Întreruperi, reînmatriculări, semestre de graţie

Reînmatriculări
Studenţii care au fost exmatriculaţi cu drept de reînmatriculare (indiferent de motivul exmatriculării) se pot reînmatricula în anul academic din care au fost exmatriculaţi, în fiecare an, în perioada 1-15 septembrie, la secretariatul Facultăţii, aducând chitanţa de plată a taxei de reînmatriculare.
Întreruperi de studii
Studenţii care au avut întrerupere de studii nu sunt nevoiţi să îndeplinească alte proceduri în afara înscrierii în an, în luna octombrie, conform planificării secretariatului.
Studenţii care doresc să întrerupă (motivat) studiile, o pot face în intervalul de la 1 octombrie până la terminarea semestrului II al anului academic pe care doresc să-l întrerupă.
Întreruperea se poate face o singură dată, pentru un interval de până la 3 ani. La revenirea din întrerupere, se va lua în considerare statutul anterior (buget/taxă) numai dacă întreruperea a fost făcută înainte de data de 1 decembrie a anului universitar întrerupt, în caz contrar (întreruperi făcute ulterior), revenirea se va face automat la taxă. Taxele de studii achitate în momentul întreruperii rămân valabile la revenire.
Revenirea din întrerupere poate avea loc numai într-un an în care se școlarizează ambele specializări (A/B) ale studentului.
Semestre de graţie
Studenţii care la sfârşitul anului III/M2 au fost încadraţi în semestru de graţie nu sunt nevoiţi să îndeplinească alte proceduri în afara înscrierii în an, în luna octombrie, conform planificării secretariatului.
Studenţii aflaţi în semestru de graţie vor urma susţine examenele (şi pot urma cursurile) pentru disciplinele rămase restante la sfârşitul anului 3 în semestrele aferente (inclusiv dacă acestea sunt în semestre diferite).
Numărul maxim de examinări pentru fiecare disciplină este de 3 şi coincide cu planificarea pentru anul 3. În condiţii excepţionale, Consiliul Facultăţii poate acorda o a patra examinare, pentru motive bine întemeiate (detalii în Regulament).
Taxa aferentă semestrului de graţie este de jumătate din taxa curentă de şcolarizare şi se plăteşte în primele 30 de zile de la începerea anului academic.