ATENȚIE! În această pagină veți găsi informații referitoare la desfășurarea anului universitar și a procedurilor care țin de începerea anului și înmatriculare. Această pagină va fi actualizată imediat ce vor fi disponibile noi informații (orar, burse, înscriere sport, modul etc.).

REGIMUL DE DESFĂȘURARE A CURSURILOR ÎN SEMESTRUL I

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotărât în data de 16 septembrie 2021 că forma de desfășurare a tuturor activităților didactice pentru ciclul de licență va fi online în semestrul 1 al anului 2021-2022. Pentru ciclul de masterat, forma de desfășurare a activităților didactice poate fi consultată AICI. Detalii privind desfășurarea examenelor și finalizarea studiilor AICI.

NORME SANITARE

Burse

Informațiile despre acordarea burselor în anul academic 2021-2022 au fost publicate AICI.

IMPORTANT

ATENȚIE! Toți studenții care nu s-au înscris în an vor fi exmatriculați dacă nu se vor înscrie (online sau la facultate – informații mai jos) până cel târziu la data de 10 noiembrie.

Înscrieri în an/Înmatriculări - OBLIGATORIU!!

Prezența fizică nu este necesară, înscrierea în an se poate face fizic SAU online.

Important: Toate procesele care țin de începerea anului se vor putea desfășura online (înscriere limba C la Traducători, cereri pentru schimbarea limbii B etc. – mai multe detalii în curând).

Înscrierea în an (fizică sau online) este obligatorie pentru toți studenții și presupune:

 • Anul 1/M1 buget – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere, (opțional) ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport (pentru master se poate viza legitimația de la ciclul de licență);
 • Anul 1/M1 taxă – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere, depunerea chitanței de plată a taxei**, (opțional) ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport (pentru master se poate viza legitimația de la ciclul de licență);
 • Anii 2,3, M2 buget – completarea fișei de înscriere, (opțional) vizarea carnetului de student și a legitimației de transport;
 • Anii 2,3, M2 taxă – completarea fișei de înscriere, depunerea chitanței de plată a taxei**, (opțional) vizarea carnetului de student și a legitimației de transport.

RECLASIFICAREA pentru anii în curs poate fi consultată AICI.

ATENȚIE! Studenții care nu au diploma de Bacalaureat (în original), respectiv de licență (pentru master) în dosar nu pot beneficia de loc bugetat! Studenții la taxă sunt obligați să aducă/trimită dovada achitării taxei.

Înscrierea online se va desfășura în perioada 18-29 octombrie, cu ajutorul adreselor instituționale (mai multe informații AICI). Formularul de înscriere poate fi accesat AICI (formularul se va închide pe 10 noiembrie la ora 23:59).

Documentele necesare vor fi descărcate de AICI, semnate electronic și încărcate în formularul de mai sus. Mai multe informații despre completarea documentelor:

 • documentele au câmpuri care se completează electronic – se recomandă completarea lor folosind un calculator/laptop și cea mai nouă versiune de Adobe Acrobat Reader DC (poate fi descărcat gratuit AICI);
 • documentele pot fi semnate fără imprimare, folosind funcția Fill & Sign din Adobe Acrobat Reader (mai multe informații AICI) sau alte aplicații similare – inclusiv pe dispozitive mobile (aplicația Adobe Fill & Sign);
 • în contract și fișa de înscriere anuală, la programul de studiu se completează (eventual prescurtat) secția și limba A (ex. Filo Eng, TI Fr, MTTLC, CLOE Ger etc.)
 • în fișa de înscriere anuală se completează și domeniul (ex. Limbă și Literatură, Limbi Moderne Aplicate, Studii Culturale) – pentru specializarea Traducere și Interpretare domeniul este Limbi Moderne Aplicate, toate masteratele sunt pe domeniul Filologie, cu excepția MSRTT și SCS (Studii Culturale), respectiv Masteratul Didactic (Științe ale Educației).

Dovada de plată a taxei** se va încărca în același formular.

Ridicarea (sau vizarea) carnetelor de student și a legitimațiilor de transport se face la secretariat, oricând în timpul anului universitar, după luna octombrie.

Înscrierea fizică se va desfășura în perioada 4-15 octombrie (programul exact AICI), la secretariat (sediul din str. Edgar Quinet nr. 5-7), pentru persoanele care au nevoie urgent de carnetul de student și legitimația de transport (sau de vizarea acestora):

Documentele necesare vor fi imprimate (preferabil față-verso), completate și semnate în format fizic înainte de prezentarea la secretariat. Acestea sunt diferite în funcție de anul de studiu și sunt disponibile AICI (pentru toți anii).

Dovada de plată a taxei** se va aduce în original (pentru plata la casierie sau prin bancă) sau imprimată pentru plata online pe platforma UB.

Persoanele care doresc să se înscrie fizic și nu au reușit să se prezinte în programul pe ani și specializări se mai pot înscrie și în perioada 18-29 Octombrie, în timpul programului cu publicul (de luni până vineri, detalii AICI).

**Taxa de școlarizare se plătește în Campusul Panduri (vezi AICI), online (AICI) sau în contul bancar (detalii mai jos), până la sfârșitul lunii octombrie, iar aducerea sau trimiterea chitanței/dovezii de plată este OBLIGATORIE!

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO05RNCB0076010452620315 (Filologie, Traducere și Interpretare, Studii Culturale, Masterat – mai puțin CLOE, Doctorat) sau RO59RNCB0076010452620313 (LMA, Masterat CLOE)
BANCA: BCR SECTOR 5
Explicaţia: Taxă studiu  la licenţă / master / doctorat / Nume şi prenume student / Specializarea / Anul de studiu

Înscrieri modul psihopedagogic

Informații înscrieri modul psihopedagogic:

Mai multe informații pe site-ul Facultății de Psihologie și Științele Educației – https://fpse.unibuc.ro/

Sport - obligatoriu anul 1

Înscrierile pentru diversele cursuri de educație fizică se fac la Departamentul de Educație Fizică și Sport (DEFS) – detaliile vor fi publicate pe site-ul (AICI) și pagina DEFS (AICI).

Vă reamintim că sportul este obligatoriu în anul I (licență) și facultativ în anul II.

Schimbarea limbii B (după 10 oct)

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI I CARE DORESC SĂ-ȘI SCHIMBE SPECIALIZAREA B

Solicitările făcute prin formularul electronic în perioada 1-10 octombrie au primit răspuns prin e-mail.

Schimbarea limbii B se mai poate face până la termenul de 15 noiembrie și va fi adresată direct directorilor/secretarilor de departament, prin email (detalii mai jos) și va fi soluționată dacă / la momentul la care va fi posibil. Formularul poate fi descărcat AICI și se completează după cum urmează:

 • studentul completează și semnează formularul (preferabil electronic, folosind o aplicație de tip Adobe Fill&Sign – detalii AICI);
 • studentul trimite formularul completat și semnat prin email departamentului unde dorește să fie primit;
 • în cazul unui răspuns pozitiv, studentul trimite formularul avizat de primul departament prin email departamentului de unde pleacă;
 • în cazul unui răspuns pozitiv, studentul trimite prin email formularul cu ambele avize către secretara de an (detalii AICI). ATENȚIE! Formularele care nu sunt trimise cu ambele avize până la 15 noiembrie secretarei de an NU SE IAU ÎN CALCUL.

 

Menționăm că specializările A nu pot fi schimbate decât printr-un nou proces de admitere!

Informații privind contactarea departamentelor:

Departamentul de Limbă și Literatură Franceză – Franceză B – gabriela.lupu@lls.unibuc.ro;
Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice – La toate secțiile de la Departamentul de Limbi Germanice (Germană B, Suedeză B, Traducători Germană B, LMA Germană B) nu se mai admit transferuri. Pentru plecări, cererea va fi adresată secretarei de departament – germanice@lls.unibuc.ro;
Departamentul de Limbi și Literaturi Orientale – Coreeană B – toate locurile au fost ocupate, pentru Persană B – luminita.munteanu@lls.unibuc.ro;
Departamentul de Limbi şi Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă – pentru Spaniolă B, Italiană B și Portugheză B (la toate profilele) nu se mai aprobă decât plecări, în limita permisă de standardele de constituire a grupelor, pentru Catalană B și Latină B se mai aprobă decât sosiri – cristina.mitran@lls.unibuc.ro.

Curs Etică și Integritate Academică (EIA) - nivel licență (opțional)

IMPORTANT: CURSUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ

MODULUL 1: ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ;
MODULUL 2: CONDUITA CERCETĂRII ȘI SCRIERE ACADEMICĂ

GENERALITĂȚI
– Statutul cursului este OPȚIONAL.
– Studenții specializărilor Franceză A (Filologie și Traducători), Maghiară și Rromani vor urmări cursurile din orarul specializării A, cu înscrierea direct la profesorul titular.
– Studenții vor verifica la secretariatul/direcția departamentului de care aparțin care este politica privitoare la acest curs.

OBLIGAȚII PENTRU PROMOVARE:
– prezență minimum 50%
– verificare printr-un proiect final (eseu-dezbatere de 3-4 pagini)
Alte detalii importante AICI.

ÎNSCRIERI:
Date fiind constrângerile legate de spațiile de învățământ, de spațiile din orar și efectivele de profesori, nu se pot organiza decât 3 serii a câte maximum 80 de studenți.
Accesul în cele 3 serii se va acorda în ordinea înscrierilor până la atingerea numărului maxim de studenți la fiecare serie.
Odată exprimată opțiunea prin înscrierea on-line, studenții au obligația de a urma acest curs și de a îl promova, ca în cazul oricărui alt curs.
Termenul pentru finalizarea înscrierilor: 15 octombrie.

Studenții care s-au înscris la acest modul se pot retrage până cel târziu pe 15 octombrie 2021 trimițând un e-mail către Lect. dr. Andreea Paris-Popa (andreea.parispopa@lls.unibuc.ro).  

SERII:
Seria 1. FILOLOGIE – PROF. UNIV. BOGDAN ȘTEFĂNESCU – marți 14:00-16:00
Seria 2. FILOLOGIE / TRADUCĂTORI – CONF. UNIV. DRAGOȘ IVANA – marți 16:00-18:00
Seria 3. LMA /STAM – LECT. UNIV. ANDREEA PARIS-POPA – marți 12:00-14:00

Formular de înscriere:

 1. Seria EIA 1 (marți 14:00-16:00) – AICI;
 2. Seria EIA 2 (marți 16:00-18:00) – AICI;
 3. Seria EIA 3 (marți 12:00-14:00) – AICI.

Înscriere pentru lista de așteptare: AICI

Curs Etică și Integritate Academică (EIA) - nivel masterat (obligatoriu)

Atenție! Pentru unele programe masterale există cursuri separate, în orar. Informațiile de mai jos se referă la celelalte programe masterale.

Se vor efectua ambele module (Etică și integritate academică + Conduita cercetării și scrierea academică)

SERII:
1. Miercuri 18-20 – Lect. dr. Andreea Paris-Popa
2. Vineri 16-18 – Lect. dr. Daniela Brown
3. Vineri 16-18 – Lect. dr. Daniela Cârstea

OBLIGAȚII PENTRU PROMOVARE:
– prezență minimum 50%
– test-grilă din modulul de filosofie
– verificare printr-un proiect final

Alte detalii importante AICI.

Cursuri facultative

Universitatea din București oferă cursuri facultative studenților și masteranzilor UB. Cei interesați pot alege maximum 2 cursuri și se înscriu la secretariatul propriei facultăți până la data de 8 octombrie 2021. Pentru informații suplimentare, citiți cu atenție Procedura privind alegerea cursurilor facultative în cadrul Universității din București.

Orare

Orarele și grupele care au fost deja publicate pot fi consultate pe pagina dedicată orarelor (vezi AICI). Grupele sunt în curs de actualizare și vor fi disponibile în curând, în aceeași pagină. Studenții vor urmări atât orarul de la specializarea A, cât și orarul de la specializarea B!

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE Anul I - Limba a 3-a (alegere obligatorie a unei specializări din ofertă)

ÎNSCRIERI 1 – 10 OCTOMBRIE

Oferta de specializări (adresată exclusiv studenților din anul I de la Traducere și interpretare): bulgară / catalană / franceză / maghiară / neerlandeză / polonă / portugheză / slovenă

Înscrierile se efectuează prin completarea formularului de înscriere, disponibil AICI între 1 octombrie (ora 20:00) și 10 octombrie (ora 23:59).

Cererile vor fi aprobate în ordinea cronologică a depunerii în limita a 25 de studenți / grupă și în funcție de opțiunile indicate.

Contact: conf. dr. Oana-Dana Balaș, oanadana.balas@lls.unibuc.ro

Informații despre Departamente

 

Deschiderea anului universitar

Festivitățile de deschidere a anului universitar 2021-2022 pentru secțiile Facultății de Limbi și Literaturi Străine se vor desfășura on-site la Grădina Casei Universitarilor (str. Dionisie Lupu nr. 46, HARTĂ), Casa de cultură a studenților (Calea Plevnei nr. 61, HARTĂ), sediile facultății sau on-line pe diferite platforme. Vezi programarea evenimentelor AICI.

ATENȚIE! Accesul la deschiderile on-site se va face în baza certificatului verde*!
Pentru deschiderea anului universitar din 01.10.2021, ora 10:00 de la Casa de cultură a studenților, accesul se va face în baza certificatului verde ȘI a programării, locurile fiind limitate. Detalii AICI.

Secțiile care nu au anunțat deschideri separate vor avea deschiderea la primul curs.

Cursurile încep de marți, 5 octombrie, zilele de 1, 2 și 4 octombrie fiind rezervate deschiderilor.

*Certificatul verde înseamnă:
-Dovada vaccinării cu ambele doze, făcută cu minim 10 zile înainte de data activității;
-Dovada trecerii prin boală în urmă cu 15-180 de zile (de la data infectării);
-Un test RT-PCR efectuat cu maximum 72 de ore înainte de data activității;
-Un test antigen efectuat la maximum 48 de ore înainte de data activității.