Etapa a treia

Comisia de cazare a FLLS și-a încheiat activitatea. Informații despre etapa a treia (re-redistribuiri) pot fi găsite pe paginile Direcției Cămine-Cantine, AICI și AICI.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine NU este implicată în etapa a treia și nu poate oferi informații suplimentare.

Cazări - etapa 2 (redistribuiri)
 • 30.09 – 2.10 (ora 20:00) – completarea formularului pentru redistribuiri:
  • toți studenții care doresc să participe la redistribuiri vor trebui să completeze formularul de AICI, indiferent dacă au depus sau nu cerere înainte.
 • 4.10 (ora 14:00) – afișarea listei (nominale) a studenților care au depus cereri:
  • Lista poate fi consultată AICI;
  • Eventualele sesizări pot fi trimis pe cazari@asls.ro până pe 5.10, ora 12:00.
 • 5.10, ora 18 – redistribuirea locurilor în ședință deschisă, în mediul online
  • Ierarhia (ordinea “strigării”) poate fi consultată AICI;
  • Link-ul pentru participarea la ședință va fi distribuit prin email persoanelor care au completat formularul pentru redistribuiri în jurul orei 16:00; Toate persoanele sunt rugate să participe de la început (ora 18:00), urmând să fie strigată lista, în ordine. Platforma folosită va fi Zoom.
  • ATENȚIE! Prezența este obligatorie pentru toate persoanele de pe listă!
 • până la data de 8.10 – cazarea efectivă la administrația căminelor. Locurile neocupate până la data limită vor fi redistribuite! Mai multe informații despre cazarea efectivă AICI.
Cazări - etapa 1 (distribuiri)

Listele beneficiarilor locurilor la cămin în anul 2021/2022, etapa 1 (distribuiri): AICI. Locul repartizat va fi transmis în scurt timp prin email (atât cel instituțional cât și cel personal indicat în formular – vă rugăm să verificați și secțiunea promotions / nedorite). Persoanele care nu au bifat acordul pentru afișarea situației în liste se găsesc în liste codificat. Răspunsul comisiei este de forma:
DA – a fost alocat un loc de cazare;
DA (prioritar) – a fost alocat un loc de cazare întrucât studentul se afla în una dintre situațiile definite ca prioritare de metodologia UB, chiar dacă punctajul/media era sub ultima medie cazată;
NU – nu a fost alocat un loc de cazare, din cauza lipsei locurilor.

În atenția candidaților care au primit loc la cămin: În acest an NU mai este necesară prezentarea unei cereri cu ștampila facultății la administrația căminului. Vor fi transmise liste cu datele beneficiarilor. Confirmarea locului se face prin prezentarea la cazare în intervalul stabilit (29.09-02.10 pentru toate căminele în afară de Stoian Militaru scara 1 – vezi mai jos). La cazare vă rugăm să aveți în vedere anunțul publicat de Direcția Cămine Cantine AICI.

Actualizări privind repartizarea și configurația căminelor:
Căminul Stoian Militaru (scara 1) va fi disponibil începând cu data de 4 octombrie, dată la care va fi finalizată instalarea mobilierului. Așadar, toate persoanele repartizate în Stoian Militaru la scara 1 se vor putea caza pe 4 octombrie!
Căminele Kogălniceanu și Poligrafie au acum camere de trei locuri. Camerele de tip A din Stoian Militaru sunt acum de trei locuri.
Nu au fost repartizate către FLLS locuri în următoarele cămine: Gaudeamus, Leu C, Grozăvești A și B, Pallady 1, Măgurele.
În celelalte cămine, Universitatea din București a împărțit locurile pe categorii A/B în funcție de statusul de imunizare al fiecărui student, iar unele camere au fost schimbate (pentru gruparea facultăților pe paliere), așadar nu toate continuitățile au putut fi respectate (caz în care a fost acordată continuitatea în același cămin sau într-un cămin cu condiții similare).

ATENŢIE! Vă rugăm citiți cu atenție următoarele mențiuni primite de la comisia de cazare:

 1. Punctajele contestate anterior au fost verificate și actualizate în listele de mai sus. Nu se mai admit contestări ale punctajelor pentru anii în curs, perioada de timp fiind încheiată pentru etapa respectivă.
 2. Continuitățile și preferințele de cazare au fost aprobate, în limita locurilor disponibile, având în vedere toți factorii indicați de procedurile în vigoare (ex. cazarea studenților care au activități față-în-față, cazarea cazurilor prioritare, împărțirea pe categorii de imunizare etc.)
 3. Reamintim faptul că punctajele pentru criteriul academic sunt acordate pentru mediile din vară, fără a include rezultatele restanțelor, măririlor și materiilor facultative (etica la licență, modulul psihopedagogic şi sportul în anul 2). Restanțele și măririle vor fi luate în calcul în etapa redistribuirilor.
 4. Contestații cu privire la repartizări pot fi depuse în data de 28.09.2021 prin email (cazari@asls.ro), până la ora 12:00. ATENȚIE! Contestațiile reprezintă semnalarea unor nereguli sau incorectitudini în procesul de cazare, care trebuie menționate clar în textul emailului! Contestațiile care nu vizează un aspect anume (de tipul “nu am primit cămin unde mi-am dorit, doresc altceva”) nu vor fi luate în considerare.
 5. Orice loc necontractat până la finalul perioadei de cazare efectivă (29.09-02.10, respectiv 4.10 pentru Stoian Militaru scara 1) este considerat refuzat și va fi considerat vacant.
Calendarul cazărilor 2021

Consiliul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a hotărât în data de 16 septembrie 2021 că forma de desfășurare a tuturor activităților didactice pentru ciclul de licență va fi online in semestrul 1 al anului 2021-2022 (detalii AICI, inclusiv pentru masterat). Pentru semestrul al II-lea se va reface procesul de cazare în cazul în care se schimbă scenariile educaționale. Studenții care doresc cazare numai pe parcursul sesiunii de examene vor putea solicita cazare în perioada respectivă prin Direcția Cămine-Cantine.

ATENȚIE! Întrucât locurile au fost distribuite cu întârziere de comisia centrală de cazare a Universității din București, calendarul de mai jos a fost actualizat după primirea locurilor. Persoanele vaccinate sau imunizate care NU au completat formularul privind statusul imunitar al UB dar doresc să fie cazate în cameră / pe etaj cu persoane imunizate sunt rugate să trimită URGENT adeverința de vaccinare sau certificatul verde la adresa cazari@asls.ro.

Etapa 1:

 • 16-20.09 – completarea formularelor pentru toți anii (informații mai jos);
 • 24.09 (ora 21:00) – întocmirea și afișarea listelor nominale cu studenții care au depus cerere de cazare;
  • Listele pot fi consultate AICI;
  • Pentru anul 1 se iau în considerare doar mediile de admitere, pentru anii în curs punctajul academic este cel din sesiunea din vară – ÎNAINTEA sesiunii de restanțe/măriri;
  • Pentru anii în curs cu mai multe credite obligatorii decât numărul standard, punctajul academic se corectează cu un factor, astfel încât punctajul maxim să fie 600;
  • Punctajele academice nu includ rezultatele materiilor facultative (etica, modulul psihopedagogic, sportul pentru anul 2 etc.);
  • Punctajul social, în cazul veniturilor mici, a fost acordat pentru venituri de cel mult 1750 RON/membru de familie (conform Procedurii de cazare a UB), în funcție de gravitatea cazului;
  • Persoanele care nu și-au dat acordul pentru afișarea pe site apar codificat în liste (codul fiind comunicat prin email);
  • Persoanele trecute cu roșu au depus cerere fără respectarea procedurii de cazare și nu vor fi cazate în această etapă.
 • până la 25.09 (ora 20:00) – depunerea de sesizări cu privire la listele afișate mai sus – prin email la cazari@asls.ro;
 • 27.09 (ora 23:00) – afișarea listei cu beneficiarii locurilor de cazare (toți anii) pe site-ul Facultății (vezi mai sus);
  • Locul ocupat de fiecare student NU va fi afișat pe site, din rațiuni de siguranță, ci va fi comunicat doar studentului, prin email.
 • 28.09 (până la ora 12:00) – depunerea contestațiilor – prin email la cazari@asls.ro;
 • 28.09 (ora 21:00)– afișarea listelor finale și transmiterea acestora către Comisia Centrală de cazare (care le va transmite administratorilor de cămin)
  • Listele beneficiarilor afișate inițial sunt finale și au fost trimise către Direcția Cămine-Cantine;
 • 29.09-02.10* – cazarea efectivă în cămine – vă rugăm să aveți în vedere anunțul Direcției Cămine Cantine AICI.

*Pentru căminul Stoian Militaru, scara 1 – cazarea va începe pe 4.10

Etapa 2 (redistribuiri) – se va organiza numai dacă vor exista locuri disponibile

 • 30.09 – 02.10 – completarea formularului de redistribuiri
 • 05.10 (ora 18:00, online) – ședința online de redistribuiri (în cazul în care vor rămâne locuri neocupate după prima etapă)
  • Link-ul pentru participarea la ședință va fi distribuit prin email persoanelor care au completat formularul pentru redistribuiri;
  • ATENȚIE! Prezența este obligatorie pentru toate persoanele de pe listă!;
 • 06.10 – 08.10 – cazarea efectivă în cămine.

 

 •  

Etapa 3 (redistribuiri pe universitate) – această etapă se desfășoară la nivelul Universității, comisia de cazare a FLLS NU mai este implicată și NU poate oferi informații suplimentare.

 • 11.10 – 12.10 – depunerea online a cererilor către Comisia Centrală de Cazare;
 • 13.10 – repartizarea locurilor;
 • 14.10, 15.10 și 18.10 – cazarea efectivă în cămine.

 

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

Depunerea dosarelor pentru anii I licență/master (admitere 2021) și doctorat (toți anii)

În atenția candidaților admiși în anul I licență/masterat/doctorat și doctoranzilor (indiferent de an) de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine care doresc obținerea unui loc în cămin, formularul electronic poate fi completat AICI începând cu 16 septembrie, ora 20:00, până la data de 20 septembrie (inclusiv).

Candidații aflați încă în procesul de admitere la licență/masterat/doctorat sunt rugați să completeze formularul electronic în această perioadă, chiar dacă nu au fost încă declarați admiși! Persoanele care nu vor fi declarate admise până la publicarea listelor finale vor fi retrase din oficiu din listele de repartizare a locurilor.

 

Conform art. 8, din Procedura de cazare a FLLS, studenții declarați admiși în anul I pot completa formularul electronic în termenul anunțat la afișarea rezultatelor la concursul de admitere din ambele sesiuni, în următoarele condiții:

 1. studenții români sau cetățeni UE admiși pe locuri subvenționate de la buget;
 2. studenții români sau cetățeni UE admiși la ciclul de licență pe locuri cu taxă*, cu media de admitere peste 8,00;
 3. studenții români sau cetățeni UE admiși la master sau doctorat pe locuri cu taxă*;
 4. studenții români sau cetățeni UE cu caz social sau medical, indiferent de medie sau forma de finanțare.

* Studenții care nu beneficiază de subvenție conform reglementărilor legale (studenții cu taxă, studenții cetățeni ai statelor non‐UE etc.) vor plăti regia de cămin integrală (aproximativ dublul regiei de cămin plătite de studenții cu subvenție).

Studenții admiși în anul I licență care nu se încadrează în prevederile art. 8 (adică cei de la taxă cu medii mai mici de 8 și fără caz social/medical) pot primi locuri doar în etapa a doua, la redistribuiri.

Orice situație specială (caz social, medical etc.) se dovedește cu actele de mai jos, trimise prin email la adresa cazari@asls.ro, separat de completarea formularului de cazare. Ambii pași sunt obligatorii pentru situația specială. Transmiterea documentelor fără completarea formularului electronic nu va fi luată în considerare. Completarea formularului fără transmiterea documentelor va invalida situația specială.

Următoarele acte vor fi transmise prin email (scanate sau fotografiate astfel încât documentul să poată fi citit integral), până la  data de 19 septembrie 2021. În cazul în care dosarul necesită completări, acestea vor fi solicitate de comisia de cazare prin email. 

Actele necesare pentru argumentarea cazurilor prioritare sunt (după caz):

 1. Adeverință medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecțiune cronică sau handicap fizic/locomotor;
 2. Certificatul/certificatele de deces ale părinților;
 3. Hotărâre judecătorească / adeverință care să ateste că studentul provine dintr-un centru de plasament sau din plasament familial;
 4. Certificat/e de naștere ale copiilor în întreținerea studentului necăsătorit.
 
Cazurile sociale care nu sunt incluse în categoria celor prioritare conform metodologiei UB și/sau procedurii FLLS (ex. venituri mici sau zero) vor fi evaluate doar în etapa redistribuirilor, unde vor fi solicitate și următoarele documente:
 1. Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorț (dacă este cazul);
 2. Adeverință de la autoritatea fiscală locală care atestă faptul că părinții nu obțin venituri (dacă este cazul);
 3. Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare – adeverință de la medicul specialist (dacă este cazul);
 4. (obligatoriu) Adeverințe cu salariile nete ale părinților sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înaintea perioadei de depunere a cererii, adeverințe de șomaj, handicap sau lipsă a veniturilor, dacă este cazul;
 5. Fotocopii după certificatele de naștere și după adeverințele de elev/student (dacă este cazul) ale fraților/surorilor minori sau majori, dacă sunt înmatriculați la o instituție de învățământ superior.
 

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.

Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2):

Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2) se face prin formular electronic, accesibil AICI, începând cu 16 septembrie, ora 20:00, până la data de 20 septembrie (inclusiv). ATENȚIE! Formularul se completează în platforma Office 365 și este necesară folosirea contului instituțional (mai multe informații despre conturile instituționale de email AICI).

Orice situație specială (caz social, medical, activitate extracurriculară etc.) se dovedește cu actele de mai jos, încărcate prin formularul de cazare. Completarea formularului fără încărcarea documentelor indicate va invalida situația specială.

Vă rugăm verificați lista de acte necesare: 

Actele necesare la ridicarea cererii pentru toți studenții, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

 1. Fotocopie după cartea de identitate;
 2. Două fotografii recente tip buletin/pașaport.

 

Următoarele acte vor fi încărcate în formularul de cazare pentru obținerea de puncte suplimentare, conform procedurii de cazare. În cazul în care dosarul necesită completări, acestea vor fi solicitate de comisia de cazare prin email. 

Actele doveditoare pentru activități extracurriculare (dacă este cazul):

I. Merite excepționale în voluntariat:

 1. Adeverinţă de voluntar pentru activitatea din ultimul an universitar;
 2. Scrisoare de recomandare din partea departamentului de resurse umane sau conducerii instituţiei / organizaţiei (obligatoriu);

II. Activitate ştiinţifică susţinută:

 1. Adeverinţe de participare la conferinţe naţionale/internaţionale;
 2. Diplome de participare/Premii la concursuri naţionale/internaţionale specifice profilului;
 3. Scrisoare de recomandare din partea cadrului didactic îndrumător (obligatoriu);

III. Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

1. Adeverință medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecțiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoțită de avizul medicului de la Cabinetul medical studențesc;
2. Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorț;
3. Adeverință de la autoritatea fiscală locală care atestă faptul că părinții nu obțin venituri;
4. Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinților;
5. Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverință de la medicul specialist);
6. (obligatoriu) Adeverințe cu salariile nete ale părinților sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înaintea perioadei de depunere a cererii, adeverințe de șomaj, handicap sau lipsă a veniturilor, dacă este cazul;
7. fotocopii după certificatele de naștere și după adeverințele de elev/student (dacă este cazul) ale fraților/surorilor minori sau majori, dacă sunt înmatriculați la o instituție de învățământ superior .

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

DOCUMENTAȚII

 • Metodologia UB și alte informații despre procesul de cazare pot fi consultate AICI.
 • Procedura de cazare a FLLS poate fi consultată AICI (în curs de avizare).
 • Descrierea căminelor FLLS poate fi consultată AICI.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro