Audienţe

Conducerea Facultăţii – sem 1 2021/2022

Adresă principală de corespondență: decanat@lls.unibuc.ro
DECAN
Conf. univ. dr. Laura SITARU (e-mail: laura.sitaru@lls.unibuc.ro)
Audiențe – Edgar Quinet 5 – 7, et. 2
– luni, 12.00 – 14.00
– joi, 10.00 – 12.00

SECRETAR DECAN
Cristina GRIGORAȘ (e-mail: cristina.grigoras@lls.unibuc.ro)
PRODECANI

Prof. univ. dr. habil. Alina TIGĂU (e-mail: alina.tigau@lls.unibuc.ro)
Audiențe:
– luni, 13.00 – 15.00, Edgar Quinet 5 – 7, et. 2
Conf. univ. dr. Daria PROTOPOPESCU (e-mail: daria.protopopescu@lls.unibuc.ro)
Audiențe:
– marți, 14.00 – 16.00, Edgar Quinet 5 – 7, et. 2
Conf. univ. dr. Oana-Dana BALAȘ (e-mail: oanadana.balas@lls.unibuc.ro)
Audiențe:
– miercuri, 12.00 – 14.00, Edgar Quinet 5 – 7, et. 2

Conf. univ. dr. Ileana RATCU (e-mail: maria.ratcu@lls.unibuc.ro)
Audiențe:
– joi, 12.00 – 14.00, Edgar Quinet 5 – 7, et. 2
Atribuții echipa decanală 2020-2024

Programe Internaționale: ERASMUS / CEEPUS / Acorduri bilaterale

Adresă principală de corespondență: international@lls.unibuc.ro

Responsabil general:
Conf. univ. dr. Ileana RATCU, joi: 12:00 – 14:00 (Str. Edgar Quinet 5–7)
email: maria.ratcu@lls.unibuc.ro

Coresponsabil ERASMUS:
Lect. univ. dr. Mioara ANGHELUȚĂ
email: mioara.angheluta@lls.unibuc.ro

Secretar:
Beatrice CREȚU, luni – joi: 12.00 – 16.00 (Str. Edgar Quinet 5–7)

Secretariat

Secretar-șef
Raluca HASSAN
Audiențe (Str. Edgar Quinet 5 – 7, et. 2)
– luni, 12.00 – 14.00
– joi, 10.00 – 12.00

Secretariat general (Str. Edgar Quinet 5 – 7, et. 2)
– LUNI, MARȚI ȘI MIERCURI – 9:00-12:30
– JOI – 12:00-15:30
– VINERI – 11:00-12:00

Administrație

Administrator-șef
Ing. ec. Cristian AGOPȘA (email: cristian.agopsa@lls.unibuc.ro)
– joi, 11.30 – 14.00, Edgar Quinet 5 – 7, et. 2
– marți, 11.30 – 14.00, Edgar Quinet 5 – 7, et. 2

Studenţi reprezentanţi

Contact şi program audienţe