Membri

DEPARTAMENTUL DE ENGLEZĂ
Prof. dr. Bogdan Ștefănescu
Prof. dr. Alina Tigău
Conf. dr. Ruxandra Drăgan
Conf. dr. Dragoș Ivana
Conf. dr. Dan Mateescu
Conf. dr. Daria Protopopescu

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUSĂ ŞI SLAVĂ
Prof. dr. Axinia Crasovschi
Lect. dr. Aliona Bivolaru
Lect. dr. Dușița Ristin

DEPARTAMENTUL DE HUNGAROLOGIE, STUDII IUDAICE ŞI RROMANI
Prof. dr. Madeea Axinciuc
Lect. dr. Réka Pupp

DEPARTAMENTUL DE LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ
Prof. dr. Lidia Cotea
Prof. dr. Ileana Mihăilă
Conf. dr. Marina Păunescu

DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE
Lect. dr. Raluca Andreescu
Asist. dr. Irina Bocianu

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI GERMANICE
Prof. dr. Horațiu Gabriel Decuble
Conf. dr. Maria Irod
Conf. dr. Ileana Ratcu

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI ORIENTALE
Prof. dr. Luminița Munteanu
Conf. dr. Laura Sitaru

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI ROMANICE, CLASICE ŞI NEOGREACĂ
Prof. dr. Mianda Cioba
Prof. dr. Ioana Costa
Conf. dr. Mihai Enăchescu
Conf. dr. Roxana Utale

Lect. dr. Claudia Vlad

STUDENȚI REPREZENTANȚI
Andrei Călinoaia
Ioana-Andreea Coropcianu
Iuliana Ghiga
Ilinca Iacob
Adrian-George Ilinca
Andra Iosif
Oana-Ștefania Ghiță
Ioan-Octavian Sauciuc
Daniela Zărnoianu

Regulamentul Consiliului Facultății de Limbi și Literaturi Străine (2016)