierile se efectuează on-line în limita locurilor disponibile.

Trimiteți cererea de înscriere completată, semnată și scanată la adresa de e-mail a Departamentului organizator.

Adrese de e-mail Departamente și model cerere de înscriere AICI.

Informații despre Departamente – AICI.

 

Curs Etică și Integritate Academică (EIA) - nivel licență (opțional)

IMPORTANT: CURSUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ

MODULUL 1: ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ;
MODULUL 2: CONDUITA CERCETĂRII ȘI SCRIERE ACADEMICĂ

GENERALITĂȚI
– Statutul cursului este OPȚIONAL.
– Studenții specializărilor Franceză A (Filologie și Traducători), Maghiară și Rromani vor urmări cursurile din orarul specializării A, cu înscrierea direct la profesorul titular.
– Studenții vor verifica la secretariatul/direcția departamentului de care aparțin care este politica privitoare la acest curs.

OBLIGAȚII PENTRU PROMOVARE:
– prezență minimum 50%
– verificare printr-un proiect final (eseu-dezbatere de 4 pagini)
Alte detalii importante AICI.

ÎNSCRIERI:
Date fiind constrângerile legate de spațiile de învățământ, de spațiile din orar și efectivele de profesori, nu se pot organiza decât 3 serii a câte maximum 80 de studenți.
Accesul în cele 3 serii se va acorda în ordinea înscrierilor până la atingerea numărului maxim de studenți la fiecare serie.
Odată exprimată opțiunea prin înscrierea on-line, studenții au obligația de a urma acest curs și de a îl promova, ca în cazul oricărui alt curs.
Termenul pentru finalizarea înscrierilor: 18 octombrie.

SERII:
Seria 1. PROF. UNIV. BOGDAN ȘTEFĂNESCU – marți 10:00-12:00
Seria 2. CONF. UNIV. DRAGOȘ IVANA – marți 16:00-18:00
Seria 3. LECT. UNIV. ANDREEA PARIS-POPA – marți 10:00-12:00

Formular de înscriere:

 1. Seria 1 (marți 10:00-12:00) – AICI;
 2. Seria 2 (marți 16:00-18:00) – AICI;
 3. Seria 3 (marți 10:00-12:00) – AICI.

Înscriere pentru lista de așteptare: AICI

Curs Etică și Integritate Academică (EIA) - nivel masterat (obligatoriu)

Atenție! Pentru unele programe masterale există cursuri separate, în orar. Informațiile de mai jos se referă la celelalte programe masterale.

Se vor efectua ambele module (Etică și integritate academică + Conduita cercetării și scrierea academică)

SERII:
1. Marți 18-20 – Conf. dr. Mihaela Precup
2. Miercuri 16-18 – Lect. dr. Daniela Brown
3. Joi 16-18 – Lect. dr. Dragoș Manea

OBLIGAȚII PENTRU PROMOVARE:
– prezență minimum 50%
– test-grilă din modulul de filosofie
– verificare printr-un proiect final

Alte detalii importante AICI.

REGIMUL DE DESFĂȘURARE A CURSURILOR ÎN SEMESTRUL I

Consiliul Facultății a decis modalitatea de desfășurare a activității didactice în sem. I, 2020-2021. Documentul va deveni efectiv după validarea acestuia de către Senatul UB și poate fi consultat AICI.

Așadar, majoritatea cursurilor și seminariilor se vor desfășura online.

Următoarele cursuri/seminarii se vor ține în regim de predare directă (prezență fizică), cu respectarea strictă a normelor legale:

Arabă A – anul I – Disciplina Practica limbii
Filologie Clasică (latină și greacă veche) – toți anii – disciplinele Practica limbii (A și B)
Neogreacă A – toți anii – Disciplina Practica limbii
Rusă A – anul I – Seminarul de Structura limbii ruse
Bulgară A – anul II – Disciplinele Practica limbii și Structura limbii
Sârbă A – toți anii – Disciplina Practica limbii

MEFIC – Engleză și Germană – cursurile de interpretare simultană

 

Orare 2019/2020 – sem 2

ATENȚIE! Activitatea didactică din FLLS se desfășoară în următoarele sedii:

 • sediile proprii FLLS (Edgar Quinet şi Pitar Moş) – vezi pagina Contact
 • sediile Universităților Titu Maiorescu și Nicolae Titulescu din zona Timpuri Noi (între stația de metrou Timpuri Noi și Piața Timpuri Noi – Calea Văcărești) – Vezi hartă (hartă clădiri, hartă google maps)
 • săli în sediile facultăţilor din Palatul Universităţii din Bucureşti (aceeaşi clădire cu sediul FLLS din str. Edgar Quinet);

Orarele pentru semestrul 2, 2019-2020, pot fi găsite aici:

Săptămânile anului universitar 2019/2020 (pare/impare) – AICI;
Departamentul de Filologie Rusă și Slavă:

 • Rusă – AICI;
 • Slave – AICI;
 • Master Studii Culturale Slave – AICI;
 • Master Limba Rusă Aplicată – AICI;

Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice și Rromani:

 • Maghiară – AICI;
 • Rromani – AICI;
 • Studii Iudaice – AICI;
 • Masterat Studii Religioase – AICI;

Departamentul de Engleză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA A, Studii Americane, MEFIC En, MTSST En, MTTLC, Master Studii Americane, Master Studii Britanice, LLE, CLOE A):

 • Orar – AICI (actualizat 21.02);
 • Înscrierea la cursurile opționale din anul III, specializările Limba și Literatura Engleză A și Limba și Literatura Engleză B – detalii AICI;

Departamentul de Franceză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA B, MSFF, MEFIC fr, MTSST fr, SCILL fr, CLOE fr):

 • Orar – AICI;
 • Informații despre cursurile opționale – AICI;

Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice:

 • Germană (Filologie A și B, B litere, LMA Ger, Traducători A și B) – AICI;
 • Informații despre cursurile opționale – AICI;
 • Neerlandeză – AICI;
 • Suedeză – AICI;

Departamentul de limbi și Literaturi Orientale:

 • Arabă (Filologie) – AICI (actualizat 20.02);
 • Chineză (Filologie) – AICI;
 • Coreeană (Filologie) – AICI;
 • Japoneză (Filologie) – AICI;
 • Turcă (Filologie) – AICI;
 • Hindi (Filologie) – AICI (actualizat 20.02);
 • Persană (Filologie) – AICI;
 • Master Studii Est-Asiatice – AICI (actualizat 19.02);
 • Master Spațiul islamic – AICI (actualizat 20.02);

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă:

 • Filologie Clasică, Latină B – AICI;
 • MTLR Neogreacă – AICI;
 • Neogreacă – AICI;
 • Limbă și Literatură Catalană B – AICI;
 • Limbă și Literatură Italiană A și B – AICI;
 • Traducere și Interpretare Italiană A și B – AICI;
 • Limbi Moderne Aplicate – Italiană – AICI;
 • Orar consultații Italiană – AICI;
 • Limbă și Literatură Spaniolă A – AICI;
 • Limbă și Literatură Spaniolă B – AICI;
 • Traducere și Interpretare Spaniolă A și B – AICI;
 • Limbi Moderne Aplicate – Spaniolă – AICI;
 • Orar consultații Spaniolă – AICI;
 • Limbă și Literatură Portugheză A și B – AICI;
 • Orar consultații Portugheză – AICI;
 • Masterat Italiană – AICI;
 • Masterate Spaniolă – AICI;
 • Masterat Portugheză – AICI;
 • Masterat Digital Humanities – AICI.

Limbă și Literatură Română B – AICI;
Modulul psihopedagogic – AICI (Anul I va începe cursurile de pedagogie pe data de 29 februarie, iar cei de anul III vor avea prima întâlnire pe 22 februarie, orele 9.00, în Amfiteatrul Maiorescu).
Orar sport (DEFS) – AICI.

Orare 2019/2020 – sem 1

ATENȚIE! Activitatea didactică din FLLS se desfășoară în următoarele sedii:

 • sediile proprii FLLS (Edgar Quinet şi Pitar Moş) – vezi pagina Contact
 • sediile Universităților Titu Maiorescu și Nicolae Titulescu din zona Timpuri Noi (între stația de metrou Timpuri Noi și Piața Timpuri Noi – Calea Văcărești) – Vezi hartă (hartă clădiri, hartă google maps)
 • săli în sediile facultăţilor din Palatul Universităţii din Bucureşti (aceeaşi clădire cu sediul FLLS din str. Edgar Quinet);

Orarele pentru semestrul 1, 2019-2020, pot fi găsite aici:

Săptămânile anului universitar 2019/2020 (pare/impare) – AICI;
Departamentul de Filologie Rusă și Slavă:

 • Rusă – AICI;
 • Slave – AICI;
 • Masterat Limba Rusă Aplicată – AICI;
 • Masterat Studii Culturale Slave – AICI;

Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice și Rromani:

 • Maghiară A – AICI;
 • Studii Iudaice – AICI;
 • Rromani A – AICI;
 • Masterat Studii Religioase – AICI;

Departamentul de Engleză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA A, Studii Americane, MEFIC En, MTSST En, MTTLC, Master Studii Americane, Master Studii Britanice, LLE, CLOE A):

 • Orar – AICI (actualizat 10.10); Instrucțiuni – AICI;
 • Grupe – AICI;
 • Înscrierea la cursurile opționale din anul III, specializările Limba și Literatura Engleză A și Limba și Literatura Engleză B – detalii AICI;

Departamentul de Franceză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA B, MSFF, MEFIC fr, MTSST fr, SCILL fr, CLOE fr):

 • Orar – AICI;
 • Informații despre cursurile opționale – AICI;
 • Grupe: AICI;

Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice:

 • Germană (Filologie A și B, B litere, LMA Ger, Traducători A și B) – AICI;
 • Grupe Germană – AICI;
 • Informații despre cursurile opționale – AICI;
 • Neerlandeză: – AICI;
 • Suedeză: – AICI;

Departamentul de limbi și Literaturi Orientale:

 • Arabă (Filologie) – AICI;
 • Chineză (Filologie) – AICI;
 • Coreeană (Filologie) – AICI;
 • Japoneză (Filologie) – indisponibil;
 • Turcă (Filologie) – AICI;
 • Hindi (Filologie) – AICI;
 • Persană (Filologie) – AICI;
 • Master Studii Est-Asiatice – indisponibil;
 • Master Spațiul islamic – AICI;

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă:

 • Filologie Clasică, Latină B – AICI;
 • MTLR Neogreacă – AICI;
 • Neogreacă – AICI;
 • Limbă și Literatură Catalană B – AICI;
 • Limbă și Literatură Italiană A și B – AICI; Grupe Italiană B – AICI;
 • Traducere și Interpretare Italiană A și B – AICI;
 • Limbi Moderne Aplicate – Italiană – AICI;
 • Orar consultații Italiană – AICI;
 • Limbă și Literatură Spaniolă A – AICI;
 • Limbă și Literatură Spaniolă B – AICI;
 • Traducere și Interpretare Spaniolă A și B – AICI;
 • Limbi Moderne Aplicate – Spaniolă – AICI;
 • Grupe curs practic spaniolă – AICI;
 • Limbă și Literatură Portugheză A și B – AICI;
 • Masterat Italiană – AICI;
 • Masterate Spaniolă – AICI;
 • Masterat Portugheză – AICI;
 • Masterat Digital Humanities – AICI.

Limbă și Literatură Română B – AICI;
Modulul psihopedagogic – AICI Prima întâlnire (organizatorică) a studenților de anul I cu profesorii de psihologie va avea loc pe data de 12 octombrie, ora 9, în amfiteatrul Maiorescu. Pe data de 20 octombrie va avea loc interviul (admiterea la modul); Cursurile de pedagogie (anul II) vor incepe pe 12 octombrie.
Orar sport (DEFS) – AICI.

Orare 2018/2019 – sem 2

ATENȚIE! Activitatea didactică din FLLS se desfășoară în următoarele sedii:

 • sediile proprii FLLS (Edgar Quinet şi Pitar Moş) – vezi pagina Contact
 • sediile Universităților Titu Maiorescu și Nicolae Titulescu din zona Timpuri Noi (între stația de metrou Timpuri Noi și Piața Timpuri Noi – Calea Văcărești) – Vezi hartă (hartă clădiri, hartă google maps)
 • săli în sediile facultăţilor din Palatul Universităţii din Bucureşti (aceeaşi clădire cu sediul FLLS din str. Edgar Quinet);

Orarele pentru semestrul 2, 2018-2019, pot fi găsite aici:

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR STRĂINI DIN ANUL I (LICENȚĂ ȘI MASTER) – CURSUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ VA AVEA LOC ÎN FIECARE VINERI, 18:00-20:00, ÎN SALA 5, PITAR MOȘ.
Foreign students will be taking the Academic Ethics & Academic Writing course every Friday from 18:00-20:00 h (Room 5, 1st floor, the Pitar Mos building). The class is mandatory for 1st year MA students and optional for 1st year BA (Licență) students, but it is strongly recommended by departmental policies. The class is taught in English by Prof. Bogdan Ștefănescu (of this faculty’s English Department) and Dr. Ileana Dascălu (Philosophy Faculty). Detailed information will be provided on 22 February at the first meeting by Prof. Ștefănescu. Information is also available at https://etica-academica-stefanescu.blogspot.com/ the Foreign Students page.
Săptămânile anului universitar 2018/2019 (pare/impare) – AICI (actualizat 26.03);
Departamentul de Filologie Rusă și Slavă – AICI
Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice și Rromani – indisponibil;
Departamentul de Engleză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA A, Studii Americane, MEFIC En, MTSST En, MTTLC, Master Studii Americane, Master Studii Britanice, LLE, CLOE A):

 • Orar – AICI (actualizat 25.02, ora 15:00);
 • Înscrierea la cursurile opționale din anul III, specializările Limba și Literatura Engleză A și Limba și Literatura Engleză B – detalii AICI;

Departamentul de Franceză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA B, MSFF, MEFIC fr, MTSST fr, SCILL fr, CLOE fr):

 • Orar – AICI;
 • Informații despre cursurile opționale – AICI;

Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice:

 • Germană (Filologie A și B, B litere, LMA Ger, Traducători A și B) – AICI;
 • Neerlandeză: – AICI;
 • Suedeză: – AICI (actualizat 16.03);

Departamentul de limbi și Literaturi Orientale – AICI
Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Iberoromanice, Italiană, Filologie Clasică și Neogreacă – AICI (actualizare 22.02)
Limbă și Literatură Română B – AICI;
Modulul psihopedagogic – AICI;
Orar sport (DEFS) – AICI.

Orare 2018/2019 – sem 1

ATENȚIE! Activitatea didactică din FLLS se desfășoară în următoarele sedii:

 • sediile proprii FLLS (Edgar Quinet şi Pitar Moş) – vezi pagina Contact
 • sediile Universităților Titu Maiorescu și Nicolae Titulescu din zona Timpuri Noi (între stația de metrou Timpuri Noi și Piața Timpuri Noi – Calea Văcărești) – Vezi hartă (hartă clădiri, hartă google maps)
 • săli în sediile facultăţilor din Palatul Universităţii din Bucureşti (aceeaşi clădire cu sediul FLLS din str. Edgar Quinet);

Orarele pentru semestrul 1, 2018-2019, pot fi găsite aici:

Săptămânile anului universitar 2018/2019 (pare/impare) – AICI;
Departamentul de Filologie Rusă și Slavă:

 • Rusă – AICI;
 • Grupe Rusă – AICI;
 • Slave – AICI;
 • Masterat Studii Culturale Balcanice – AICI;
 • Masterat Studii Culturale Slave – AICI;
 • Consultații Slave – AICI;

Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice și Rromani – indisponibil;
Departamentul de Engleză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA A, Studii Americane, MEFIC En, MTSST En, MTTLC, Master Studii Americane, Master Studii Britanice, LLE, CLOE A):

 • Orar – AICI (actualizat 17.10, ora 11.00);
 • Grupe – AICI (actualizat 09.10, ora 15.00);
 • Înscrierea la cursurile opționale din anul III, specializările Limba și Literatura Engleză A și Limba și Literatura Engleză B – detalii AICI;

Departamentul de Franceză (Filologie A și B, B litere, Traducere și Interpretare A și B, LMA B, MSFF, MEFIC fr, MTSST fr, SCILL fr, CLOE fr):

Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice:

 • Germană (Filologie A și B, B litere, LMA Ger, Traducători A și B) – AICI;
 • Grupe Germană – AICI;
 • Neerlandeză: – AICI;
 • Suedeză: – AICI;
 • Masterate MEFIC și MTSST: – indisponibil;

Departamentul de limbi și Literaturi Orientale:

 • Arabă (Filologie) – AICI;
 • Chineză (Filologie) – AICI;
 • Japoneză (Filologie) – indisponibil;
 • Turcă (Filologie) – AICI;
 • Hindi (Filologie) – AICI;
 • Persană (Filologie) – AICI;
 • Master Studii Est-Asiatice – indisponibil;
 • Master Spațiul islamic – AICI;

Departamentul de Lingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Iberoromanice, Italiană, Filologie Clasică și Neogreacă:

 • Filologie Clasică, Latină B – AICI;
 • MTLR Neogreacă – indisponibil;
 • Neogreacă -indisponibil;
 • Limbă și Literatură Catalană B – AICI;
 • Limbă și Literatură Italiană A și B – AICI;
 • Traducere și Interpretare Italiană A și B – AICI;
 • Limbi Moderne Aplicate – Italiană – AICI;
 • Grupe Limbă și Literatură Italiană B – AICI;
 • Limbă și Literatură Spaniolă A – AICI;
 • Limbă și Literatură Spaniolă B – AICI;
 • Traducere și Interpretare Spaniolă A și B – AICI;
 • Limbi Moderne Aplicate – Spaniolă – AICI;
 • Grupe curs practic spaniolă – AICI;
 • Limbă și Literatură Portugheză A și B – AICI;
 • Masterat Italiană – AICI;
 • Masterate Spaniolă – AICI;
 • Masterat Portugheză – AICI;

Limbă și Literatură Română B – AICI;
Modulul psihopedagogic:

 • Anul 1- AICI (data de începere va fi anunțată);

Orar sport (DEFS) – AICI.