Ca urmare a unei adrese din partea Rectorului UB, se vor reprograma activitățile care urmau să aibă loc în intervalul 28 februarie – 2 martie în sălile cu temperaturi improprii.
Pentru FLLS, este vorba de sediul din Edgar Quinet, unde majoritatea sălilor sunt în această situație. Reprogramările se vor face de comun acord între studenți, cadre didactice și echipele de orar.
Cursurile din sediile Pitar Moș și Titulescu se vor desfășura conform planificării.