ATENȚIE!
Consiliul Facultății de Limbi şi Literaturi Străine a aprobat Procedura – cadru privind evaluarea la sfârșitul semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020 (AICI), în conformitate cu care se vor desfășura examenele din sesiunea mai-iunie 2020, în condițiile care decurg din declararea stării de urgență şi a restricțiilor cauzate de pandemia de Corona virus.
Contestațiile la examenele scrise din sesiunea de vară, 2019-2020, se pot depune, cu respectarea prevederilor în vigoare (detalii AICI), online la adresa de email a secretarei de an până la data de 13 iulie (inclusiv). Studenții sunt rugați să folosească adresele instituționale de email în comunicarea cu secretariatul (mai multe informații despre acestea AICI).
ATENȚIE! Consiliul Facultății a aprobat pentru sesiunea de restanțe aferentă anilor terminali (31.05-14.06) o procedură specifică, inclusiv privind aprobarea celei de-a PATRA examinări, în anumite condiții. Detalii AICI.
Planificarea examenelor poate fi consultată mai jos:

ATENȚIE! Această planificare poate suferi modificări! Vă rugăm verificați din nou această pagină înainte de începerea sesiunii de examene. Sesiunea de restanțe și reexaminări pentru anul III va fi în perioada 31.05 – 14.06.2020. Aceste examene se vor stabili de comun acord cu studenții. Studenții aflați în semestru de grație și reînmatriculați sunt obligați să susțină restanțele, indiferent din ce an, în această perioadă (31.05 – 14.06.2020).
ANUNȚURI:

  • Studenții de la LMA anul III, seria I, care au restanță la cursul Comunicare și interpretare de text sunt rugați să ia legătura cu doamna lect. dr. Mihaela Constantinescu (mihaelaviorica.constantinescu@litere.unibuc.ro) până pe 25.04.2020 în vederea stabilirii unei date de susținere a restanței;
  • Restanțele planificate de Departamentul de Lingvistică al Facultății de Litere pot fi consultate aici: Română B, LMA III.

 
IMPORTANT:

  • Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine nu tolerează plagiatul! Mai multe detalii despre plagiat aici: PDF/Powerpoint
  • Procedura pentru contestarea examenelor scrise (conform cu Codul drepturilor și obligațiilor studentului) poate fi consultată AICI (<– CLICK);
  • Un model pentru cererea de contestare a unei note poate fi găsit AICI (<– CLICK);
  • Procedura privind completarea notelor în catalog poate fi consultată AICI (<– CLICK)

Mențiuni despre numărul de examinări:

  • Calendarul examenelor/restanțelor poate fi consultat separat AICI (<– CLICK)
  • A treia și a patra (dacă se aprobă) examinare se fac cu taxă (50 RON/examinare)