Consiliul FLLS

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine reprezintă comunitatea universitară și este organismul deliberativ și decizional al FLLS.

Regulamentul Consiliului Facultății de Limbi și Literaturi Străine (2016)

DEPARTAMENTUL DE ENGLEZĂ
Prof. dr. Bogdan Ștefănescu
Conf. dr. Dragoș Ivana
Conf. dr. Dan Mateescu
Conf. dr. Daria Protopopescu
Conf. dr. Octavian Roske
Conf. dr. Alina Tigău

DEPARTAMENTUL DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ FRANCEZĂ
Prof. dr. Lidia Cotea
Prof. dr. Ileana Mihăilă
Conf. dr. Marina Păunescu

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI ROMANICE, CLASICE ŞI NEOGREACĂ
Prof. dr. Mianda Cioba
Prof. dr. Ioana Costa
Conf. dr. Roxana Utale
Lect. dr. Mihai Enăchescu
Lect. dr. Claudia Vlad

DEPARTAMENTUL DE HUNGAROLOGIE, STUDII IUDAICE ŞI RROMANI
Prof. dr. Madeea Axinciuc
Lect. dr. Reka Pupp

DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE
Lect. dr. Raluca Andreescu
Asist. dr. Irina Bocianu

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUSĂ ŞI SLAVĂ
Prof. dr. Axinia Crasovschi
Lect. dr. Aliona Bivolaru
Lect. dr. Dușița Ristin

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI GERMANICE
Prof. dr. Gabriel Decuble
Conf. dr. Maria Irod
Conf. dr. Ileana Ratcu

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI ORIENTALE
Prof. dr. Luminița Munteanu
Conf. dr. Laura Sitaru

STUDENȚI REPREZENTANȚI

Filologie:
Elisa Enciu
Oana Ghiță
Iuliana Ghiga
Andreea Vasilache

Traducere și Interpretare:
George Ilinca

Limbi Moderne Aplicate:
Mădălin Catană

Studii Culturale:
Andreea Ștefănescu

Master:
Otilia Mocanu

Doctorat:
Andrei Călinoaia

Președinte: Decan, conf. dr. Laura Sitaru
Responsabil comisie: conf. dr. Mugur Zlotea

Membri:
Conf. dr. Oana Balaş, prodecan
Lect. dr. Anca Bercaru
Conf. dr. Sorana Corneanu
Lect. dr. Adriana Dănilă
Lect. dr. Anca Dinu
Student Iuliana Ghiga
Student Elisa Enciu

 

Comisia de Cercetare Științifică:

Președinte: Prof. dr. Ileana Mihăilă
Vicepreședinte: Prof. dr. Ioana Costa
Membri:
conf. dr. habil. Alina Tigău
Lect. dr. Dușița Ristin
Lect. dr. Claudia Vlad
Student doctorand Andrei Călinoaia

Comisia de Integritate Academică:

Vicepreședinte: Prof. dr. Axinia Crasovschi
Membri:
Prof. dr. Mianda Cioba
Prof. dr. Horațiu Decuble
Student Oana Ștefania Ghiță

Comisia de Resurse:

Președinte: prof. dr. Bogdan Ștefănescu
Vicepreședinte: Conf. dr. Roxana Utale
Membri:
Prof. dr. Madeea Axinciuc
Asist. dr. Irina Bocianu
Student Andreea Ștefănescu

Comisia de Regulamente:

Președinte: Prof. dr. Luminița Munteanu
Vicepreședinte: Conf. dr. Dan Mateescu
Membri:
Conf. dr. Laura Sitaru
Conf. dr. Marina Păunescu
Conf. dr. Dragoș Ivana
Conf. dr. Mihail Enăchescu
Student Iuliana Ghiga
Student Andreea Vasilache

Comisia de Relații Internaționale:

Președinte: Conf. Maria Irod
Vicepreședinte: Lect. dr. Reka Pupp
Membri:
Conf. dr. Ileana-Maria Ratcu
Conf. dr. Raluca Andreescu
Student George Ilinca
Student George Ilinca
Student Elisa Enciu

Comisia de Studii:

Președinte: Prof. dr. Lidia Cotea
Vicepreședinte: Conf. dr. Daria Protopopescu
Membri:
Conf. dr. Oana Balaș (membru invitat)
Lect. dr. Aliona Bivolaru
Student Otilia Mocanu
Student Mădălin Catană

Alegerile studențești au loc la începutul semestrului 1 din fiecare an universitar, în baza următoarelor regulamente:

1. REGULAMENT DE ALEGERE a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității din București. Regulamentul este stabilit de Senatul UB, care stabilește și calendarul (general sau, în cazuri excepționale, punctual) alegerilor pentru toate structurile Universității.

2. Metodologia de alegeri a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, validată anual de Adunarea Generală a Asociației Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Universitatea din București (ASLS).

Alegerile studențești sunt organizate, conform Regulamentului UB (vezi mai sus), de către asociația sau asociațiile studențești din FLLS, împreună cu comisia electorală.

Studenții reprezentanți ai FLLS au trei locuri în Senatul UB și 9 locuri în Consiliul FLLS, ocupate conform Metodologiei de Alegeri.

Președintele Asociației Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Universitatea din București (ASLS) este ales, conform statutului, de către studenții FLLS, anual, la o dată care poate coincide sau nu cu alegerile pentru studenții reprezentanți, conform metodologiei proprii de alegeri.