Mobilități cadre didactice

Proceduri
Procedurile privind documentația deplasărilor

Metodologia și procedurile pot fi consultate AICI.

Procedură inițiere acorduri

Procedura poate fi consultată AICI.

Cadre didactice ERASMUS

Prin Programul ERASMUS sunt posibile și mobilitățile cadrelor didactice în scop de predare (Teaching Assignment – TA).

În vederea obținerii unui sprijin financiar ERASMUS pentru o asemenea mobilitate, trebuie să participați la selecția organizată la nivel de facultate. Informațiile se actualizează de la un an la altul și sunt postate pe pagina web FLLS înaintea lansării selecției.

După ce v-ați regăsit pe lista de mobilități aprobată de facultate în urma selecției, trebuie să depuneți o serie de documente la Biroul Programe Comunitare, în vederea obținerii ordinului de deplasare.

Acte necesare în vederea obținerii ordinului de deplasare în cadrul Programului ERASMUS, pentru cadre didactice (de depus la BPC cu maxim 10 zile lucrătoare înaintea deplasării):

– scrisoare de acceptare / invitaţie din partea instituţiei gazdă (menţionând perioada exactă şi minimul de 8 ore de activităţi didactice de desfăşurat în cadrul Programului ERASMUS);

– cerere de deplasare tip, formularul Mobilităţi ERASMUS+ (semnată de directorul de departament şi de decan);

– copie după cartea de identitate.

La finalul stagiului ERASMUS, trebuie să vă prezentați la Biroul Programe Comunitare cu următoarele documente, care confirmă activitatea de predare în instituția gazdă:

 1.  Certificat semnat și ștampilat de univ. gazdă (care să conțină confirmarea perioadei exacte, inclusiv nr. de ore de predare, cu mențiunea ”în cadrul Programului Erasmus+ Teaching Assignement”)
 2.  « Teaching Mobility Agreement», semnat de univ. gazdă și de titularul deplasării,
 3. Chestionar de completat la întoarcere (« Raport de evaluare a mobilității de predare ERASMUS »), semnat de titularul deplasării,
 4. Plan / schiță de predare (făcut înaintea plecării), semnat de titularul deplasării,
 5. Raport de activitate (conform planului inițial de predare, la întoarcere), semnat de titularul deplasării,
 6. Biletul de transport (inclusiv tichetele de îmbarcare în avion).
Vizite ERASMUS (profesori străini)

Persoana din departamentul dvs. care se ocupă de vizita profesorului străin va stabili împreună cu acesta perioada și programul de predare, după care se vor întocmi documentele oficiale, astfel:

 • Letter of Acceptance
  • Nu există un formular-tip, scrisoarea de acceptare se completează la nivel departamental şi se semnează de către directorul de departament și apoi se pune ștampila din Decanat.
 • Mobility Agreement / Staff Mobiliy for Teaching 
  • Formularul Erasmus privind programul de predare al profesorului străin se completează fie după modelul omologilor, fie după modelul nostru anexat, numai în limba engleză.
  • Semnarea formularului se face numai de către echipa centrală Erasmus FLLS, în Decanat (+ ștampilă), după ce dvs. avizaţi programul de predare.
  • Vă rugăm să trimiteţi formularul mai întâi, spre verificare, la adresa international@lls.unibuc.ro.
 • Certificate of Attendance 
  • Certificatul de prezență se completează la finalul stagiului profesorului invitat după modelul anexat, numai în conformitate cu formularul privind programul de predare (Staff Mobility Agreement).
  • Semnarea certificatului de prezență se va face numai de către echipa centrală Erasmus FLLS, în Decanat (+ ștampilă).
  • Certificatul se va înmâna în original profesorului străin înainte de plecarea acestuia din București.
Solicitare de acord bilateral ERASMUS+

Formularul poate fi descărcat AICI (actualizat mai 2019)

Model formular Teaching Staff Mobility

Modelul poate fi descărcat AICI.

Model Certificate of Attendance

Modelul poate fi descărcat AICI.

Selecții ERASMUS
Selecție 2018/2019

Au fost publicate detaliile privind selecția în anul 2018/2019 – AICI

Selecție 2017/2018

Au fost publicate detaliile privind selecția în anul 2017/2018 – AICI

Selecție 2016/2017

Au fost publicate detaliile privind selecția în anul 2016/2017.

Detaliile despre selecție pot fi consultate AICI.

Lista destinațiilor poate fi consultată AICI.

Rezultatele selecției pot fi consultate AICI.