Anunț - rezultatele concursului ERASMUS studenţi (stagii de studii pentru a.a. 2019–2020)

Rezultatele finale ale selecţiei ERASMUS pentru mobilităţi studenţeşti din sesiunea 2019 în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine au fost afişate azi, marți, 23 aprilie 2018Catalogul (centralizatorul final) cu rezultatele finale ale selecţiei Erasmus (în urma contestațiilor) în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi se poate consulta AICI.

Rezultatele selecţiei ERASMUS pentru mobilităţi studenţeşti din sesiunea 2019 în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine au fost afişate azi, vineri, 19 aprilie 2019, AICI. Contestaţiile rezultatelor selecţiilor se pot depune în data de 22 aprilie 2019, între orele 11.00 şi 14.00.

Anunţ important pentru studenţii declaraţi TITULARI:

Toţi studenţii selectaţi în calitate de TITULAR în urma concursului pentru bursele ERASMUS, sesiunea 2019, vor fi contactaţi prin e-mail de către reprezentanţii Biroului ERASMUS+ al Universităţii din Bucureşti, în vederea transmiterii procedurilor ulterioare procesului de selecţie (i.e. documenteinformaţii).

Planificarea interviurilor

Interviurile vor avea loc în sediul din strada Pitar Moș, catedra de germană (9 aprilie) respectiv sala de consiliu (10-12 aprilie). Studenții sunt rugați să se prezinte cu 30 de minute înainte de ora stabilită în lista de mai jos.

Planificarea interviurilor poate fi consultată aici.

Stagii de studiu Erasmus pentru a.a. 2019-2020 - Anunț general

Anunțul general  –  lansarea selecției ERASMUS studenți
(stagii de studii pentru a.a. 2019–2020)

Universitatea din București a decis lansarea selecției ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studii) pentru anul academic 2019–2020.

 • Preselecția ERASMUS pentru anul academic 2019– 2020 la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine are loc în perioada 20 martie – 3 aprilie 2019:
  • preselecția = înscrierea online la adresaAICI (<– LINK)=  20 – 27 martie 2019 (pasul 1); 
   • 27 martie 2018 (până la ora 23:59:59) este ultima zi de înscriere online la concurs;
  • depunerea documentelor la Decanat = 28 martie – 3 aprilie 2019, între orele 10:00–15:30 (pasul 2);
 • Selecția ERASMUS pentru anul academic 2019–2020 la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine are loc, orientativ, în perioada 9 – 12 aprilie 2018:
  • selecția = evaluarea dosarelor + evaluarea competențelor lingvistice de limbă străină + interviul;
  • datele și orele exacte pentru selecție vor fi stabilite de COMISIA UNICĂ DE SELECȚIE pe facultate;
  • lista cu acorduri ERASMUS active și numărul disponibil de burse ERASMUS se afișează la avizierul Decanatului și pe site-ul facultății, http://lls.unibuc.ro/.

Puteți consulta „Afișul general privind lansarea selecției ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studii) pentru anul academic 2019–2020” AICI (<– LINK)

Pentru CV-ul Europass – descărcați modelul actual de pe site-ul de specialitate
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 

Pentru Facultatea de Limbi și Literaturi Străine numărul total de titulari care vor primi finanțare ERASMUS pentru maximum 5 luni / titular este de 87.

Numărul de rezerve va fi stabilit de facultate, în funcție de punctajul final obținut în urma selecției.

Puteți consulta „Lista de mobilități ERASMUS cu destinațiile și locurile finanțate valabile în anul academic 2019–2020”  AICI [pdf] / AICI [xls] (<– LINK)

Vă rugăm insistent să parcurgeți întregul afiș general, pentru a vă informa cu privire la condițiile și criteriile generale de selecție, actele necesare pentru dosarul de concurs și alte precizări importante!

Pentru întrebări și nelămuriri, consultați responsabilul ERASMUS al Departamentului de care aparțineți sau scrieți la adresa de e-mail international@lls.unibuc.ro!

 

Listele şi informaţiile de mai sus pot fi consultate şi la avizierul facultăţii:

Str. Edgar Quinet 5–7 (la Decanat)