Modalitatea de desfășurare a cursurilor
Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotărât în data de 16 septembrie 2021 că forma de desfășurare a tuturor activităților didactice pentru ciclul de licență va fi online in semestrul 1 al anului 2021-2022. Pentru ciclul de masterat, forma de desfășurare a activităților didactice poate fi consultată AICI.
 
Modalitatea de finalizare a studiilor universitare de licență (sesiunile iunie 2022, septembrie 2022, februarie 2023)
Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotârât în data de 10 septembrie 2021:

  • reintroducerea probelor scrise (pentru specializarea A și specializarea B), cu renunțarea la elaborarea proiectului de licență pentru domeniile de studii limbă și literatură, limbi moderne aplicate, traducere și interpretare*;
  • finalizarea studiilor universitare prin proiect de licență pentru programele de studii culturale (Studii americane și Studii iudaice).  

Această decizie se aplică începând cu anul universitar 2021-2022.
*Pentru programul de studii Traducere și Interpretare, structura examenului de finalizare a studiilor include în continuare și examenul oral pentru ambele specializări.
 
Modalitatea de desfășurare a examenelor
Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotărât în data de 10 septembrie 2021 că desfășurarea examenelor de an (verificări și examene, sesiunile ianuarie-februarie 2022, mai-iunie 2022, septembrie 2022) va avea loc în format fizic, la sediul facultății, indiferent de modalitatea în care vor avea loc cursurile în anul universitar 2021-2022.